Skip to content

Novi most

Ulične table v Cerknici – slika 15


Novi most

Vir: Stareslike.cerknica.org
Zbirka: Jože Žnidaršič st.
Avtor: Jože Žnidaršič st.

A new bridge

Source: Stareslike.cerknica.org
Collection: Jože Žnidaršič Sr.
Author: Jože Žnidaršič Sr.

Namesto lesenega mostu so v letu 1961 zgradili železobetonskega. Na levi strani fotografije je za prvo hišo vidna Korčetova,
za njo je hiša Janeza Iblančiča, zadnja na levi strani pa je večstanovanjska hiša. Vse te so začeli podirati v letu 1964 in na njihovem mestu zgradili tri stanovanjske (Brestove) bloke. V ozadju je nasad borovcev, ki sega do Kroga na začetku Slivnice. Posadili so ga pred 2. svetovno vojno cerkniški osnovnošolci.
In 1961, a concrete bridge replaced the wooden one. The second house, on the
left side of the road, belongs to Korče. The next home further on the road belongs to Janez Iblančič and the one after that is the Domicel’s multi-flat house. These three homes started to decay in 1964. Three blocks of flats were built in their place for workers in the Brest factory. A pine grove emerged just behind these homes that extends half way up the Slivnica hill. This grove was planted before World War II by Cerknica
elementary school students.

QRT15 – Table pri mostu 2

%d bloggers like this: