Skip to content

Štalca

Hišne table v Cerknici – 4

V Štalci (Drnulcovem hlevu), ki so jo v letu 1934 odkupili in preuredili gasilci za svoje dejavnosti, je od takrat domoval tudi godbeni odsek gasilskega društva, ki je bil ustanovljen leta 1924. Njegovo delo po drugi svetovni vojni nadaljuje Godba Cerknica.

Izbrane povezave / Selected links:

QRHT4

%d bloggers like this: