Skip to content

Pokop pusta

Ulične table v Cerknici – slika 19


Na fotografiji je pokop pusta takoj po 2. svetovni vojni. Od njega se vedno poslovi množica Cerkničanov.
 

Vir: Stareslike.cerknica.org
Zbirka: Jože Žnidaršič st.
Avtor: Jože Žnidaršič st.

The burial of the Shrovetide immediately after World War II.
As always, many people from Cerknica said goodbye to it.

Source: Stareslike.cerknica.org
Collection: Jože Žnidaršič Sr.
Author: Jože Žnidaršič Sr.

Po starodavnem običaju so pusta, ki preganja zimo, na pepelnično sredo sežgali in vrgli v potok. S tem se je končalo pustno rajanje, ki se je začelo z žaganjem babe ter nadaljevalo z veselicami in vlečenjem ploha v noči na pepelnico. Iz tega so se po letu 1970 razvile tradicionalne prireditve Pust v Cerknici.
According to an ancient custom, the Shrovetide, which haunts winter, was burned on Ash Wednesday and thrown into the stream. This ended the Shrovetide festivities which began with the sawing of the hag and continued with celebrations and the dragging of the plank on the night of Shrove Wednesday. From this, after 1970, the traditional Shrovetide events in Cerknica developed.

QRT19 – Table pri mostu 6

%d bloggers like this: