Skip to content

1930 Cerknica – Ulice in predeli

10. 10. 2013

Cerknica003

Na razglednici, ki jo je v tridesetih letih prejšnjega stoletja ustvaril fotograf Vekoslav Kramarič, vidimo značilno cerkniško veduto, s taborom, jezerom in z Javorniki v ozadju. Mojstrski posnetek pa nam odkrije še eno zanimivost – trg se je razširil v več smeri, v več značilnih mestnih predelov*.

V prispevkih, ki na Starihslikah opisujejo dogajanja v Cerknici, pogosto zasledimo imena ulic in predelov, ki so nam bodisi domača, kot je recimo Mala gasa, ali povsem neznana, kot je bil zame donedavna Šenbrun. Nekatera so gotovo že zelo stara, še iz srednjega veka, druga iz časov, ki se jih še spominjamo. Nekatera imena so še živa in še danes v rabi, druga so pozabljena.

V tem prispevku jih poskušam zbrati kar največ, pri tem pa nekoliko računam tudi na pomoč in dopolnitve s strani bralcev. Naštejmo jih!

Tabor: širši venec hiš okrog taborskega obzidja.

Plac, tudi Na placu ali Pri lipci: trg pred vhodom v tabor, okrog starodavne lipe.

Kostelinov klanec: od Tabora pa do Bavdka – približno do nekdanje gostilne Žajfnica.

Velika gasa: iz nem. Grosse Gasse – Velika ulica, današnja Partizanska cesta.

Mala gasa: iz nem. Kleine Gasse – Mala ulica, današnja Gerbičeva.

Pod kaplanijo: od Tabora, kjer je nekoč stala kaplanija, do bivšega sokolskega doma, to je do današnje Ceste 4. maja.

Sv. Rok: če gremo po Notranjski cesti v smeri od Begunj proti Rakeku, sodi pod Sv. Rok vse, kar leži na desni strani ceste. Veljalo je, da je Böhmova hiša še v tem predelu, sosedova naprej pa ne več.

Mrava: del Sv. Roka, prostor pred cerkvijo enakega imena.

Svinjski rigl: pod Taborom, med cesto v Videm in Podkaplanijo.

Pod farovžem: od župnišča do Vidma in Notranjske ceste.

Nova cesta: danes glavna prometnica, Cesta 4. maja.

Videm: predel južno in zahodno od Tabora, pod farovžem. Takrat so bile tam obdelane njive, zelniki in vrtički. Beseda “videm” pomeni cerkveno posest.

Čez mostom, tudi Čez udo: na drugi strani potoka, predel za mostom, ki je stal pred pekarno Gorjup – od Cerkniščice proti današnji tovarni Brest.

Peščenk: ob gozdni poti na Slivnico, v smeri proti Martinjaku; nekoč samo par hiš.

Loško: med Kamno gorico in Novo cesto, pod Skrajnikom in nekdanjim gradom.

Ločice: na levem bregu potoka, travnik in njive med Cerkniščico in Slivnico. Danes mesto z Ločicami povezuje most pri Kmetijskem centru, sedaj tam stojijo obrati lesnih tovarn.

Koleno: log med Cerkniščico in cesto v Begunje, na njem je tudi nogometno igrišče. Ime je dobilo zaradi značilnih zavojev potoka Cerkniščica, kjer se je na nekaj mestih dalo celo plavati. Koleno je bilo zato priljubljeno tudi kot kopališče, vse do regulacije, ki je iz potoka naredila betonsko korito.

Lušče: njive na južni strani Cerknice, od današnjega “novega” Mercatorja proti Svinji gorici in jezeru.

Šenbrun: današnja Notranjska cesta od Matičkove do Marentove hiše.

Po drugi svetovni vojni so bile zgrajene nove soseske, ki so dobile ime po prejšnjih ledinskih imenih ali pa jim je novo ime pritaknil kar ljudski humor:

Pod Slivnico: naselje, pozidano v zgodnjih 60-tih, vzhodno od središča mesta, na pobočju Slivnice.

Videm (naselje): pozidan sredi 60-tih let, na rodovitnem predelu enakega imena.

Golan: naselje je nastalo v 70-tih letih na Sinji gorici. Zaradi miniranja na gradbiščih je dobilo ime po področju na Bližnjem vzhodu, kjer so takrat potekali vojaški spopadi. Sinja gorica se je nekoč imenovala tudi Svinja gorica.

Kamna gorica: naselje se je razširilo v 80-tih letih. Tudi to ime ni novo, sicer označuje hrib na severni strani Cerknice.

Novi Peščenk: naselje je nastalo v 90-tih letih na pobočju Slivnice, nad “starim” Peščenkom. Celoten Peščenk je imel tudi ironični vzdevek Dedinje.

In še nekaj meni do včeraj neznanih imen:

Črejslu: prečna pot na Kamni gorici, kjer so frizerji nekaj časa deponirali odstrižene lase.

Dloka (Mala, Srednja in Velika Dloka): predeli na levi strani stare ceste iz Cerknice do Rakeka.

Grmada: predel pri novi kapelici, kjer je Ronkotova hiša. Tam so menda sežigali čarovnice.

Pod cesto: vrtički in njive na desni strani ceste Cerknica – Grahovo, pod črpalko.

Podpeščenk: desno pod današnjo Cesto 4. maja, od Kosove hiše do nekdanje mlatilnice.

Prerobek: pot od kapelice (posvečene padlim v I. svetovni vojni) do Skrajnika je razdelila področje na dva dela: na desni je bil Prerobek, na levi pa Dolenjske njive.

Špile: predel na Peščenku, kjer so ležale velike skale, danes med Bečajevo hišo in Sanmixom.

V kotu: trikotnik ob Notranjski cesti, nad nogometnim igriščem, severno od Ulice za mlinom.

Cerknica003-001Predel Sv. Rok z Mravo, zgoraj vidimo Ločice in obrat, kjer je kasneje zrasla tovarna Brest.
Cerknica003-002Najbolj prepoznavni del Cerknice, na vzpetini stoji cerkev Marijinega rojstva, obdana z obzidjem in stolpi. Okrog obzidja in malo širše je predel imenovan Tabor.
Cerknica003-003Levo v sredini se vidi župnišče z gospodarskim objektom. Na desni je “farovški” kozolec, ki stoji sredi Vidma. Spodaj, v ospredju, so hiše ob Notranjski cesti, tiste na skrajni levi mogoče sodijo še pod Sv. Rok.
Cerknica003-005Zgoraj levo vidimo predel ob pokopališču, s cerkvijo sv. Janeza. Nižje, v sredini, je vrsta hiš ob Novi cesti. Še nižje stoji v Vidmu farovški kozolec, mimo pelje pot proti Kamni gorici in stari cesti na Rakek.

* Pravzaprav bi moral zapisati “trških” predelov, saj je Cerknica postala mesto šele 22. 12.2005, prej je bila trg.

Imena je po cerkniško prebrala Heda Opeka, Cerknica.
Datum zvočnega posnetka: 7. 10. 2013, posnel Bojan Štefančič.

Viri:

Kraj: Cerknica
Datum: neznan, verjetno okrog 1930
Avtor: Vekoslav Kramarič
Zbirka: Slovenski etnografski muzej
Skenirano: 11. 9. 2011 (Slovenski etnografski muzej)
Oblika: skenirana datoteka

10 komentarjev leave one →
 1. bojans permalink
  10. 10. 2013 08:18

  Dušan mi je poslal še eno dopolnitev, hvala! Ker je nisem mogel več vključiti v post, jo objavljam tukaj.

  “V Cerknici je bil še en manjši predel, ki so mu rekli Vrbje. Tam so živeli Brinarjevi, zato so Brinarju rekli Brinar z Vrbja (ker je bil še en Brinar Čez vodo). Ta predel je bil na otoku, ki sta ga omejevala dva kraka Cerkniščice. Do Vrbja se je prišlo čez brv od Lovreta na Mali gasi, ali pa čez most od tam, kjer je bil stari Brestov gasilni dom.”

 2. medvedd permalink
  10. 10. 2013 09:30

  Skoraj vsaka vas ali naselje v našem koncu je imelo “Zavrte”. Praviloma je bil to predel za vrtovi, ki so se nahajali na obrobju naselja. V Cerknici Zavrte zajemajo predel kjer je Casermanova ulica in Cesta na jezero. To je na cesti proti jezeru (pri Kiviju).

  Na Slivnici imamo predel imenovan Krog. Krog je predel skozi katerega vodi pešpot na Slivnico, malo nad bivšim bazenom. Tu so se združijo poti, ki vodijo iz Peščenka, Cerknice ali Pod Slivnice.

  “Medvude” njive v trikotniku med Gornikovo žago, pokopališčem in policijsko postajo. Predvidevam da ta predel dobil ime zaradi struge potoka Cerkniščice, ki je tam zelo ovinkasto speljana, tako da so nekatere njive dejansko med dvema vodama.

  Zelo pozdravljam ta prispevek.

  • bojans permalink
   10. 10. 2013 14:04

   Hvala za dopolnitev! Zavrti in Krog, ja saj res. Za Medvude pa nisem vedel.

   • medvedd permalink
    10. 10. 2013 14:41

    Za ime Medvude (lahko tudi Medude ali Medudi) sem slišal od Modicovega ata, ker je tam imel njive. Ne vem pa koliko se je to ime uporabljalo. Moram pa omeniti še Vševek (ali “Ušivk”). Vidimo ga na drugem izseku, za cerkvijo. To je predel, kjer so Cerkniški kozolci, med Luščami in Marofom. Danes je tam več kozolcev, kot jih je videti na sliki.

 3. medvedd permalink
  10. 10. 2013 18:08

  Od izvira Svete Magdalene do Marofa, kjer je trgovina s perutnino, med cesto in topoli je predel imenovan Pristave. Ime ima po dvorcu Pristava, to pa je tista stara hiša ob cesti na Marofu.

  Od osnovne šole v Cerknici, proti Dolenji vasi je predel, ki se mu reče Dolgi Devci. Tu so pretežno dolge njive, predel pa ima ime ravno zaradi teh njiv.

  Tik pred Dolenjim jezerom, na desni strani iz smeri iz Cerknice, se predel, prav tako zaradi dolžine njiv, imenuje Dolge njive. Slišal sem da nekateri temu predelu pravijo tudi Jezerski ponedeljki.

  Morda sem malo zašel iz Cerknice ven, vendar, mislim da ni odveč, če “obdelamo” tudi bližnjo okolico.

 4. Anonimno permalink
  12. 10. 2013 12:40

  Med sedanjim notarskim poslopjem in kegljiscem je bila Koreja. Tam so bile lesene barake in ime so dobile po pretepih in vojni, ki je bila v tiste,\m casu. Odkar barak ni vec se je pozabilo tudi ime.

Trackbacks

 1. 1961 Cerknica – Hišna imena | Stare slike
 2. 1933 Cerknica – Pogreb | Stare slike
 3. 1957 Cerknica – Sankanje | Stare slike
 4. 1758 Cerkniško jezero – Karlouca | Stare slike

Dodajte komentar

%d bloggers like this: