Skip to content

Tabor od Žajfnce

Ulične table v Cerknici – slika 9

Tabor od Žajfnce okrog leta 1920
Tabor from Žajfnca around 1920
Fotografija prikazuje predel Tabora od nekdanje gostilne Žajfnca proti placu
z lipco
. Na sredini je vidna hiša, v kateri je bila vrsto let mesnica. Levo od nje je prva hiša Male gase. Te hiše danes ni več. Med obema hišama pelje proti placu z lipco strma cesta s starim imenom Kostelinov klanec. Viden je še del stolpa tabora s cerkvijo.
The photography shows the district of Tabor, as seen from the former Zajfnca pub toward Plac z lipco. In the center is a house that hosted a butcher’s shop for several years. To the left of it is the first house of the ex Mala gasa Street. The house no longer exists. Between both houses, leading to Plac z lipco, is a steep road that was once called Kostelinov klanec. A portion of the tower with the church is still visible today.
Izvirni prispevek / Source post:

Izbrane povezave / Selected links:

QRT9

%d bloggers like this: