Skip to content

Zadružniki pred lesenim mostom

Ulične table v Cerknici – slika 14

Zadružniki pred lesenim mostom
okoli leta 1950

Vir: Stareslike.cerknica.org
Zbirka: Tone Urbas
Avtor: neznan

Members of the cooperative in front
of a Wooden bridge circa 1950

Source: Stareslike.cerknica.org
Collection: Tone Urbas
Author: unknown

Bregova Cerkniščice je po vojni povezoval lesen most. Pred njim stojijo praznično razpoloženi člani cerkniške Kmetijske delovne zadruge: Leopold Kos (Farbar), Jakob Modic (Maront), Franc Urbas (Levštek), Lojze Marolt (Krištan) in Ivan Knap (Klemen). Na zaprav­ljivčku sedi Jože Mele (Vrbec) s hčerko Slavko.
After the war, the banks of the Cerkniščica stream were connected by a wooden bridge. Festive members of the Cerknica Agricultural Workers’ Cooperative stand in front of it: Leopold Kos (Farbar), Jakob Modic (Maront), Franc Urbas (Levštek), Lojze Marolt (Krištan) and Ivan Knap (Klemen). On the carriage sits Jože Mele (Vrbec) with his daughter Slavka.
 

QRT14 – Table pri mostu 1

%d bloggers like this: