Skip to content

1991 Rakek – Zadnja štelnga

6. 01. 2015

141017670 Na sliki je zadnji letnik rakovških fantov, ki so šli na nabor za JLA. Iz tega potem ni bilo nič. Vemo, kako in zakaj. Imeli so se pa fajn in to je važno. Dobili so tudi nagrado za najlepši voz, ker so se pripeljali s konjsko vprego in ne s traktorjem. Konje je krmaril Ferjan (Debečev) iz Ivanjega sela. Imeli so tudi ljudskega godca, Volbenka Demšarja, ki je skrbel za dobro voljo. Zanjo je skrbelo še nekaj drugega, česar pa na sliki ni videti.

Tradicionalen postopek šege pa je tak. Fantje iz vasi, ki so bili na vrsti za štelngo, so se zbrali in poskrbeli za voz, ga primerno okrasili s smrečjem in rožami in na dilo napisali njihovo letnico rojstva in ime vasi, iz katere so prihajali. Treba je bilo poskrbeti tudi za suha grla in treznega šoferja. Če je bila vprega konjska, je tudi šofer lahko kakšnega nagnil, saj so vozili konji. Na štelngi so se ga fantje lahko tudi uradno prvič napili. Velikokrat se je nabornikom pridružil tudi harmonikar, da so lahko ob spremljavi tudi kakšno zapeli. Po opravljenem pregledu so se z vozom odpravili nazaj proti domu, se ustavili še v kakšni gostilni ob poti in v domačem kraju nadaljevali žur do jutranjih ur. Če niso prej omagali pod težo maliganov, ki jih niso bili vajeni.

Štelnga je vojaški nabor. Prvotno je to pomenilo pregled pri zdravniku, ki je fante pregledal, ocenil in jim določil ustrezen rod: pehota, tankist, mornar, gardist, intendant. Kaj vse so si fantje izmislili, da ne bi bilo treba k vojakom: od lulanja v posteljo, da so gluhi, da ne vidijo … in kaj vse je vojska storila, da jih je prepričala o nasprotnem. Od tu tudi anekdota, ko je fant na naboru rekel, da ne more k vojakom, ker slabo vidi. Pa se je zdravnik zadrl čez celo halo: “Jovo, evo ti snajperista!” Res pa je bil to bolj slovenski fenomen. Slovenci niso radi hodili v vojsko. V drugih predelih Jugoslavije pa je bila to čast in zabave ob odhodu so trajale tudi cel teden. Če fant ni bil sposoben za vojsko, ga še punce niso marale. Štelnga je bila nekakšen zrelostni izpit, ki ti je povedal, ali si dovolj zdrav, da boš lahko služil domovini. S takšnim načinom nabora je začela Marija Terezija.

Nabor (rekrutacija) je bila celota ukrepov in postopkov, s katerimi so določali moštvo, ki bo kontinuirano popolnjevalo oborožene sile, ga razvrščali po zvrsteh, rodovih, službah in specialnostih ter ga napotili v enote in ustanove ali učne centre. V širšem smislu je nabor vsakršno popolnjevanje oboroženih sil z moštvom, ne glede na to, kako se izvaja in katero moštvo zajema. Tako razumljen nabor je lahko obvezen, predpisan z ustreznimi zakonskimi predpisi ali prostovoljen, ko moštvo v oborožene sile vstopa na osnovi pogodbe in za plačilo.

Naborna obveznost je pomenila dolžnost, da se je nabornik odzval splošnemu ali posamičnemu vpoklicu na nabor, da je izvrševal predpise in ukaze vojaških organov v zvezi z naborom in nastopil služenje vojaškega roka. Nabornik je postal vojaški obveznik v letu, ko je dopolnil z zakonom predpisano starost, pri nas je bilo to 18 let. Obveznost je trajala, dokler nabornik ni nastopil služenja vojaškega roka, dokler ni dopolnil določene starosti (zdi se mi, da do 65. leta) ali če je bil spoznan za nesposobnega za vojaško službo ali je izgubil državljanstvo. O osebah, ki so bile zavezane naborni obveznosti, so vojaški teritorialni organi – vojaški odseki – oddelki za ljudsko obrambo, vodili posebne evidence – evidence nabornikov. V evidenco nabornikov so bili vpisani vsi moški državljani. Nabor so opravili na podlagi podatkov iz evidence nabornikov po splošnem pozivu na nabor, ki ga je izdal organ za nabor. Opravila ga je naborna komisija vojaškega organa v sodelovanju z občinskimi organi. Naborno komisijo so sestavljale določene civilne in vojaške osebe. Od 59 vojaških oseb je moral biti en član komisije zdravnik. Od civilnih oseb je bil en član komisije iz občinskega ljudskega odbora – sekretariata oziroma oddelka za ljudsko obrambo. Predsednik komisije je moral biti vojaška oseba. Na podlagi pregleda je naborna komisija obveznika nabornika spoznala za “sposobnega za vojaško službo”, za “omejeno sposobnega za vojaško službo”, za “začasno nesposobnega za vojaško službo” ali za “nesposobnega za vojaško službo”.

Obveznik nabornik je z nastopom služenja vojaškega roka postal vojak in s tem last države in se je od tega dne dalje štelo, da služi vojaški rok. Služenje vojaškega roka v oboroženih silah Jugoslavije je temeljilo na splošni vojaški obveznosti, v katero je bil vključen velik delež letnega nabornega kontingenta, po navadi 80 do 92 odstotkov. Vojaški rok je moral odslužiti vsak od fantov, ki so bili ocenjeni kot sposobni ali omejeno sposobni. Vpoklic je izdal minister za ljudsko obrambo, običajno dvakrat letno. Način služenja je potekal v dveh delih. V prvem so se vojaki usposabljali v individualnih spretnostih in veščinah v učnih enotah, drugi del pa so odslužili v bojnih enotah, kjer so se usposabljali za izvajanje namenskih nalog. Obveznost služiti v rezervni sestavi je za moške nastala od dneva odpustitve s služenja vojaškega roka in je trajala do konca leta, v katerem je možak dopolnil predpisano starost (smo jih že videli v starih slikah). Obveznost se je izvrševala z udeležbo na vojaških vajah, tečajih in drugih oblikah vojaškega usposabljanja. Osebe so lahko imele razpored tudi v policiji in zunaj oboroženih sil.

Maja 1991 so se v TO začeli usposabljati prvi vojaki. Leta 1993 se je TO preoblikovala v Slovensko vojsko. Velika prelomnica je bila ustanovitev profesionalne vojske in ukinitev naborniškega sistema leta 2003. Ob krizi slovenskega naborništva, ki je trajala vse od leta 1992, je logično, da je prišlo do ukinitve splošne vojaške obveznosti. EDEN od vzrokov je bil prav usihanje števila mladih, ki so se bili pripravljeni odzvati vpoklicu v vojsko. Njihovo število se je zaradi zdravstvenih, fizičnih in drugih razlogov (npr. ugovor vesti) zmanjšalo skoraj za polovico. Razen tega so številni obvezniki po objavi, da bodo ukinili vojaški rok, začeli čakati ukinitev oziroma se na različne načine izogibali služenju (“Jaz študiram, veste, pa ne morem izgubiti letnika!”). Uredbo o prostovoljnem služenju je Ministrstvo za obrambo predstavilo 1. avgusta 2003.

Slovarček:

 • JLA: Jugoslovanska ljudska armada
 • Jovo, evo ti snajperista!: Jovo, tukaj imaš ostrostrelca!
 • TO: teritorialna obramba

Viri:

Kraj: Rakek
Datum: 1991
Avtor: neznan
Zbirka: Volbenk Demšar
Skenirano: 17. 10. 2014
Oblika: fotografija

7 komentarjev leave one →
 1. Anonimnež permalink
  6. 01. 2015 15:21

  Kaj pa drugih oseb niste prepoznali ?

  Všeč mi je

 2. Ivanka Gantar permalink
  7. 01. 2015 07:47

  Na žalost, ne. “Računamo” na bralce.

  Všeč mi je

 3. Tatjana permalink
  7. 01. 2015 12:21

  Tole je pa izziv……………….
  Za začetek nekaj malega, kasneje še sledi.
  Zadnja vrsta: voznik in harmonikar sta že znana, nato pa sledijo: neznan, neznan, Franci Šivec, Ernest Gnezda, neznan, neznan, Dušan Šemrov, Igor Mladenovič.
  Bom še poizvedela in se oglasim.

  Všeč mi je

 4. Dusan permalink
  3. 04. 2015 10:10

  Če se ne motim:
  Zgoraj z leve: Bojan Poženel, David Istenič, Franci Šivec, Ernest Gnezda, Primož Mulec, Borut Lukek (??), Dušan Šemrov, Igor Mladenovič

  Podaj iz leve: Boštjan Jernejčič, Sebastjan Podlogar, Uroš Rovan, Peter Ivaančič, Polde Novak, Sandi Žorž, Franci Ivančič

  generacija 1973

  Všeč mi je

 5. FRANC permalink
  13. 05. 2018 12:35

  Dušan vse prav edino Borut pa Peter sta obrnjena Borut je odspodaj Peter pa na vrhnji vrsti.

  Všeč mi je

 6. 13. 05. 2018 16:21

  Spodaj peti z leve je Branko Červek. To je tisti, ki objema čez ramena dva pred seboj.

  Všeč mi je

Trackbacks

 1. 1968 Gorenje Otave – Štelnga | Stare slike

Napiši komentar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Komentirate prijavljeni s svojim WordPress.com računom. Odjava /  Spremeni )

Google photo

Komentirate prijavljeni s svojim Google računom. Odjava /  Spremeni )

Twitter picture

Komentirate prijavljeni s svojim Twitter računom. Odjava /  Spremeni )

Facebook photo

Komentirate prijavljeni s svojim Facebook računom. Odjava /  Spremeni )

Connecting to %s

%d bloggers like this: