Skip to content

Loška dolina 1941–45

Loška dolina je med narodnoosvobodilnim bojem veliko prispevala v uporu proti okupatorju, prav tako pa so leta vojne in okupacije terjala mnogo trpljenja in bolečine. Po okupaciji aprila 1941 je bila Loška dolina, tako kot ostala Notranjska, priključena Kraljevini Italiji. Že poleti 1941 pa so se po vsej Notranjski pojavili odbori OF in prve partizanske čete. Jeseni 1941 so se Robska, Borovniška, Loška in Preserska partizanska četa združile v Krimski partizanski bataljon, ki je 19. oktobra 1941 napadel Lož in Bezuljak. Predvsem uspešen napad na Lož je imel velik odmev med prebivalstvom in je povzročil zaskrbljenost pri italijanskih okupacijskih oblasteh. Januarja 1942 je bil na Kožljeku ustanovljen Šercerjev partizanski bataljon, ki je aprila 1942 prerasel v prvi Notranjski partizanski odred. Spomladi 1942 so se partizanski napadi okrepili, nastajati je začela tudi nova oblast.

Poleti 1942 se je kot odgovor na razmah partizanstva začela velika italijanska ofenziva, ki je z množičnimi poboji, požigi vasi, bombardiranjem in internacijami ljudi hudo prizadela prav Loško dolino. Italijanska vojska je v Loški dolini in na Babnemu polju izvajala množične požige hiš kot prikazujeta sliki 1 in 2. Spomenik na Ulaki (slika 3), kjer so se izvajala množična streljanja prebivalstva, opozarja tudi na množične deportacije prebivalstva v koncentracijsko taborišče na otok Rab in ostala kruta dejanja okupatorja v Loški dolini in na Babnem polju. Jeseni 1942 je partizanska vojska obnovila svoje enote na Notranjskem, ki jih je zdesetkala ofenziva, in ustanovila Loški odred in nova Notranjska odreda ter Šercerjevo brigado. Po kapitulaciji Italije septembra 1943 je Loška dolina postala svobodno ozemlje in je bila do konca vojne zaledje partizanskih enot.

V gozdovih Snežnika pa je delovala slovenska vojaška partizanska bolnišnica Snežnik kot ena izmed 121 partizanskih bolnišnic pri nas. Spomenik v Županovem lazu na sliki 4 je postavljen v spomin na to bolnišnico. Od julija do septembra 1944 je pri Nadlesku v Loški dolini delovalo prvo zavezniško letališče v Sloveniji, transport ranjencev v Bari prikazuje slika 5. Konec aprila 1945 je na Notranjsko na svojem pohodu proti Trstu prodrla 4. armada Jugoslovanske armade, ki je skupaj z drugimi enotami JA in slovenske partizanske vojske do 3. maja 1945 dokončno osvobodila Loško dolino.

%d bloggers like this: