Skip to content

Seznam zbirk

Fotografije so za objavo prispevali naši bralci. Zahvaljujemo se jim, saj so s tem omogočili pripravo te strani.

 1. Marija Leskovec, Dolenje Jezero
 2. Vinkotov kufr
 3. Bojan Štefančič, Cerknica
 4. Mile Turšič, Begunje
 5. Aleksander Zgonc, Cerknica (tudi Zbirka fotografij Turistično prometnega društva)
 6. Lado Urbanc, Cerknica
 7. Branko Kebe, Cerknica
 8. Breda Gornik, Grahovo
 9. Boštjan Mulec, Dolenje Jezero
 10. Franc Urbas – Martinšč, Dolenja vas
 11. Ivan Zabukovec, Bločice
 12. Drago Telič, Cerknica
 13. Milena Švigelj, Cerknica
 14. Tatjana Rovan, Cerknica
 15. Peter Strgulc, Selšček
 16. Heda Opeka, Cerknica
 17. Breda Sikkens, Cerknica
 18. Vlasta Kebe, Cerknica
 19. Nataša Zakrajšek, Reparje
 20. Srečko Knap, Cerknica
 21. Iva Ravšelj, Cerknica
 22. Janja Urbiha, Kozarišče
 23. Bernarda Petrič, Cerknica
 24. Jože Urbiha, Podgora
 25. Zdenka Steiger, Cerknica
 26. Tone Urbas, Cerknica
 27. Dušan Gogala, Cerknica
 28. Jožica Mlinar, Cerknica
 29. Igor Kramar, Rodik
 30. Helena Frece, Dolenje Jezero
 31. Julka Hvala, Dolenje Jezero
 32. Frančiška Antončič, Podgora
 33. Jožefa Šumrada, Kozarišče
 34. Jože Ovsec, Kozarišče
 35. Bojana Juvan, Ljubljana
 36. Anton Koščak, Begunje
 37. Marija Bavec, Kozarišče
 38. Ana Kraševec, Stari trg
 39. Janez Sterle, Podgora
 40. Milena Binkar, Koper
 41. Janko Vidrih, Cerknica
 42. Helena Bajc, Cerknica
 43. Majda Žnidaršič, Stari trg
 44. Frančiška Košir, Dobec
 45. Domen Trotovšek, Ljubljana
 46. Stana Mauko, Podcerkev
 47. Vera Drobnič, Šmarata
 48. Gasilsko društvo Cerknica
 49. Srečo Dragolič, Cerknica
 50. Lojze Mazij, Velike Bloke
 51. Ivana Sterle, Kozarišče
 52. Janez Truden, Podgora
 53. Slovenski šolski muzej, Ljubljana
 54. Ksenija Trotovšek, Ljubljana
 55. Slovenski etnografski muzej, Ljubljana
 56. Lojzka Švigelj, Begunje
 57. Franc Popek, Begunje
 58. Zlata Turk, Stari trg
 59. Anita Manfreda, Cerknica
 60. Franc Zabukovec – Švigelj, Stari trg,
 61. Karel Rustja,
 62. Ema Ožbolt, Stari trg
 63. Helena Zabukovec, Lož
 64. Frančiška Turšič, Podgora
 65. Alojzija Kočevar, Lož
 66. Jakob Intihar, Lož
 67. Franc Bavec, Podcerkev
 68. Katarina Razdrih, Vrhnika
 69. Nuša Hace, Podcerkev
 70. Julka Bravec, Lož
 71. France Mele, Cerknica
 72. Stanislav Hace, Podcerkev
 73. Tone Špehar, Dane
 74. Marija Perušek, Podcerkev
 75. Ana Žugelj, Podskrajnik
 76. Emil Čik, Cerknica
 77. Osnovna šola Tone Šraj – Aljoša, Nova vas
 78. Iztok Mihelčič, Babna Polica
 79. Peter Mele, Kozarišče
 80. France Črnugelj, Podcerkev
 81. Borut Kraševec, Stari trg
 82. Janez Škrbec, Ljubljana
 83. Jožefa Škrl, Cerknica
 84. Marija Sterle, Kozarišče
 85. Tomaž Zgonc, Cerknica
 86. Bronislava Žurga, Studenec
 87. Matevž Dobrovoljc, Cerknica
 88. Sonja Butina, Podcerkev
 89. Jože Vesel, Cerknica
 90. France Sterle, Cerknica
 91. Janez Žnidaršič, Stari trg
 92. Anton Baraga, Kozarišče
 93. Joži Mele, Cerknica
 94. Barbara Bar, Ljubljana
 95. Janez Šumrada, Pudob
 96. Mateja Tavčar, Cerknica
 97. Jože Kandare, Podgora
 98. Slavko Rus, Ribnica
 99. Janez Okoliš, Stari trg
 100. Gvido Svet, Begunje
 101. Lovska družina, Cerknica
 102. Ivanka Gantar, Rakek
 103. Ivanka Mršek, Unec
 104. Marija Kandare, Podgora
 105. Družina Šumrada, Nadlesk
 106. Janez Kebe, Stari trg
 107. Janez Turšič, Begunje
 108. Slavko Strle, Podgora
 109. Alojz Hren, Avstralija
 110. Marija Antončič, Podcerkev
 111. Vojko Harmel, Cerknica
 112. Leon Bell, Grahovo
 113. Milka Radojevič, Dolenje Jezero
 114. Dana Komidar, Nadlesk
 115. Gorazd Štenta, Maribor
 116. Jože Simšič, Ljubljana
 117. Miloš Tomšič, Cerknica
 118. Mili Vukovič, Maribor
 119. Silvana Orel Kos, Begunje
 120. Lidija Mržek, Ljubljana – Polje
 121. Stane Urh, Cerknica
 122. Denis Medved, Rakek
 123. Maria Capelli, Avstralija
 124. Milena Čuk,
 125. Mario Žnidaršič, Stari trg
 126. Anda Tomec, Stari trg
 127. Leon Melink, Cerknica
 128. Marija Mlakar, Pudob
 129. Peter Kovšca, Rakek
 130. Ivanka Mulec, Nadlesk
 131. Marta Jozelj, Babno polje
 132. Vera Magušar, Iga vas
 133. Milena Ožbolt, Markovec
 134. Ana Zakrajšek Stari trg
 135. Janko Štritof, Bločice
 136. Miro Kunstek, Grahovo
 137. Ivana Mazij, Velike Bloke
 138. Tone Komidar, Grahovo
 139. Vinko Avsec, Kozarišče
 140. Vika Almajer, Kozarišče
 141. Stane Šajn, Cerknica
 142. Breda Turšič, Begunje
 143. Tine Schein, Cerknica
 144. Župnija Stari trg
 145. Frančiška Jakopin, Velike Bloke
 146. Mara Hren, Bezuljak
 147. Fani Jernejčič, Dobec
 148. Jože Meden, Begunje
 149. Joži Obreza, Begunje
 150. Iva Marolt, Cerknica
 151. Marta Hren, Ljubljana
 152. Valentina Brezec, Bezuljak
 153. Milena Truden, Kozarišče
 154. Ivanka Baraga
 155. Janez Žnidaršič, Begunje
 156. Matjaž Modic, Velike Bloke
 157. Silva Šepec, Stari trg
 158. Marica Košir, Selšček
 159. Vinko Mihelčič, Babna polica
 160. Andrej Sterle, Kozarišče
 161. Ela Mlakar, Lož
 162. Boža Troha, Podcerkev
 163. Fani Truden, Stari trg
 164. Albin Stegel, Postojna
 165. Jože Troha, Postojna
 166. Tomaž Skuk, Cerknica
 167. Alojz Denzič, Ljubljana
 168. Justina Sterle, Podgora
 169. Dana Baraga, Kozarišče
 170. Anica Baraga, Kozarišče
 171. Magda Hlapše, Lož
 172. Mara Šlajnar, Rakek
 173. Miha Strohsack, Rakek
 174. Marija Levec, Dane
 175. Mara Turk, Unec
 176. Bronislava Bavec, Kozarišče
 177. Ludvik Ponuda, Pudob
 178. Mojca Sterle, Stari trg
 179. Matjaž Ileršič, Rakek
 180. Nada Porok, Podskrajnik
 181. Družina Venturini, Velike Lašče
 182. Drago Jakopin, Cerknica
 183. Sonja Kočevar, Rakek
 184. Lojze Škrabec, Velike Bloke
 185. Marija Milavec, Rakek
 186. Roman Švigelj, Selšček
 187. France Meden, Selšček
 188. Pavla Kranjc, Cerknica
 189. Matjaž Šporar, Šmarca
 190. Danila Modic, Cerknica
 191. Franc Hiti, Škufče
 192. Jožefa Dragaš, Pula
 193. Maruša Mele Pavlin, Cerknica
 194. Srečo Ilenič, Rakek
 195. Edi Zalar, Begunje
 196. Stanko Jakopin, Studeno
 197. Aleš Žarnič, Ljubljana
 198. Micka Frlan, Rakek
 199. Nataša Mele, Kozarišče
 200. Rudi Mihevc, Cerknica
 201. Slavka Juhant, Rakek
 202. Milka Demšar, Rakek
 203. Dušan Zalar, Cerknica
 204. Vojko Mlakar, Pudob
 205. Leon Drame, Rakek
 206. Zvonka Ješelnik, Cerknica
 207. Ivanka Meden, Cerknica
 208. Mitja Jenko, Rakek
 209. Ana Ivančič, Unec
 210. Otilija Vidrih, Rakek
 211. Rihard Braniselj, Dolenja vas
 212. Tone Turšič, Bezuljak
 213. Muzej novejše zgodovine Slovenije, Ljubljana
 214. Danimir Mazi, Rakek
 215. Maja Milavec, Dolenja vas
 216. Lado Matičič, Unec
 217. Joža Keš, Hrvatini
 218. Notranjski muzej, Postojna
 219. Jelka Kutin, Ljubljana
 220. Ladica Štritof, Koper
 221. Janez Lunka, Žerovnica
 222. Marija Košir, Črnuče
 223. Jože Cerkvenik, Cerknica
 224. Michele de Bartolomeo
 225. Boža Urbanc, Cerknica
 226. Dejan Vončina, Postojna
 227. A. Memedi (Selim), Cerknica
 228. Vanda Mlinar, Rakek
 229. Franc Hace, Lož
 230. Stanislava Mavko, Podcerkev
 231. Zinka Drobnič, Velike Bloke
 232. Marjana Lovko, Cerknica
 233. Franc in Janez Truden, Podgora
 234. Tončka Jernejčič, Rakek
 235. Franc Jenc, Lož
 236. Helena Vičič, Cerknica
 237. Jerica Kranjc, Dobec
 238. Marjan Nared, Kožljek
 239. Jože Obreza, Begunje
 240. Vladimir Kopinč, Begunje
 241. Branka Kužnik, Vrhnika
 242. Vlasta Ivančič, Unec
 243. Andrej Korošec, Mokronog
 244. Janez Lavrenčič, Ljubljana
 245. Iva Modic, Velike Bloke
 246. Stanka Intihar, Begunje
 247. Ivanka Debevec, Bezuljak
 248. Milan Škrlj, Ljubljana
 249. Marica Pavlič, Iga vas
 250. Franc Opeka, Dolenja vas
 251. Jakob Brancelj, Bezuljak
 252. Osnovna šola Notranjski odred, Cerknica
 253. Anita Caruso, Ljubljana
 254. Rok Žnidaršič, Selšček
 255. Marija Sečnik, Ivanje selo
 256. Anton Katern, Bezuljak
 257. Ana Cunder, Bezuljak
 258. Zofija Zalar, Župeno
 259. Ivan Intihar, Begunje
 260. Marija Poženel
 261. Francka Debevec, Bezuljak
 262. Tone Arko, Cerknica
 263. Franc Mazi, Ljubljana
 264. Vasja Šega, Cerknica
 265. Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica
 266. Janez Antončič, Podcerkev
 267. Rudi Demšar, Ljubljana
 268. Milena Škrabec, Velike Bloke
 269. Marinka Lazič, Velike Bloke
 270. Janez Kranjc, Begunje
 271. Cvetka Kranjec, Topol
 272. Miha Razdrih, Begunje
 273. Franc Gornik, Cerknica
 274. Ana Klammer, Cerknica
 275. Marica Pakiž, Martinjak
 276. Ivan Škrlj, Sleme
 277. Pavle Tomšič, Brezje
 278. Jože Mlakar, ml.
 279. Marija Urbar, Rakek
 280. Darja Dujmenovič, Markovec
 281. Tone Urbas, Ljubljana
 282. Milan Trobič, Logatec
 283. Vinko Sterle, Stari trg
 284. France Mele, Cerknica
 285. Nataša Ploskič
 286. Tone Avsec, Ljubljana
 287. Jaka Matičič, Begunje
 288. Dare Vengust, Rakek
 289. Marija Žumer, Nemčija
 290. Lenka Gabrenja, Rakek
 291. AMZ Cerknica
 292. Danica Červek, Cerknica
 293. Ivanka Lovko, Cerknica
 294. Janez Gregorčič, Rakek
 295. Anica Truden, Rakek
 296. PGD Rakek
 297. Romana Strle, Cerknica
 298. Olga Smodila, Rakek
 299. Ana Leskovec,
 300. Janez Steržaj, Rakek,
 301. Franc Perko, Slivice,
 302. Miha Melink, Cerknica,
 303. Malči Klančar, Cerknica,
 304. Vesna Brus, Cerknica,
 305. Vinko Zgonc, Stari trg,
 306. Slavka Ivačič, Rakek,
 307. Janez Stržaj, Rakek,
 308. Janez Gregorič, Rakek,
 309. Dejan Škarič, Markovec,
 310. Marta Mele, Martinjak,
 311. Alojz Matičič, Unec,
 312. Toni Ivančič, Unec,
 313. Maja Sečnik, Unec,
 314. Jani Miklavčič, Velike Bloke,
 315. Eva Petan, Brežice,
 316. Nevenka Rupnik, Ljubljana,
 317. Tončka Hlad, Unec,
 318. Mara Turk, Unec,
 319. Irena Lovko, Dolenje Jezero,
 320. Lojzka Gerl,
 321. Vida Fratina, Pelanova, Lož,
 322. Vilma Dobrin, Cerknica,
 323. Cvetka Levec, Cerknica,
 324. Stane Funda, Grahovo,
 325. Bojana Pravst, Škofja Loka,
 326. Olga Beber, Unec,
 327. Andrej Gregorič, Rakek,
 328. Franc Debevec, Ivanje Selo,
 329. Emil Kandare, Lož,
 330. Vanja Knap, Cerknica,
 331. Tone Gornik, Rakek,
 332. PGD Cerknica,
 333. Ivanka Rovan, Lož,
 334. Jure Kordiš, Gornje Poljane,
 335. Jože Korošec, Cerknica,
 336. France Škrabec, Nova vas,
 337. Nuška Kansky, Ljubljana,
 338. Meta Kozole, Ljubljana,
 339. Ludvik Strle, Markovec,
 340. Tone Vesel, Babno polje,
 341. Slavko Červek, Cerknica,
 342. Sonja Dragaš, Pula,
 343. Matija Mele, Zelše,
 344. Franci Albreht, Rakek,
 345. Zlatka Novak, Vrhnika,
 346. Tilka Klepac, Stari trg,
 347. Benjamin Žnidaršič, Podcerkev,
 348. Iva Lipušček, Ljubljana,
 349. Anton Kraševec, Grahovo,
 350. Ivanka Pungerčar, Rakek,
 351. Franc Mihelčič, Cerknica,
 352. Brane Fatur, Rakek,
 353. Sonja Furlan, Cerknica,
 354. Živa Melio, Dolenje Poljane,
 355. Karmen Steržaj, Rakek,
 356. Olga Furlan, Cerknica,
 357. Vida Miler, Dolenja vas,
 358. Darinka Zakrajšek, Cajnarje,
 359. Maja Mahne,
 360. Martina Mele, Cerknica,
 361. Marija Otoničar, Bečaje,
 362. Magda Gornik, Cerknica,
 363. Majda Šubic,
 364. Frane Lenarčič,
 365. Andrej Korošec,
 366. Janoš Purkart.

Tako, kot za celotne Stareslike velja: v primeru, da se nam je zgodila napaka, prosimo, da nas obvestite.

Advertisements
No comments yet

Napiši komentar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Komentirate prijavljeni s svojim WordPress.com računom. Odjava /  Spremeni )

Google+ photo

Komentirate prijavljeni s svojim Google+ računom. Odjava /  Spremeni )

Twitter picture

Komentirate prijavljeni s svojim Twitter računom. Odjava /  Spremeni )

Facebook photo

Komentirate prijavljeni s svojim Facebook računom. Odjava /  Spremeni )

Connecting to %s

%d bloggers like this: