Skip to content

Pri lipci

Ulične table v Cerknici – slika 2

Plac, središče stare Cerknice; razglednica iz leta 1907
The centre of old Cerknica;
postcard from 1907
Izvirni prispevek / Source post:

Izbrane povezave / Selected links:

QRT2

%d bloggers like this: