Skip to content

Svinjski rigl leta 1945

Ulične table v Cerknici – slika 8

Svinjski rigl leta 1945,
pogled od cerkve
Svinjski rigl in 1945,
view from the church
Ker fotografije tega dela Cerknice niso poznane, je Svinjski rigl predstavljen na likovnih upodobitvah. To je naslikal nemški vojni ujetnik Hans Rahn, ki je večkrat upodobil požgano Cerknico.
Because photographs of this part of Cerknica are unknown, Svinjski rigl is depicted in paintings. This one was created by a German prisoner of war Hans Rahn, who painted the burned down Cerknica on several occasions.
Izvirni prispevek / Source post:

Izbrane povezave / Selected links:

QRT8

%d bloggers like this: