Skip to content

Hruškov drevored

Ulične table v Cerknici – slika 11

Hruškov drevored leta 1961

Vir: Stareslike.cerknica.org
Zbirka: Milka Radojevič
Avtor: Branko Zbačnik st.

Pear avenue in 1961

Source: Stareslike.cerknica.org
Collection: Milka Radojevič
Author: Branko Zbačnik Sr.

V preteklosti je Dolenje Jezero s
Cerknico povezovala precej ožja
makadamska cesta. Ker je bila nižja od
polja, so pozimi nastajali zameti in je
bilo lažje hoditi ob njej po spihanih
njivah. Ob cesti je bil v začetku 20.
stoletja zasajen hruškov drevored, ki je
bil v viharju leta 1965 v celoti uničen.
Pravijo, da je bil zasajen v pomoč
Jezercem, da bi v snežnih metežih in
temnih nočeh ali megli lažje našli pot
domov.
In the past, Dolenje Jezero was
connected to Cerknica by a much
narrower macadam road. Because it
was lower than the field, snowdrifts
formed in the winter and it was easier
to walk along with it through the
blown fields. A pear tree avenue was
planted along the road in the early 20th
century. It was utterly destroyed in a
storm in 1965. It is said it had been
planted to help the people of Dolenje
Jezero to make it easier to find their
way home in snowstorms and dark
nights or fog.
 
Izvirni prispevek / Source post:

Izbrane povezave / Selected links:

 

QRT11

%d bloggers like this: