Skip to content

Mala gasa, od mosta

Ulične table v Cerknici – slika 5

Mala gasa okoli leta 1930
Mala gasa, looking up from the bridge, circa 1930
 
Ozka, kmečka, gosto naseljena sedanja
Gerbičeva ulica
je bila tako v preteklosti
kot sedaj osrednja vez med severnim
in južnim delom kraja. Zaradi pomanjkanja
prostora in varnosti je imel velik
del kmetov kozolce zunaj naselja v
Luščah. Na ulici je delovalo tudi nekaj
obrtnikov: kovač, stavbar, mlinar,
žagar. Zanimiv je stari gasilski dom
Štalca, preurejen iz hleva. V njem od
leta 1934 deluje cerkniška godba. Na
ulici izstopa razkošna meščanska
hiša, delo domačega stavbenika
Ronka. Tu ima korenine tudi znani
ameriški kralj polke Frank Yankovič
(1945-1998). Južni del ulice, je tako kot
velik del Cerknice, med 2. svetovno
vojno požgala nemška okupatorska
vojska.
The narrow and densely populated
peasant alley now known as Gerbičeva
ulica street
, was in the past and still is
the main artery connecting the northern
and southern areas of the community.
Due to the lack of space and security
most of the peasant farmers who
resided there kept their hayracks outside
the settlement, in Lušče. The street
was also occupied by a number of
craftsmen; a blacksmith, a builder, a
miller and sawmill. The old Štalca fire
station is an interestingly repurposed
barn, which Cerknica’s Wind orchestra
has made use of since 1934. Standing
out on the street is a luxurious bourgeois
house, the work of local builder
Ronko. Frank Yankovič (1945-1998), the
famous American ‘King of Polka’ also
had roots here. The southern part of
the street was burnt down by the
German occupying forces along with
the majority of Cerknica during the
Second World War.
Izvirni prispevek / Source post:

Izbrane povezave / Selected links:

QRT5

%d bloggers like this: