Skip to content

Pogreb Pusta izpred Žajfnce

Ulične table v Cerknici – slika 10

Pogreb Pusta izpred Žajfnce leta 1965
The Funeral ofthe Carnival King leaves from Žajfnca Pub in 1965
Skromni notranjski ljudje so navdihnili pisatelja Frana Levstika za lik Martina Krpana. Domiselni, močni in iskrivi so nekoč iskali skorjo boljšega kruha v trgovini s soljo, potem kot furmani z živinčeti, sekači v gozdovih in delavci na žagah. Po garanju na skromni zemlji so se sproščali predvsem v pustnem času. Pustovanja v Cerknici so se vedno začenjala in končala v gostilnah.

Današnji Pust v Cerknici ima tradicijo predvsem v pokopu pusta. Pust je ležal na parah v kateri izmed številnih cerkniških gostiln, največkrat v Žajfnci (nasproti sedanjega gasilskega doma). Tu so se še zadnjič poslovili od pusta, si privoščili vsaj nekaj veselja in si nabrali novih moči pred pomladnim prebujanjem in prihajajočim delom.

Modest lnner Carniolans were an inspiration to the writer Fran Levstik and his well-known character Martin Krpan. lnventive, strong, and witty locals once looked for a better life by keeping salt shops, being horse and cart drivers, or working as wood cutters and sawmill workers. After toiling on frugal land, they relaxed during the Carnival season. Carnival festivities in Cerknica used to begin and conclude in a pub, and the custom continues to this day.

The modern Cerknica Carnival holds the tradition of a carnival funeral. The main carnival figure Pust (Carnival King) lay in state in one of the many Cerknica pubs, most often in Žajfnca (next to the modern fire station). This is where the locals would bid farewell to the Pust, grant themselves some joy, and recharge their batteries before the spring awakening and approaching work.

Izvirni prispevek / Source post:

Izbrane povezave / Selected links:

QRT10

%d bloggers like this: