Skip to content

Svinjski rigl pred 2. svetovno vojno

Ulične table v Cerknici – slika 7

Svinjski rigl pred 2. svetovno vojno
Svinjski rigl prior to World War II
Svinjski rigl je bil predel Cerknice med cesto, ki pelje na plac pri lipci (po starem Pod kaplanijo), in cesto, ki vodi v Videm in se odcepi po starem delu Cerknice proti župnišču.
Ker fotografije tega dela Cerknice niso poznane, je Svinjski rigl predstavljen na dveh likovnih upodobitvah. Spodnjo podobo je naslikal nemški vojni ujetnik Hans Rahn, ki je večkrat upodobil požgano Cerknico.
Svinjski rigl je spadal med najstarejše, vendar ne med najrevnejše dele Cerknice. Tu je bilo približno 30 hiš in skoraj pri vsaki hiši so redili prašiče, ki so ob popoldnevih glasno krulili, zato je ta predel dobil ime Svinjski rigl.
V torek, 14. septembra 1943, je nemška vojska z minometnim napadom požgala večino poslopij. Po koncu vojne domačini svojih hiš tam niso obnovili, temveč so si jih zgradili na obrobju Cerknice. Na tem mestu pa so sedaj zgrajeni stanovanjski bloki.
Svinjski rigl was a part of Cerknica located between the road to Plac pri Lipci (once Pod Kaplanijo) and the road to Videm that branches off past the old town of Cerknica leading to the clergy house.
Because photographs of this part of Cerknica are unknown, Svinjski rigl is depicted in two paintings. The second one was created by a German prisoner of war Hans Rahn, who painted the burned down Cerknica on several occasions.
Svinjski rigl was one of the oldest districts of Cerknica, albeit not the poorest one. There were approximately 30 houses there and nearly every household reared a pig. In the afternoon when the pigs were hungry, they grunted loudly, which is why the place was named Svinjski rigl (“the Pig Grunt”).
On Tuesday, September 14, 1943, German troops burned down most of the buildings in a mortar attack. At the end of the war, the locals did not renovate their houses but rather built new ones on the outskirts of Cerknica. The old place is now home to blocks of apartments.
Izvirni prispevek / Source post:

  • Izvirni prispevek ne obstaja. Slika je bila objavljena v koledarju Slovenske narodne podporne jednote (SNPJ) iz ZDA, avtor neznan.
  • The original post does not exist. The picture was published in the Calendar of Slovenska Narodna Podporna Jednota (“Slovenian National Benefit Society”) from USA. Author unknown.
Izbrane povezave / Selected links:

QRT7

%d bloggers like this: