Skip to content

Cerknica 1953 – Po maturi

2. 09. 2010

Fotografija je bila posneta ob zaključku obveznega šolanja (4 razredi osnovne šole in 4 razredi nižje gimnazije – danes osemletka) v Cerknici pred gostilno Pri Zgoncu in prikazuje maturante, ki so opravili nižjo maturo po zaključku šolanja v šolskem letu 1952/53, ko so se z učitelji poveselili v bližnji gostilni.

Postavili so se pod kostanj med gostilno in stari zdravstveni dom, ki pa je bil takrat še močno poškodovan od posledic druge svetovne vojne in je imela v teh prostorih zadruga skladiščene svoje stroje in materiale. V ozadju slike se vidi na levi strani vogal in del okna Zgoncove tovarne sifona. Iz slike se vidi, da je imel kostanj veliko krošnjo.

Šolanje je bilo takrat organizirano tako, da se je po prvih štirih razredih osnovnega šolanja nadaljevalo z nižjo gimnazijo. Prvi razred nižje gimnazije je današnji peti razred itn. Ob koncu nižje gimnazije je bila t.i. mala matura. To je bilo obvezno šolanje. Nato je sledila višja gimnazija, ki je bila za naše področje v Postojni in se je nadaljevalo iz Cerknice v peto gimnazijo, kar danes pomeni prvi letnik gimnazije. Po koncu višje gimnazije je sledila višja matura.

Po drugi svetovni vojni se je  nadaljevalo s šolanjem, ki je bilo med vojno prekinjeno. Zato so bili v nekaterih razredih učenci različnih starosti.

Naštevanje po vrstah od leve proti desni:

 • v prvi vrsti: Vojko Harmel, Andrej Zgonc, France Mele – Jagenški, Pavel Tomšič
 • v drugi vrsti sedijo učitelji: Viktor Žnidaršič, ki je poučeval glasbo in vodil pevski zbor, Roza Bolha, Jože Kristen – ravnatelj, Sonja Verbec, nato njen mož Jože Verbec, Slavka Mlinar – Gornik, Janez Zajc – razrednik;
 • v tretji vrsti: Hema Mekinda, Vida Švigelj, Ljerka Zagorjan, Vika Žnidaršič – Tornič, Breda Turšič, Simina Sežon – Rudolf, Tilka Korošec;
 • zadnja vrsta: Tone Martinčič, Jože Kebe, Alojz Švigelj, France Mele – Vrbec, Danilo Mlinar, France Košnik, Anton Žnidaršič, Janez Žumer, Janez Grafenauer in Janez Otoničar.

____________________________________________________________

Spredaj je zelo lepo viden Jože Kristen, ki je bil strog in pravičen učitelj matematike. Takrat je bil ravnatelj šole. Desno poleg njega sedi gospa Sonja Verbec, ki je poučevala slovenščino.
Veseli fant, ki čepi desno je Pavle Tomšič iz Brezij, ki je bil kasneje dolga leta uspešen direktor Komunale v Cerknici.
Levo je učitelj Jože Verbec, Verin mož, v sredi je učitelljica Slavka Mlinar – Gornik in razrednik Zajc.

Zanimivo je, da sta dve učiteljici učile svojega brata in sicer Slavka Mlinar brata Danila Mlinarja in Sonja Verbec brata Janeza Grafenauerja. Drugi brat Sonje Verbec in Janeza Grafenauerja je znani pesnik Niko Grafenauer. Njihova sestrična pa je svetovno znana flavtistka Irena Grafenauer.

Pomemben podatek na zadnji strani fotografije nam pove kateri dogodek je zabeležen na fotografiji. Škoda, da na zadnji strani premnogih slik in fotografij ni nobenega podatka. Tudi na zadnji strani te fotografije bi bilo dobro, da bi bila napisana letnica nastanka.

Kraj: Cerknica
Datum: pomlad 1953
Avtor: neznan
Zbirka: Aleksander Zgonc
Skenirano: 14. 4. 2010
Oblika: fotografija

2 komentarja leave one →
 1. Anonimno permalink
  13. 12. 2018 14:31

  Pri Jožetu Verbcu piše, da je Verin mož, verjetno pa bi moralo pisati Sonjin mož.

 2. dusangogala permalink
  13. 12. 2018 15:26

  Hvala, res sem se zmotil. Jože je bil Sonjin mož.

Dodajte komentar

Discover more from Stare slike

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue Reading

%d bloggers like this: