Skip to content

Aktivnosti skupine

Najbolje, da se predstavimo kar skozi delo:


23. 3. 2023 V Vrtcu Martin Krpan, enota Rakek so vzgojiteljice z malčki pripravile razstavo fotografij o Rakeku na osnovi objav na strani Stareslike in hkrat z otroki naredile še maketo Rakeka.


17. 3. 2023 Časopisu Svobodna beseda smo posredovali dovolilo za objavo prispevka 1941 Borovnica – Jože Kotnik, partizanski fotograf


9. 3. 2023 je bil na 1. programu Radia Slovenija v oddaji Storž pogovor z urednikom strani Stareslike – Milošem Tonijem. Pogovor je vodila ga. Lucija Fatur.
https://365.rtvslo.si/arhiv/storz/174941561


V knjigi Samo en ples, Zgodba Marte Paulin Schmidt, Malina Schmidt Snoj je na strani 440 z dovoljenjem objavljena fotografija prispevka 1977 Cerknica – Marta Paulin – Brina.


marec 2023 – v marčevski številki Slivniških pogledov so objavili prispevek 1972 Rakek – 13. marec, rakovški krajevni praznik


februar 2023 – Dobili smo obvestilo o objavi članka  Ane Belič v reviji MDPI Buildings, v katemem so bile z našim dovoljenjem objavljene fotografije s strani Stareslike.


januar 2023 – V januarski številki Slivniških pogledov so nastrani 35 objavili prispevek 1973 Slivice – Prebiranje krompirja.


januar 2023 – G. Uroš Jambor je z našim dovoljenjem na strani Numista objavil fotografiji kovanca in angleški prevod dela besedila, smo ga objavili v prispevku.


december 2022- G. Dušku Dokošiću smo posredovali dovolilo za objavo fotografije v članku o feldbanu.


december 2022 – Ani Belčič smo posredovali dovoljenje, da pri objavil članka v reviji MDPI Buildings https://www.mdpi.com/journal/buildings uporabi fotograpije iz prispevkov:


december 2022 – v decemberski številki Slivniških pogledov so objavili prispevek 1964 Rakek – Napravljanje drv

oktober 2022 – Mladinska knjiga bo izdala obširno monografijo o šegah življenskega kroga: Od imena do spomina – Šege življenskega kroga na Slovenskem. Prispevali smo fotografije šrange s prispevka 1961 Dolenja vas – Šranga


oktober 2022 – fotografijo iz prispevka 1978 Cerknica – Podelitev priznanj čebelarjem OZČD smo poslali za objavo  v  knjigi  “Naše znanstvenice: kako so ženske soustvarjale znanost v Jugoslaviji”, ki bo izšla prizaložbi ZRC SAZU.


Ga. Meti Kastelic smo posredovali fotografijo in dovoljenje za objavo v diplomski nalogi na Fakulteti za farmacijo Univerze v Ljubljani.


oktober 2022 – V oktobrski številki glasila Bloški korak so objavili prispevek 1965 Velike Bloke – Zinka z vojaki pred domom JLA


30. 9. 2022 V Turističnem informacijskem centru so spletna stran Stareslike navedli kot vir fotografij.


23. 9. 2022 – Jezerski hram nam je posredoval povezavo na rezultate – prezentacijo, ki so jo naredili s pomočjo fotografij s strani Stareslike.


avgust 2022 – Prejeli smo povezavo na magistrsko delo, ki ga je tudi s pomočjo podatkov s strani Stareslike napisal g. Bor Zavrl z naslovom Medicinske sestre v osrednji Sloveniji v obdobju 1919-1945.


25. 8. 2022 – Na prošnjo, ki nam jo je posredoval Jezerski hram, smo pridobili soglasja lastnikov fotografij in izdali dovoljenje za objavo fotografij. Fotografije bodo uporabljene v spletnem dokumentu “Tržnice nekoč in danes”, ki ga bodo izdelali sodelavci Jezerski hram v sodelovanju z Zavodom za kulturo in turizem Loška dolina za RRA Zeleni Kras.


29. 7. 2022 – Izdali smo dovoljenje za objavo fotografije iz prispevka https://wp.me/pMryv-aux v knjigi Bogdana Urbarja.


1. 7. 2022 – Aktivni sodelavci Stareslike smo se po treh letih le dobili na poletnem pikniku.


2. 6. 2022 – Sodelavci Stareslike smo pripravili fotografije za zgodovinske table, ki so sedaj postavljene pri mostu.


V junijski številki glasila Bloški korak so objavili prispevek 1976 Velike Bloke – Staro se umika novemu


junij 2022 g. Stipe Jolić – poslali smo mu soglasje za objavo fotografije v knjigi o nesrečah z morskimi psi na vzhodnem Jadranu.


junij 2022 Dovolili smo objavjo fotografije Žani Pušnik v diplomskem delu z naslovom Tradicionalne prakse v slovenskem kmetijstvu


maj 2022 – V glasilu Slivniški pogledi so objavili prispevek 1925 Gorenje Jezero – Bobrovec z jezerske šole


april 2022 – G. Jani Alič je zaprosil za dovoljenje za objavo prispevka 1942 Ljubljana – Krajevna imena v časopisu Svobodna beseda, poslali smo mu soglasje.


marec 2022 – V marčevski številki glasila Slivniški pogledi je bil na strani 34 objavljen prispevek 1920 Cerknica — Korito pred Žajfnco


marec 2022 – Pokrajinskemu muzeju Ptuj Ormož, smo dovolili uporabo fotografije 1973 Rakek – Pralni stroj.


marec 2022 – Slovenski etnografski muzej nam je odobril uporabo fotografije iz prispevka na historični tabli v Cerknici pri mostu.


februar 2022 – Za objavo v oddaji Jutro na Planetu smo dovolili objavo fotografij iz prispevka 1957 Cerknica — Pust na zadnji poti (1)


februar 2022 – Notranjski park je v Centru za obiskovalce Cerkniškega jezera v pustnem času gostil razstavo Notranjskega muzeja Postojna – Fenomen in tradicija Cerkniškega karnevala, v kateri je predstavljeno več fotografij iz objav na strani Stareslike.


januar 2022- v januarski  številki glasila Bloški korak so objavili prispevek  1960 Velike Bloke – Dedek Mraz in Rdeča kapica.


 januar 2022 – za objavo v oddaji Tednik smo posredovali fotografijo iz prispevka 1952 Dobec – Zima


januar 2022 – v Slivniških pogledih je bil  na strani 22 objavljen prispevek 1900 Rakek – Ivan Poženel


december 2021 – V časopisu Slovenske novice so ob članku o novih slovenskih znamkah objavili dve fotografiji s strani Stareslike.


december 2021 – Za objavo v rubriki Poglobljeno smo dovolili uporabo fotografij, ki smo jih uporabili v prispevkih 1952 Cerknica — Kidanje snega na Veliki gasi in 1952 Dobec – Zima


december 2021 – v decemberski številki občinskega glasila Slivniški pogledi so objavili prispevek 1920 Cerknica — Korito pred Žajfnco


oktober 2021 – po razstavi v knjižnici Nova vas je razstava Notranjska nekoč in danes na ogled v knjižnici v Starem trgu. Na razstavi so tudi fotografije, ki smo jih objavili na Stareslike.


V septemberski številki občinskega glasila Obrh nje na 15. strani Milena Ožbolt  predstavila sodelavca strani Stareslike prof. Antona Avsca.


november 2021 Dovolili smo objavo v glasilu Ognjišče za fotografijo:


30. 10. 2021 Dr. Milan Trobič je za Radio Prvi pripravil pogovor z urednikom strani Stareslike, Milošem Tonijem. Pogovor je dosegljiv  na spletni strani radia.


oktober 2021 – Za časnik Novi glas (Gorica, Trst) smo g. Dimitriju Tabaju za članek o rodbini Mercina z Goč posredovali fotografije in dovolili objavo delov besedil iz prispevkov :


oktober 2021 – Ob smrti cerkniškega fotografa Jožeta Žnidaršiča st. smo objavili spominski zapis o njegovem studiu na Taboru, ki so ga kasneje natisnili tudi v 78. številki Slivniških pogledov.

V oktobrski številki občinskega glasila Bloški korak so objavili prispevek Roka Kraševca, večji del kateraga je bil objavljen v prispevku https://stareslike.cerknica.org/2013/11/16/1935-pajkovo-lovski-dvorec-nadlisek/


september 2021 – V septemberski številki glasila Slivniški pogledi so na strani 22 objavili fotografijo iz članka 1919 Rakek – Ljudski dom


september 2021 – Kristini Kebe, Jezerski hram smo posredovali fotografijo za predstavitev na razstavi. Fotografija je bila objavljena v prispevku 1920 Cerknica — Tabor od Žajfnce

17. 9. 2021 – odkrili smo zgodovinsko tablo ob kolesarski stezi.


september 2021 – v knjižnici Jožeta Čampe v Novi vasi je na ogled razstava, za katero smo fotografije prispevali tudi pri Stareslike


september 2021 – ga. Urši Šivic, ZRC SAZU smo posredovali fotografiji za objavo v zbirki ljudskih pesmi. Fotografiji smo objavili v:


avgust 2001 – Notranjski regijski park je zaprosil za dovoljenje, da nekaj fotografij, ki so bile objavljene na tej strani, uporabijo v filmu, ki bo na ogled v centru za obiskovalce. Posredovali smo fotografije naslednjih prispevkov:

a.) https://stareslike.cerknica.org/wp-content/uploads/2010/05/1925-otok-drevak.jp

b.) https://stareslike.cerknica.org/wp-content/uploads/2010/03/scan-100309-0015.jpg

c.) https://stareslike.cerknica.org/2018/08/15/1960-unec-zadruzna-kosnja-2/attachment/161213107/

d.) https://stareslike.cerknica.org/wp-content/uploads/2013/11/120513101.jpg

e.) https://stareslike.cerknica.org/wp-content/uploads/2013/06/120523198.jpg

f.) https://stareslike.cerknica.org/wp-content/uploads/2017/11/171012588.jpg

g.) https://stareslike.cerknica.org/wp-content/uploads/2016/01/110721073.jpg


Junij 2021 V junijski številki glasila Bloški korak so objavili prispevek 1960 Fara – Zvonik farne cerkvejunij 2021 – V 75. številki glasila Slivniški pogledi je na strani 4 objavljen pogovor z Bojanom Štefančičem, sodelavcem Starihslik.


maj 2021 – V 74. številki glasila Slivniški pogledi je na strani 40 objavljen pripevek  1970 Cerknica – Prvomajski ples v menzi.

maj 2021 – Pokrajinskemu muzeju Ptuj Ormož smo posredovali fotografijo iz prispevka, objavljenega na Stareslike.

april 2021 – V aprilski številki občinskega glasila Bloški korak so objavili:

april 2021 – Za objavo v glasilu Svobodna beseda smo dovolili objavo besedila in fotografije prispevka 1944 Italija – Srebrna zvezda

Poskenirali smo album dr. Rada Primica iz zbirke Toneta Žaklja.

januar 2021 V januarski številki glasila  Slivniški pogledi je na strani 36 objavljen prispevek 1930 Cerknica – Vasermajster Korče.

6. 1. 2021 Zavodu Symbiosis smo posredovali fotografijo, ki jo bodo uporabili za razstavo.

 24. 12. 2020 V Objektivu so objavili prispevek avtorja Franca Perka. V prispevku “Gozdarski strokovnjak, gospodarstvenik, politik: Etbin Heinrich Shollmayer”  uporabil fotografijo iz prispevka na Stareslike 1933 Koča vas – Srečanje z Otonom Župančičem

december 2020 – V decemberski številki občinskega glasila Bloški korak so objavili prispevek 1966 Volčje – Prvi obiskovalec na Bloškem jezeru

1. 12. 2020 Kulturnemu domu Cerknica smo posredovali fotografijo, ki jo bodo uporabili za razstavo članov ob 10 letnici Art kino mreže Slovenije.

Medgeneracijskem centru Stari trg smo posredovali fotografije z razstave  za objavo v občinskem glasilu Obrh.

22. 11. 2020 Ga. Emma Faber je na Facebooku objavila video, v katerem je z dovoljenjem uporabila fotografije s strani Stareslike.

19. 11. 2020 Poslali smo dovoljenje za uporabo dela besedila iz prispevka 1910 Rakov Škocjan – Sveti Kancian. Besedilo bo uporabil g. Boris Čok v svoji knjigi, v katero bo med drugim tudi opis kamnitega ovala v Rakovem Škocjanu.

13. 11. 2020 Ga. Emma Faber smo dovolili, da lahko uporabi slikovno gradivo Stareslike za izdelavo promocijskih videov za Društvo regionalnih turističnih vodnikov Slovenije. Uporabila bo fotografije naslednjih člankov:

 1. 11. 2020 Maji Košuta, Notranjski regijski park, smo posredovali fotografijo, ki jo bodo vključili v infrastrukturo na jezeru.

oktober 2020 – V oktobrski številki revije Življenje in tehnika je sodelavec Franc Perko objavil prispevek “Spravilo lesa”. V prispevku je med drugimi uporabil tudi fotografije, ki so že bile objavljene v prispevkih na Stareslike.

oktober 2020 – V oktobrski številki glasila občine Bloke Bloški korak je na naslovnici objavljena fotografija, ki smo jo posredovali, na strani pa prispevek 1930 Nova vas – Živinski sejem.

oktober 2020 – v oktobrski številki glasila občine Cerknica Slivniški pogledi, so objavili prispevek 1951 Rudolfovo – Napeljava za elektriko

september, oktober 2020 – v Medgeneracijskem centru Gaber, Stari trg, je v okviru Dnevov evropske kulturne dediščine razstava, pri kateri smo sodelavci skupine Stareslike sodelovali kot avtorji. Fotografije so že bile predstavljene na razstavi 2017 v gradu Snežnik.

3. 8. 2020 Na Radio94 je bil intervju z Dušanom Gogala.

22. 7. 2020 Na 24ur.com so objavili prispevek, v katerega so prekopirali del našega članka 1945 Divača – Kratki Bruno brez našega dovoljenja in brez navedbe vira.

15. 7. 2020 Radio94 je razglednico uporabil za objavo iskanja stare fotografije.

2. 7. 2020 Notranjski park je na svojem blogu Life Stržen objavil prispevek o strani in skupini Stareslike.

V julijski številki glasila občine Loška dolinja Obrh je bil na strani 13 objavljen prispevek, kjer so bilo vključeno besedilo in sike iz prispevka 1943 Podcerkev – Franci Strle, Rihtarčkov

junij 2020 – v junijski številki glasila Bloški korak so objavili prispevek 1957 Velike Bloke – Harmonikar Avgust Stanko na Blokah

maj 2020 Notranjskemu parku smo posredovali fotografijo in dovoljenje za informacijsko tablo za fotografijo iz prispevka 1918 Gorenje Jezero – Sestavljena razglednica

maj 2020 – v majski številki glasila Slivniški pogledi je na strani 43 obvestilo o izboru finalista Radia 94 za osebnost leta – urednika strani Stareslike.

23. 4. 2020 Na Radiu 94 je  prvi letošnji finalist akcije Ona ali on Miloš Toni, urednik strani Stareslike.

maj 2020 – Postavljeni sta še dve ulični tabli s fotografijami, ki smo jih objavili na Stareslike. Tako je sedaj v Cerknici že pet takšnih tabel.

april 2020 – v aprilski številki občinskega glasila Bloke – Bloški korak so objavili prispevek 1950 Velike Bloke – Pred Lenčkovo gostilno

april 2020 – v aprilski številki občinskega glasila Slivniški pogledi so objavili prispevek 1901 Cerkniško jezero – Vojaški tabor

marec 2020 – V marčevski številki občinskega glasila Slivniški pogledi so objavili prispevek Grahovo 1962/63 – 6. razred.

6. 3. 2020 prejeli smo lep in obširen katalog: Lojze Perko – Med viharjem in jasnino. Dolenjski muzej, Novo mesto, ga je izdal za pregledno razstavo ob 40-letnici umetnikove smrti. V katalogu je objavljena tudi fotogafija, ki smo jo že objavili in jo posredovali 1943 Cerknica – Lojze Perko.

februar 2020 – v februarski številki občinskega glasila Slivniški pogledi so objavili prispevek 1939 Cerknica – Smučarji pred Sokolskim domom.

17. 2. 2020 Notranjski regijski park, projekt KRAS.RE.VITA, Barbara Skaberne, poslali smo fotografijo v polni resoluciji za table na učni poti po jezeru z imenom Pot izvirov: 1973 Zadnji kraj – Reševanje v Kotlu (1)

Oglasila se je hčerka Marte Paulin – Brine. Na njeno željo smo ji poslali kopijo fotografije, ki smo jo objavili v prispevku 1977 Cerknica – Marta Paulin – Brina

27. 1. 2020 Na prošnjo ga. Nade Šribar in založnika Beletrina smo poslali fotografijo iz prispevka 1929 Nekje – Druga poroka, ki bo služila za naslovnico romana ga. Nade Šribar

21. 1. 2020 Dolenjskemu muzeju smo posredovali fotografijo, ki smo jo objavili v prispevku 1943 Cerknica – Lojze Perko. Fotografijo bodo uporabili v  katalogu ob razstavi del Lojzeta Perka.

19. 1. 2020 V tokratni oddaji Nedeljski klepet na Radiu 94 je Maruše Mele Pavlin klepetala z urednikom strani Stareslike – Milošem Tonijem.

18. 1. 2020 Sodelavci Stareslike smo se dobili na januarskem srečanju in proslavili 10. obletnico strani Stareslike.

januar 2020 – V januarski številki Slivniških pogledov je Maruša Opeka predstavila delo skupine Stareslike in se spomnila desetletnice delovanja strani Stareslike. To je bila tema uvodnika in prispevka na 7. strani.

januar 2020 – V januarski številki glasila Bloški korak so na 7. strani objavili prispevek 1960 Notranjska – Grabljice.

december 2019 – V decemberski številki SLivnikških pogledov je na straneh 26 in 27 objavljen prispevek: Po sledeh oblačilne podobe v kmečkem okolju na Notranjskem. Pri projektu je sodelovala tudi skupina Stareslike.

10. 12. 2019 Notranjski regijski park, projekt KRAS.RE.VITA, Barbara Skaberne, poslali smo fotografijo v polni resoluciji za table na učni poti po jezeru z imenom Pot izvirov: 1918 Gorenje Jezero – Sestavljena razglednica.

10. 12. 2019 – Za razstavo “Fenomen in trdicija cerkniškega karnevala” je Notranjski muzej Postojna zaprosili za 7 fotografij, ki so bile objavljene na tej strani. Pridobili smo 7 soglasij, jim poslali dopis s soglasjem in navodili za objavo in 7 fotografij. Od teh so predstavili dve fotografiji in samo pod eno napisali, da so jo dobili od skupine Stareslike.

V novemberski številki glasila Obrh (4/19) je na strani 48 objavljen prispevek 1960 Iga vas – Volk.

oktober 2019 V oktoberski številki Slivniških pogledov je na strani 38 objavljen prispevek 1955 Cerknica – Umivanje zob ob potoku.

Na strani 9 je obvestilo o postavitvi treh uličnih tabel.

2. 10. 2019 Fotografijo iz članka 1925 Sviščaki – Rifugio Gabriele d’Annunzio smo natisnili in poslali na naslov g. Tone Šajn, Izola.

1. 10. 2019 Notranjski regijski park, Projekt LIFE Stržen, poslali smo dodatne fotografije  v polni resoluciji za table na učni poti po jezeru:
1960 Unec – Zadružna košnja (2)
1913 Cerkniško jezero-Razglednica
1972 Cerknisko jezero – Zadnji splav
1981-Cerkniško jezero – Sakar
1973 Cerknica – Priprava jezerskih rib

30. 9. 2019 na Radio 94 je Maruša Mele Pavlin objavila prispevek in oddajo uličnih tablah v Cerknici

27. 9. 2019 Za ulične table v Cerknici smo posredovali fotografije, sodelovali pri izdelavi in odkritju tabel. Dopolnili smo stran Stareslike s podatki o tablah.

16. 9. 2019 Patriciji Dillon iz Minnesote smo posredovali fotografijo, ki je bila objavljena na 1955 Podcerkev – Frmentin. V angleščino prevaja pravljice Vinka Šega iz knjige Na obronkih suhega jezera. Fotografijo bo uporabila pri pravljici o koruzi.

2. 9. 2019 V Kosovelju je g. Sašo Križman s sliko iz prispevka 1932 Selšček – Pri kovaču opremili zbirko starega orodja.

avgust 2019 – V Kozariščah so postavili tablo, na kateri je fotografija objavljena na Stareslike.


September 2019 Notranjski regijski park, Projekt LIFE Stržen, poslali smo fotografije za table na učni poti po jezeru:
1934 Velika Karlovica
1976 Begunje – Polhanje
1956 Gorenje Jezero – Ribiči s saki
1900 Otok – Pogled na vas
1910 Otok – Pred gostilno

julij 2019 – v julijski številki Slivniških pogledov je na strani 38 objavljen popravek , ki se nanaša na junijsko objavo prispevka 1978 Cerknica – Kino.

5. 7. 2019 Sodelavci smo se zbrali na 10. poletnem pikniku skupine Stareslike.

V julijski številki glasila Obrh (3/19) je na strani 10 v prispevku Milene Ožbolt – “Ladica Štritof: Spomini na Markovec” objavljenih več povezav na prispevke, ki so objavljeni na strani Stareslike.

junij 2019 – V junijski številki glasila Bloški korak so na strani 8 objavili prispevek 1980 Cerknica – Službene poti v Vzhodno Nemčijo.

junij 2019 – V junijski številki Slivniških pogledov je na strani 36 objavljen prispevek 1978 Cerknica – Kino.

Na strani 28 je napovedana tudi predstavitev Franca Hitija o družini Modic.

6. 6. 2019 V rakovški knjižnici je bila predstavitev knjige Miroslav Juvančič – Kronika čebelarstva na Rakeku. V knjigi je bila z našim dovoljenjem objavljena fotografija 1908 Rakek – Restavracija Kolodvor.

31. 5. 2019 V knjižnici  v  Starem  trgu  je  bila  otvoritev  razstave  fotografij  Maria  Žnidaršiča,  ki  jih  je  napravil  v  okviru  študijskega  krožka  o  lipah.  Za  primerjavo  je  uporabil  dve  fotografiji,  ki  sta  bili  objavljeni  na  strani  Stareslike.

V majski številki glasila Obrh (2/19) je na strani 7 je za vir naveden prispevek 1933 Koča vas – Srečanje z Otonom Župančičem in še 6 drugih prispevkov, ki so bili objavljeni na strani Stareslike.

maj 2019 – V majski ševilki revije Slivniške pogledi je na strani 26 objavljen prispevek 1948 Cerknica – V Trgovini Tabor.

22. 5. 2019 Sodelovali smo pri koordinaciji sodelujočih in pripravili slikovno gradivo za srečanje “Lahovo in družina Modic”.

18. 5. 2019 V Kulturnem domu v Cerknici smo sodelovali na prireditvi s svojim delom pri izdaji knjige “Pretekla in sedanja govorica Steinbergovih likovnih del”.

april 2019 – V aprilski številki glasila Bloški korak so na strani 12 objavili prispevek 1915 Ravnik – Pozdrav iz Ravnika v Ameriko.

marec 2019 – V marčevski številki revije Slivniški pogledi je na strani 32 objavljen prispevek 1953 Ljubljana – Berta Meglič.

Marec 2019 – V marčevski številki glasi Obrh (1/19) je na strani 9 objavljen prispevek 1930 Vrh – Nova cesta za na Vrh.

18. 1. 2019 Sodelavci Stareslike smo se dobili na rednem zimskem srečanju skupine.

januar 2019 – V januarski številki glasila Bloški korak so na 10. strani objavili prispevek 1960 Javoršce – Ravenska enajsta šola brez navedbe avtorja in brez navedbe, da so prispevek skopirali s strani Stareslike.

januar 2019 – V januarski številki revije Slivniški pogledi je bil na strani 33 objavljen prispevek 1968 Križna jama – Sedežnica.

december 2018 – V decemberski številki Slivniških pogledov je bil objavljen prispevek 1958 Slivice – Smučarji

november 2018 – V novemberski številki Slivniških pogledov, stran 38, je Nenena Savič objavila kratko poročilo o predstavitvi Franca Mazija v Rakovški knjižnici.

5. 11. 2018 – Mladinska knjiga je izdala knjigo: Rudolf Maister, Sto let severne meje, življenje in delo Rudolfa Maistra Vojanova 1874-1934. Sodelovali smo z razglednico, ki smo jo objavili na Stareslike.

oktober 2018 – V oktobrski številki revije Bloški korak so na strani 16 objavili prispevek 1926 Sv. Vid – Škof Jeglič na konju.

oktober 2018 – V oktobrski številki Slivniških pogledov so na strani 36 objavili prispevek 1956 Opatija – Izlet na morje

oktober 2018 – V oktobrski številki Slivniških pogledov so na strani 19 objavili intervju z Ivanko Gantar, sodelavko Stareslike,

26. 9. 2018 V rakovški knjižnici je bil prijeten večer. Franc Mazi in Franc Perko, oba sodelavca Stareslike, sta pripravila pogovor v katerem je Mazi predstavil delo javnega tožilca.

26. 6. 2018 Na spletni strani Notranjsko Primorske novice je bil objavljen članek o otvoritvi razstave Stareslike v Podcerkvi.

julij 2018 V občinski reviji Slivniški pogledi za meseca julij – avgust je bil na strani40 objavljen članek 1961 Dolenja vas – Šranga

26. 6. 2018 Na Radiu 94 so predvajali predstavitev razstave v Podcerkvi.

24. 6. 2018 V Podcerkvi, v sodelovanju z Ars Viva smo pripravili razstavo “Stareslike v Podcerkvi”.

15. 6. 2018 – Sodelavci Stareslike smo se srečali na 9. letnem pikniku v Ločicah.

 V knjigi Wilhelm M. Donko, Thomas Zimmel: Flotten-Album der österreichischen Marine von Johann B. Rottmayer 1872-1880, Fidelitas Verlag Wien, 2018 so objavili fotografijo z naše strani. Več v prispevku.

junij 2018 – V junijski številki Slivniških pogledov so na strani 38 objavili prispevek 1934 Rakek – Selim in Turkovi

junij 2018 – V junijski številki glasila Bloški korak so na 8. strani objavili prispevek 1980 Cerknica – Službena pot v Vzhodno Nemčijo.

V julijski številki glasila Obrh je na strani 9 v članku: “Razstava Stare slike iz Podcerkve” poročilo o razstavi. Na razstavi so bile predstavljene fotografije, ki so bile objavljene na strani Stareslike. Ob razstavi je bil izdan zbornik.

https://stareslike.cerknica.org/2011/09/23/1945-podcerkev-drva-za-solo/

1907 Podcerkev – Pozdrav iz Podcerkve

1946 Podcerkev – Šest prijateljic

1965 Podcerkev – Družina Nanut odhaja

1955 Podcerkev – Dekleta

1946 Podcerkev – Čiščenje ruševin

1946 Podcerkev – V svobodi

1930 Podcerkev – Škrbceva hiša

1946 Podcerkev – Hlepinovi

1937 Podcerkev – Družba

1915 Podcerkev – V Ameriki v gozdu

1939 Podcerkev – Novomašnik Alojz Sterle

1934 Podcerkev – Vezali seno

1938 Podcerkev – Pred Bločenovo hišo


https://stareslike.cerknica.org/2012/03/19/1935-podcerkev-na-vasi/ https://stareslike.cerknica.org/2012/05/03/1938-stari-trg-lojze-tomec-v-trgovini/

1946 Podcerkev – Obnova pri Pavličevih

1939 Podcerkev – Avtoportret Franca Trudna

1955 Podcerkev – V maskah po Dolini

1946 Podcerkev – Na pogorišču starega doma

1928 Ljubljana – Čez lužo!

1948 Podcerkev – Postavljanje cimpra za zadružno štalo


Scan-100619-0005 – ni bila še objavljena
https://stareslike.cerknica.org/2010/07/08/4961/

maj 2018 – V majski številki Slivniških pogledov so na strani 29 objavili prispevek 1955 Cerknica – Vrsta pred mlinom

april 2018 – V aprilski številki Slivniških pogledov so objavili:
– intervju z Dušanom Gogala, sodelavcem Stareslike,
– prispevek 1942 Bezuljak – Lokev, ki je ni več.

17. 4. 2019 Evi Harmel smo posredovali naslednje fotografije za potebe Meseca krajinske arhitekture 2018
– Jezero razglednica.jpg – zbirka Boštjan Mulec
– Cerknica-005.jpg, Cerknica-006.jpg,Cerknica-011.jpg,Cerknica-012.jpg,Cerknica-013.jpg,Cerknica-014.jpg,Cerknica-015.jpg,Cerknica-016.jpg, Cerknica-017.jpg, Cerknica-018.jpg, Cerknica-019.jpg, Cerknica03.jpg, Cerknica04jpg, Cerknica05.jpg, Cerknica06.jpg, Cerknica07.jpg, Cerknica10.jpg, – zbirka Slovenski etnografski muzej, avtor Vekoslav Kramarič,
– Scan-110203-0004.jpg, zbirka Jože Žnidaršič, avtor Jože Žnidaršič
– Slika03.jpg – zbirka Matjaž Žnidaršič avtor, Jože Žnidaršič
– Scan-110607-0032 – zbirka Heda Opeka
– 110927019, 110927020, 110927021, 110927025, – Zbirka Arhiv Brestov obzornik
– 140614048.jpg – zbirka Rihard Branisel, avtor Jože Žnidaršič
– 141113711.jpg – zbirka Jože Cerkvenik, avtor Jože Žnidaršič
– 150110073.jpg, 150110074.jpg, 150110083.jpg, 150110085.jpg – zbirka Vanda Mlinar, avtor Danilo Mlinar
– 171020614.jpg – zbirka Tone Gornik, avtor Kondrad Knez
– 160312766.jpg – zbirka Francka Dekleva, avtor Jože Žnidaršič

april 2018 – V aprilski številki glasila Bloški korak je na strani 12 objavljen prispevek 1915 Ravnik – Pozdrav v Ameriko.

marec 2018 – V marčevski številki Slivniških pogledov so na strani 36 objavili prispevek 1955 Cerknica – Ivanka in Monika

marec 2018 – V prvi številki letošnjega glasila Obrh je bil na strani 44 objavljen prispevek 1962 Markovec – Janežičev mlin ali Renkoč maln?

2. 3. 2018 – Razstava fotografij starih opravil v Loški dolini v Pristavi, Grad Snežnik.

februar 2018 – V februarski številki Slivniških pogledov so na strani 36 objavili prispevek 1958 Begunje – Športni dan in pogozodvanje

13. 1. 2018 Redno letno srečanje sodelavcev Stareslike.

Januar 2018 – V januarski številki Slivniških pogledov so na strani 38 objavili prispevek 1964 Slivnica – Planinski dom.

december 2017 – V decembrski številki Slivniških pogledov so na strani 36 objavili prispevek 1972 Retje, Cerkniško jezero – zadnji splav

december 2017 – V 5. številki glasila Obrh je bil na strani 43 objavljen prispevek 1962 Markovec – Mlinsko kolo v Belem malnu

1. 12. 2017 V osnovni šoli Stari Trg smo učencem predstavili delo skupine Stareslike pri ohranjanju izročila. Sodelavka Stareslike Milena Ožbolt jim je predstavila nekaj starih zgodb.

november 2017 – v novembrski številki Slivniških pogledov so na strani 32 objavili prispevek 1956 Rakek – kuharski tečaj.

18. 11. 2107 V pristavi Gradu Snežnik smo pripravili razstavo 13 starih fotografij. Predstavljajo stara, za mlade generacije že pozabljena opravila, ki pa so bila v Loški dolini pred časom čisto vsakdanja.

19.11. 2017 V pristavi Gradu Snežnik smo v prijetnem okolju predstavili delo sodelavcev Stareslike. Tema so bila stara opravila, ki jih mlajši ne poznajo. Prostor je bil poln obiskovalcev. Istočasno je bila v pristavi postavljena razstava fotograij, ki so prikazovale stara opravila.

oktober 2017 – v oktobrski številki Slivniških pogledov so na strani 32 objavili prispevek 1910 Ivanje selo – Ivan Matičič.

oktober 2017 V oktobrski številki revije Obrh so objavili prispevke:

27. 10 2017 V časopisu Večer so objavili prispevek in ga ilustrirali s fotografijo, ki so jo zelo verjetno sneli s strani Stareslike. Objavo so napravili brez naše vednosti ali pristanka.  Primerno se jim je celo zdelo, da so  za vir napisali “Arhiv Večera”.

20. 10. 2017 Sodelavci Stareslike smo se dobili  v Cerknici  na izobraževanju za snemanje zvoka.

september 2017 – v septembrski številki Slivniških pogledov so objavili:

4. 8. 2017 V okviru letošnjega festivala Plavajoči grad je bila ob Gradu Snežnik projekcija fotografij s strani Stareslike.

13. 7. 2017 Za Radio 94 iz Postojne je Maruša Mele Pavlin z urednikom Stare slike Bojanom Štefančičem pripravila prispevek o strani Stareslike. Prispevek so najavili tudi na spletni strani Radia 94.

Intervju na Radio 94.

julij 2017 – v Slivniških pogledih je na strani 40 objavljen prispevek 1960 Žerovnica – Žetev po starem.

junij 2017 – Fotografijo s strani Starslike so z dovoljenjenm objavili v italijanskem prispevku o vlaku Littorina.

21. 6. 2017 V knjižnici Cerknica je o železnici v naših krajih predaval Karel Rustja.

17. 6. 2017 Piknik sodelavcev skupine Stareslike.

17. 6. 2017 V gradu Snežnik je bila otvoritev razstave oblačilne kulture, pri kateri smo sodelavci Stareslike sodelovali kot avtorji.

15. 6. 2017 Predstavitev v Knjižnici Rakek

junij 2017 – V reviji Ona so citirali besedilo s prispevka s strani Stareslike  brez navedbe vira.

junij 2017 – v junijski številki Slivniških pogledov je bil na strani 36 objavljen prispevek Grahovo 1974/75 – Valeta.

V junijski številki revije Bloški korak je bil na strani 10 objavljen prispevek  1975 Velike Bloke – Vlečnica na Liscu

maj 2017 – v majski številki Slivniških pogledov je bil na strani 30 objavljen prispevek 1928 Lipsenj – Glasbeniki.

april 2017 V aprilski številki Slivniških pogledov so na strani 28 objavili prispevek 1933 Selšček – Na dvorišču.

V aprilski številki revije Bloški korak 2017 je bilo objavljeno:

Predstavitev

17. 3. 2017 V Knjižnici Ivana Čampe v Novi vasi je bila  predstavitev življenja in in dela Izidorja ModicaO tem, skoraj neznanem Bločanu, je pripovedovala ga. Eva Petan iz Brežic. Modičevo življenje in delo je obdelala v svojem magistrskem delu, kamor so en drobec prispevale tudi Stareslike.  Odkrivamo nova dejstva iz ne tako daljne preteklosti.

Za Radio 94 je  zvočni zapis pogovora z Evo Petan o Izidorju Modicu že v januarju pripravila Maruša Mele Pavlin.

V marčevski številki Slivniških pogledov je na strani objavljen prispevek 1937 Rakek – Pust

V februarski številki Sliviških pogledov je bil na strani 26 objavljen prispevek 1939 Slivnica – Prav prijetno.

19.1.2017 Dr. Milan Trobič je na predavanju z naslovom  “Kontrabantarji” v Kulturnem domu v Cerknici predstavil tudi delo skupine Stareslike.

13.1.2017 V Knjižnici Jožeta Čampe v Novi vasi je bila predvidena predstavitev “Življenje in delo Izidorja Modica”, pa smo prireditev zaradi nemogočega vremena morali odpovedati le dve uri pred začetkom.

Jezikoslovca, rojenega na Lahovem naj bi predstavila ga. Eva Petan. Intervju z ga. Evo Petan je za Radio 94 pripravila ga. Maruša Mele Pavlin.

V januarski številki revije Bloški korak je bil na strani 12 objavljen prispevek 1958 Nova vas – Bloški sejmar.

december 2016 Tik pred koncem leta so nas s portala Kulturnik obvestili, da v kategoriji blogov s področja kulture zasedamo drugo mesto v državi. Kulturnik je spletni portal, namenjen lažji in kvalitetnejši orientaciji po kulturi in umetnosti.

2. 12. 2016 V knižnici Jožeta Udoviča v Cerknici je bila predstavitev knjige: “Pretekla in sedanja govorica Steinbergovih likovnih del”. Hkrati s predstavitvijo je bila v knjižnici razstava (2. – 31. 12. 2016), na kateri so bili predstavljeni izrezi is Steinbergove slike “Ribolov na Cerkniškem jezeru.” O dogodku je bil v Primorsko notranjskih novicah obljavljen članek.

december 2016 V Knjižnici Jožeta Udoviča je bila ponovno razstava fotografij in člankov: “Praznični čas”, ki jo je že lansko leto pripravila skupina Stareslike

december 2016 V decembrski številki Slivniških pogledov je bil na strani 34 objavljen prispevek 1953 Dobec  – Zimsko veselje.

november 2016 – V Slivniških pogledih je so na strani 34 objavili prispevek prispevek 1935 Gorenje Jezero – Temni oblaki.

november 2016 – v 4., novemberski številki glasila Obrh je bil na strani 42 objavljen prispevek 1954 Kozarišče – Dva voza hkrati.

screenshot-2016-11-03-09-06-47oktober 2016 – V oktobrski številki glasila Bloški korak so na straneh 14-15 objavili prispevek 1972 Bloška planota – Trojna bloška razglednica.

stran1-small-5oktober 2016 – V 23. številki Slivniških pogledov je na strani 28 objavljen prispevek 1962 Rakek – Hazena.

Na strani 19 pa poročilo o razstavi, ki smo jo pripravili v Knjižnici Jožeta Udoviča v Cerknici ob jubiljeju AMD Cerknica.

stran1-small-4september. 2016 – V 22. številki Slivniških pogledov je na strani 29 objavljen prispevek 1968 Rakov Škocjan – Ansambel Raki.

screenshot-2016-11-03-20-28-1210. 9. 2016 – Ob 60 letnici Avto moto društva Cerknica smo v  Knjižnici Jožeta Udoviča Cerknica pripravili razstavo na temo avtomobilizem in šoferji. O razstavi so poročali tudi v Primorsko notranjskih novicah.

7. 9. 2016 – V Notranjske primorske novice so objavili fotografijo Stareslike.

stran1-small-3julij-avgust. 2016 – V 21. številki Slivniških pogledov  je na strani 29 objavljen prispevek 1954 Bezuljak – Fantje v čolnu.

Na strani 18 pa je novička o pogovoru z dr. Milanom Trobičem v Knjižnici Jožeta Udoviča v Cerknici ob predstavitvi njegove knjige “Še vedno  na prepihu”.

screenshot-2016-11-03-09-06-10V junijski številki glasila Bloški korak so na straneh 16-17 objavili prispevek 1933 Jeršanovo – Žetev.

stran1-small-2junij. 2016 – V 20. številki Slivniških pogledov  je na strani 30 objavljen prispevek 1962 Cerknica – Predaja ključa

screenshot-2016-11-03-15-12-24
Junij 2016 – V junijski številki glasila Obrh so na straneh 41-42 objavili prispevek 1962 Markovec – Bel maln.

stran1-smallmaj. 2016 – V 19. številki Slivniških pogledov je na strani 28 objavljen prispevek 1957 Rakov Škocjan – Športni dan.

sneg12. 4. 2016 – Snegulka Detoni je bila priznana fizičarka in znanstvenica, rojena v Begunjah pri Cerknici. S fotografijami smo sodelovali pri pripravi ppt prezentacije, ki je bila predstavljena na slovesnosti v njen spomin na Fakulteti za fiziko Ljubljani.

Avtorica prezentacije je prof. Maja Remškar, Inštitut Jožef Stefan, Ljubljana.

sp4april 2016 – V 18. številki glasila Slivniški pogledi  je na strani  26 objavljen skrajšan prispevek  “1959 Jeršiče – Dobili smo elektriko“.

prviplay13. 3. 2016 Na Radio Prvi, RTV Slovenija, je bila v 40 minutni oddaji predstavljena spletna stran Stareslike. Avtor oddaje je Dr. Milan Trobič.


bk2marec 2016 – V marčevski številki glasila Bloški korak je bil na strani 10 objavljen prispevek “Nova vas 1962/63 – Valeta”.

sp3marec 2016 – v 17. številki Slivniških pogledov je na strani 24 objavljen skrajšan prispevek “1938 Cerknica – Delavke v opekarni”.

Obrh 3marec 2016 – V marčevski številki glasila Obrh so  na strani 20 objavljeni drobci iz prispevka Marije Ožbolt – “1943 Stari trg – Karel Destovnik Kajuh recitira na mitingu“, na strani 43 pa prispevek “1953 Markovec – Pred mostom“.

NPN - februar 2016 - 10.indd26.2.2016 V Notranjsko-primorskih novicah so a strani 18 objavili novičko o strani Stareslike.

160219 delo19. 2. 2016 V časopisu Delo so na strani 20 objavili članek “Vsi slovenski kulturni zadetki”, ki ima podnaslov:
“Na spletnem portalu Kulturnik so najbolj (ob)iskani Delove ocene, gledališče in cerkniške Stare slike”. V članku je omenjena stran Stareslike kot blog z nqjveč zadetki.

6887-b11. 2. 2016 – V Knjižnici Maričke Žnidaršič v Starem trgu je bil spominski večer Karla Destovnika Kajuha. Za ta dogodek smo pripravili razstavo fotografij (11. 2. – 1. 4. 2016), ki so povezane s Kajuhovim bivanjem v Starem trgu septembra 1943.

O razstavi je bil v marčevski številki glasila Obrh na 18. strani objavljen prispevek, ki ga je napisala Milena Ožbolt

sp2februar 2016 – V februarski številki revije Slivniški pogledi je bila na strani 26 objavljen prispevek “1962 Gorenje Otave – Pustne šeme”.

mario 16. 1. 2016 – Dobili smo se na zimskem srečanju skupine Stareslike.

sp1januar 2016 – V januarski številki glasila Slivniški pogledi je bil na strani 28 objavljen prispevek 1938 Rakek – Smučarski tečaj.

BK1januar 2016 – V januarski številki glasila Bloški korak je bil na 10. strani objavljen prispevek 1953 Velike Bloke – Stebrov Jernej.

15122133518. 12. 2015 – V Notranjsko primorskih novicah je izšel članek o predstavitvi Steinbergove slike v Kulturnem domu Cerknica.

DSCN5254

Foto: Mario Žnidaršič

december 2015 – V KJUC, enota Knjižnica Maričke Žnidaršič, Stari trg so na voljo natisnjeni prispevki, ki so bili objavljeni na strani Stareslike. V treh fasciklih so na ogled prispevki iz Loške doline. Tako si lahko prispevke ogledajo tudi bralci, ki nimajo dostopa do računalnika.

obrh5december 2015 – V 5., zadnji letošnji številki glasila Obrh, je bila na strani 60 objavljen prispevek 1937 Francija – Ponosni na svoja kolesa.

Slivniški-pogledidecember 2015 – V 4. številki Slivniških pogledov so objavili dva skrajšana prispevka o velikem snegu. To sta 1952 Cerknica — Kidanje snega na Veliki gasi in 1952 Cerknica — Voz snega na mostu.

12311152_485557884949160_5956376637323502188_n11. 12. 2015 V Knjižnici Jožeta Udoviča Cerknica smo sodelavci Stareslike pripravili večer s pripovedmi o prazničnem času. Milena Ožbolt je pripovedovala o običajih in navadah, ki so znane samo še najstarejjšim.  Rebeka Hren Dragolič in Tone Rot sta poskrbela še za slišne užitke. Ob tej priložnosti smo pripravili tudi razstavo starih fotografij, ki so zajele dogajanje v prazničnih dneh.

IMG_3495Razstavo izrezov in povečav Steinbergove slike Ribolov na Cerkniškem jezeru si je ogledalo veliko obiskovalcev knjižnice.

722 N 781 0001
7. 12. 2015 – 31. 12. 2015 V knjižnici Jožeta Udoviča Cerknica je do konca januarja 2015 na ogled razstava izrezov in povečav podrobnosti slike A. F. Steinberg: Ribolov na Cerkniškem jezeru 1714

12339649_1059899197378202_8438323856942750567_o4. 12. 2015 V Kulturnem domu Cerknica smo v okviruprireditve ob predstaviti prevoda A. F. Steinberg: Temeljito poročilo o Cerkniškem jezeru predstavilli njegovo sliko “Ribolov na Cerkniškem jezeru”.
Za to prireditev smo v Kulturnem domu v sodelovanju s Knjižnico Jožeta Udoviča Cerknica pripravili razstavo izrezov in povečav podrobnosti iz te slike.

Screenshot-2015-11-03-21.45.32 november 2015 – V 13. številki Slivniških pogledov je bil na strani 28 objavljen skrajšan prispevek 1974 Unec Koline, na strani 4 pa intervju z urednikom strani Stareslike, Milošem Tonijem.

Screenshot 2015-10-24 13.21.16oktober 2015 – V oktobrski številki glasila Obrh sta bila na straneh 61 in 62 objavljena prispevka 1968 Slivnica – Na lazu in 1965 Slivnica – Əntriga

Screenshot-2015-11-03-21.44.54oktober 2015 – V 12. številki revije Slivniški pogledi je bil na strani 28 objavljen skrajšan prispevek 1958 Grahovo – Kuharski tečaj (1)

bk4september 2015 – V septemberski številki revije Bloški korak je bil na straneh 12 in 13 objavljen prispevek 1934 Lož – Cestarski tečaj

Screenshot-2015-11-03-21.44.23september 2015 – V 11. številki revije Slivniški pogledi so na strani 32 objavili skrajšan prispevek 1962 Cajnarje 1961/62 1. in 2. razred

Screenshot-2015-11-03-21.43.28 julij 2015 – V 10., julijski številki revije Slivniški pogledi so na strani 32 objavili skrajšan prispevek 1960 Bezuljak – Na njivi.

151111183 julij 2015 – izšla je knjiga je knjiga Po poti stoletnih spominov. Avtorijca je Marija Žgajnar, v njej pa opisuje življenje in delo duhovnika Franca Hitija. Za knjigo smo prispevali tri fotografije, ki smo jih objavili na strani Stareslike.

Screenshot 2015-10-08 21.57.19 julij 2015 – V julijski številki revije Obrh sta bila objavljena na strani 40 prispevek 1960 Pudob – Novice iz Kozarišč in na strani 41 prispevek 1940 Pudob – Dvor je stal tudi v Pudobu
selšček 26. 6. 2015 – Za letošnje poletno srečanje se je skupina zbrala na pikniku na Ločicah.
bk3 junij 2015 – V junijski številki revije Bloški korak je bil na strani 14 objavljen prispevek 1935 Velike Bloke – Lipetov Viktor
Celozaslonski zajem 1.7.2015 164742 junij 2015 – Tudi j v junijski številki glasila Slivniški pogledi je bil objavljen skrajšan prispevek 1924 Begunje – Pevski odsek gasilskega društva.
Celozaslonski zajem 14.6.2015 123428 junij 2015 –  V junijski številki glasila Obrh je:

– na straneh 32 in 33  objavljen prispevek 1954 Iga vas – Folklorni nastop

– na strani 15 je objavljen prispevek o razstavi Vinka Bavca v Knjižnici Maričke Žnidaršič v Starem trgu, ki so jo pripravili sodelavci Stareslike.

– na strani 21 je opisan projekt “Bilo je nekoč.” Skupina Stareslike je pripravila slikovni material, ki ga je Milena Ožbolt predstavila učencem.

Photo Station Uploader 11.7.2015 122943 25. 5. 2015 V okviru prireditve ob 50 letnici nove šole v Cerknici so v Kulturnem domu predvajali projekcijo, ki jo je pripravila skupina Stareslike. Sodelovali smo tudi pri pripravi zbornika.
Celozaslonski zajem 1.7.2015 164727 maj 2015 – V majski številki glasila Slivniški pogledi je bil objavljen skrajšan prispevek 1948 Cerknica – Prvomajski sprevod.
Celozaslonski zajem 1.7.2015 172732 april 2015 – V aprilski številki Bloškega koraka je bil na strani 18 objavljen prispevek 1931 Velike Bloke – Bloška dekleta.
Celozaslonski zajem 1.7.2015 164717 april 2015 –  V Slivniških pogledih je bil  objavljen skrajšan prispevek 1932 Cerknica – Sekanje pirhov in pomaranč.
IMG_4968  20.3.2015 – V Etnografskem muzeju Slovenije v Ljubljani je Janja Urbiha predstavila spletno stran Stareslike in njene izkušnje pri delu.
P3262865 16.3.-10.4.2015 – V knjižnici Maričke Žnidaršič v Starem trgu je na ogled razstava fotogafij Vinka Bavca, ki so jo pripravili sodelavci Stareslike.
Celozaslonski zajem 1.7.2015 164707 marec 2015 – V marčevski številki glasila občine Cerknica je bil objavljen skrajšan prispevek 1951 Begunje – NK Jadran Begunje.
Obrh marec 2015 – V marčevski številki glasila Obrh je bil na straneh 32 in 33  objavljen prispevek 1919 Milanov vrh – Parna žaga Franja Žagarja.

Na strani 14 je opisana razstava “Zgodbe z dlani”, za katero je celotni slikovni material prispevala in izdelala skupina Stareslike.

3. 3. 2015 Slovenske novice so v članku o skalnem ovalu v Rakovem Škocjanu uporabile sliko iz prispevka 1922 Rakov Škocjan – Vojašnica kraljeve finančne straže. Kopijo članka je Turistično društvo Rakek uporabilo za izdelavo informacijskega plakata o kamnitem krogu.
bavec  19.2.2015 – Na TV SLO1  je bil v dnevno informativni oddaji prispevek o predstavitvi knjige “Fotografi družine Bavec” in o Vinku Bavcu v Brežiškem muzeju. V prispevku je lepo videti tudi razstavo, ki so jo pripravili sodelavci Stareslike.
bavec 12.2. – 12.3.2015 – V Posavskem muzeju Brežice je na ogled razstava fotografij Vinka Bavca in prispevkov, ki smo jih objavili na strani StareSlike.
Celozaslonski zajem 1.7.2015 164700  februar 2015 – V februarski številki Slivniških pogledov je bil objavljen skrajšan prispevek 1953 Cerknica – V sredo pred Žajfnco.
OLYMPUS DIGITAL CAMERA februar 2015 – izšla je knjiga “Začetki starodobništva na Slovenskem”, avtor: Peter Škofič. V knjigi je objavljeno nekaj fotografij, ki so bile objavljene na strani StareSlike.
OLYMPUS DIGITAL CAMERA  23.1.2015 – Sodelavci Stareslike smo se udeležili srečanja z Dr. Marijo Makarovič in v prijetnem pogovoru seznanili z njenimi metodami dela na terenu.
IMG_4857 22.1.2015 – Podjetje Alpod nam je omogočilo, da smo poskenirali večje dokumente in načrte, ki nam jih je dal na voljo g. Karel Rustja. Z običajnimi skenerji bi bilo to skoraj nemogoče narediti, predvsem pa bi delo zahtevalo neprimerno več časa.
Opravičilo 21.1.2015 – V Nedeljskem dnevniku so objavili opravičilo za nepravilno objavljen prispevek.
Postojna 21.1.2015 – V Inštitutu za razisovanje krasa v Postojni je bila predstavitev knjige Dejana Vončine “Fotografi družine Bavec”. V preddverju je bila postavljena razstava fotografij Vinka Bavca.
naslovnica1  21.1.2015 – Na Radio94 je bila najava o predstavitvi knjige Dejana Vončine “Fotografi družine Bavec” in razstavi fotografij Vinka Bavca.
naslovnica1 19.1.2015 – Na Radio94 je bil prispevek o razstavi Zgodbe z dlani
150123350m januar 2015 – V januarski številki revije Bloški korak je bil na strani 18 objavljen prispevek 1975 Nova vas – Prvi Bloški teki. V isti številki je TIC na  strani 15 objavil pojasnilo zaradi nepravilne uporabe fotografije s strani Stareslike.
Staritrg 9. 1. 2015 – 28.2.2015 – V enoti knjižnice Marička Žnidaršič v Starem trgu je postavljena razstava“Zgodbe z dlani”, avtorica je Sara Evelyn Brown. Sodelavci skupine Stareslike smo prispevali slikovni del in eno od zgodb.
IMG_1588 7. 1. 2015 V Nedeljskem dnevniku je bil objavljen prispevek, ki je bil skoraj v celoti kopiran s strani Stareslike brez navedbe vira. Takoj smo protestirali s pismom odgovornemu uredniku.
30.12.2014 V Podcerkvi je bila svečanost ob 70. obletnica dogodka, ko so bili ubiti štirje partizani. Za slovesnost so bile uporabljene fotografije s strani Stareslike.
141219997 22.12.2014 V TIC Lož je bila predstavitev knjige Dejana Vončine “Fotografi družine Bavec”.
PC204055 20.12.2014 – V gasilnem domu v Begunjah smo na prednovoletnem srečanju, ki ga je organiziralo Turistično društvo Menišija, predstavili spletno stran Stareslike. Poudarek je bil na novo odkritih starih fotograijah nekdanje gledališke dejavnosti v Begunjah.
Cerknica  17. december 2014 – Na predstavitvi knjige Dejan Vončina: “Fotografi družine Bavec” je bila hkrati tudi otvoritev razstave Vinka Bavca, ki so jo pripravili sodelavci Stareslike.
stari trg 4. 12. 2014 – V knjižnici Maričke Žnidaršič v Starem trgu je dr. Marija Makarovič predstavila knjigo: “Babno Polje v metežu 2. svetovne vojne”. Pri nastajanju knjige smo sodelovali sodelavci Stareslike. O dogodku smo pripravili fotozgodbo.
Celozaslonski zajem 1.7.2015 164641  December 2014 – V decemberski številka Slivniških pogledov je bil objavljen skrajšan prispevek 1933 Cerknica – Poplava.
150121326m december 2014 – Izšla je knjiga Dejan Vončina: ‘Fotografi družine Bavec’, pri kateri smo sodelovali tudi sodelavci Stareslike.
Celozaslonski zajem 1.7.2015 164200 oktober 2014 – V oktobrski številki občinskega glasila Slivniški pogledi je bil objavljen skrajšan prispevek  1912 Rakek – Volitve.
obrh september 2014 – V septemberski dvojni številki glasila Obrh je bil na straneh 46 in 47  objavljen prispevek 1900 Markovec – Špetnjakov mlin in žaga, na strani 35 pa prispevek o knjigi Marije Makarovič.
5. 9. 2014 Otvoritev razstave “Zgodbe z dlani” v okviru festivala “Plavajoči grad”. Razstava je bila postavljena v galeriji grada Snežnik, v kateri so bili v času festivala številni kutlurni dogodki.
Dolenjavas 8. 8. 2014 V centru Lovrenc smo v okviru prireditev “Žegnanje v Dolenji vasi” predstavili projekt in zbirke Stareslike.
Celozaslonski zajem 1.7.2015 163849 avgust 2014 V glasilu občine Cerknica “Slivniški pogled” je bila objavljena fotografija iz zbirke Stareslike in skrajšan prispevek1946 Cerknica – Šoferski tečaj in izpit
Celozaslonski zajem 1.7.2015 172732-003 julij 2014  V glasilu občine Bloke Bloški korak je bil  na strani 27 objavljen prispevek 1955 Velike Bloke – Na Malenskem jezu
IMG_3569 Sodelavci Stareslike smo zaključili stalno razstavo v Kulturnem domu Cerknica. V prvi polovici leta smo predstavili osem izbranih fotografij in prispevkov, ki so bili razstavljeni tako, da so si jih lahko ogledali mimoidoči.
OLYMPUS DIGITAL CAMERA 28. 6. 2014 Sodelavci skupine Stareslike so se zbrali na rednem letnem pikniku.
Babnopolje 14.6.2014 – Dr. Marija Makarovič je v Babnem Polju predstavila pravkar izšlo knjigo “Babno polje in njegovi ljudje v metežu druge svetovne vojne”.
OLYMPUS DIGITAL CAMERA 14. 6. 2014 – Izšla je knjiga “Babno polje in njegovi ljudje v metežu druge svetovne vojne” avtorice Marije Makarovič, v kateri je med avtorji navedeno sodelovanje s skupino Stareslike. Pri pripravi knjige smo sodelovali s tehničnimi znanji, ki smo jih razvili za potebe naše strani. Avtorica je knjigo predstavila v Babnem Polju.
OLYMPUS DIGITAL CAMERA 13. 6. 2014 Urednik strani Stareslike je prejel občinsko srebrno priznanje. Članek  o dogodkuje bil objavljen v Slivniških pogledih.
140314794m 6.6.2014 V glasilu Notranjsko – kraške novice je bil objavljena predstavitev skupine Stareslike. Avtor prispevka je Andreja Jernejčič.
OLYMPUS DIGITAL CAMERA 1. 6. 2014 –  V Knjižnici Jožeta Udoviča v Cerknici je na ogled razstava “Naši ljudje, kraji in avtobusi.”
IMG_0183 junij 2014 – Skupina Stareslike je sodelovala s TIC Lož pri izdelavi informacijske table Lož skozi čas s starimi slikami.
140613033 junij 2014 –  V prvi številki Slivniških pogledov je bil objavljen nekoliko skrajšan članek 1929 Cerknica – Svinjski rigl 16.
obrh.jpg maj 2014 – V majski številki Obrh, glasila občine Loška dolina, je bil:

140612032 31.5.2014 – Na prireditvi ob svečanosti ob 90 letnici godbe Cerknica je bila izrečena zahvala skupini Stareslike.
140612032 31.5.2014 –  2014 Na prireditvi ob svečanosti ob 90 letnice godbe Cerknica smo s fotografijami, ki smo jih že objavili, sodelovala tudi skupina Stareslike. Fotografije so bile izdelane v velikem formatu in razstavljene v dvorani kulturnega doma v Cerknici in prikazane na diaprojekciji.
140612032 maj 2014 – Za zbornik, ki ga je izdala godba Cerknica ob 90 letnici ustanovitve,  smo prispevali 11 fotografij.
Celozaslonski zajem 21.4.2014 163224 20.4.2014 – V glasilu Bloški korak je bil na strani 10 objavljen prispevek Stareslike o Petru Zakrajšku, Naredovemu Petru iz Škufčega.
140105196 10.4.2014 – V knjižnici na Rakeku smo pripravili razstavo: Naši ljudje, kraji in avtobusi
IMG_4210 Blaž Žnidaršič je v svoji diplomski nalogi “Estetika dolgega osvetlitvenega časa v fotografiji” uporabil fotografije s strani Stareslike za prikaz učinkov dolgega osvetlitvenega časa.
Obrh-3-14 marec 2014 – V prvi letošnji številki glasila Obrh je na strani 34 objavljen prispevek s strani Stareslike – 1907 Pudob – Poplave.
20140320_230115s marec 2014 –  V januarski številki revije ‘O konjih’, ki jo izdaja Kmečki glas, so za eno od objavljenih fotografij napačno navedli podakte. Na našo zahtevo so popravek objavili v marčevski številki.
OLYMPUS DIGITAL CAMERA 21.3.2014 – V gradu Snežnik je Milena Ožbolt predstavila svojo knjigo.
140314794m  7.3.2014 – V Notranjsko kraških novicah je bil objavljen članek o razstavi pustnih fotografij, kjer je sodelovala skupina Stareslike.
Celozaslonski zajem 4.3.2014 203142  4. 3. 2014 – V oddaji Dobro jutro, ki je bila na sporedu na 1. programu TVS smo zelo na kratko predstavili Stareslike. Pogovor o strani Stareslike začnemo v 41. minuti.
Celozaslonski zajem 4.3.2014 205156 28. 2. 2014 – V reviji Žabje leto, ki spremlja cerkniški pustni karneval, je bil na 5. strani objavljen prispevek o razstavi fotografij Jožeta Žnidaršiča in sodelovanju skupine Stareslike pri tej razstavi.Na isti strani je bil objavljen intervju, kjer so bile tema stare slike.
Celozaslonski zajem 4.3.2014 204820 27. 2. 2014 – V cerkniški galeriji Krpan je bila otvoritev razstave fotografa Jožeta Žnidaršiča – Bajčka na temo Pusta. Nekaj fotografij je bilo opremljenih s prispevki, ki so bili objavljeni na strani Stareslike.
razglednica_Peter_Naglic-s  26. 2. 2014 – V sodelovanju med Slovenskim etnografskem muzejem, Knjižnico Jožeta Udoviča Cerknica in skupino Stareslike, je bila odprta gostujoča razstava fotografij Petra Nagliča – Od domačega praga do Jeruzalema.
Življenje nekoč v Loški dolini 26. 2. 2014 – Na povabilo učiteljica Nataše Vesel Plos je Janja Urbiha pripravila nekoliko drugačno učno uro za vse tri razrede podružnične šole Iga vas na temo »življenje nekoč«. Temo je otrokom predstavila s pomočjo starih slik iz naše okolice. S pomočjo slikovnega gradiva je otrokom predstavila obdobje iz časa otroštva njihovih staršev in nazaj v zgodovino, vse tja do časa, ko so v teh krajih živele še njihove pra pra babice in pra pra dedki. Otroci so tako dobili nazorno predstavo o tem, kakšna so bila nekoč naša prebivališča – strehe, zunanjost hiš, stranišča, kje so spali otroci, kako so bili oblečeni odrasli in kako otroci, s čim so se igrali. Pogledali so si, kako so nekoč ljudje potoval in koliko otrok je pred 100timi leti obiskovalo njihovo osnovno šolo – takrat še ljudsko šolo, ki letos praznuje že častitljivih 107 let.
naslovnica1 26. 2. 2014 – Na Radiu 94 so predvajali napovednik za razstavo Petra Nagliča v cerkniški knjižnici in hkrati predstavili skupino Stareslike.
Celozaslonski zajem 14.2.2014 74134 13. 2. 2014 – V Osnovni šoli Cerknica so na prireditvi ob kulturnem prazniku prikazali projekcijo, ki jo je s fotografijami s strani Stareslike izdelala Brigita Hribar.
OLYMPUS DIGITAL CAMERA 30. 1. 2014 – V Kulturnem domu Cerknica smo pričeli s stalno predstavitvijo prispevkov Stareslike. Na zunanji stekleni steni smo razstaviliprvega od prispevkov. Predstavitev bo stalna, predstavljene prispevke pa bomo  menjavali dvakrat na mesec. Namenjena bralcem, ki strani Stareslike ne morejo spremljati preko interneta.
OLYMPUS DIGITAL CAMERA 17. 1. 2014 – Člani skupine Stareslike smo se zbrali na rednem zimskem srečanju. Pregledali smo opravljeno delo v minulem obdobju in pripravili načrte za naslednjo polovico leta. Proslavili smo 1500. objavljen prispevek in štiri leta delovanja strani Stareslike.
OLYMPUS DIGITAL CAMERA 21. 12. 2013 – Na prireditvi, ki jo je organiziralo Turistično društvo Menišija, smo v Begunjah pred polno dvorano predstavili dejavnost skupine Stareslike. Prvič smo predstavili 80 fotografij Petra Nagliča iz zbirke Slovenskega etnografskega muzeja, ki so nastale v naših krajih v tridesetih letih 20. stoletja, pa so bile do sedaj med nedokumetniranimi.
120521188 4. 12. 2013 – Skupina Stareslike je pripravila razstavo fotografij v Knjižnici Jožeta Udoviča v Cerknici. Nekaj fotografij je nastalo tudi na otvoritvi.
obrh dec 13 december 2013 – v glasilu Obrh, v številki 5/2013 sta bila na straneh 24 in 25 objavljena dva prispevka s strani Stareslike(Priprava na Božič in Jaslice)
140128478 november 2013 – v reviji Eko dežela je bil objavljen članek s fotografijo iz arhiva Stareslike.
IMG_2741-001 19. 10. 2013 – Skupina Stareslike je prispevala fotografije za razstavo fotografij o plesu, ki jo je postavilo kulturno društvo Borjač ob državni plesni reviji folklornih skupin v Sežani. Ob tej priliki smo prvič predstavili logo Stareslike.
131010_janja_Stari_trg.jpg  10.10.2013 – Janja Urbiha v knjižnici Stari trg predstavlja Stareslike s predavanjem Stare podobe v deželi ostrnic.
Screenshot 2015-10-08 22.35.28 oktober 2013 – v oktobrski številki revije Obrh je bil na strani 30 objavljen prispevek 1973 Viševek – Mrliški voz
Screenshot 2015-10-07 19.08.10 oktober 2013 – v oktobrski številki revije Bloški korak je bil na straneh 22 in 23 objavljen prispevek 1952 Nova vas – Huda zima.
Ostrnice  1.10.2013 – V TIC Lož je v organizaciji Društva žena in deklet na podeželju Ostrnice Loška dolina, Janja Urbiha vodila delavnico: Stareslike – Kmečka opravila nekoč, kmetovanje na tradicionalen način.
Prepih september 2013 – V reviji Postojnski prepih št.: 33 je bil prispevek o študijskem krožku, ki ga je vodila Janja Urbiha, sodelavka strani Stareslike
130924_Stare_slike_vabilo 24.9.2013 – Znanje ki ga sodelavci strani Stareslike razvijamo, posredujemo tudi naprej. Kot rezultat takšnega dela je v Postojni nastala razstava. Prisotni smo bili tudi na otvoritvi.
130923351 copy 19.9.2013 – Notranjsko – Kraške novice so objavile prispevek, v katerem je omenjena stran Stareslike.
130904 seniorji 4.9.2013 – Na spletnem portalu Seniorji.info so v rubriki Kulturni dogodki predstavili tudi Stareslike.
130904 Storž 4.9.2013 – Stareslike so bile predstavljene na 1. programu Radia Slovenia: http://4d.rtvslo.si/arhiv/storz/174237000
OLYMPUS DIGITAL CAMERA 27.8.2013 – Od danes naprej je v Knjižnici Jožeta Udoviča v Cerknici na voljo tiskan prispevek, ki ga vsakodnevno objavljamo na Stareslike. V tiskani obliki si obiskovalci lahko ogledajo starejše prispevke v domoznanskem kotičku.
OLYMPUS DIGITAL CAMERA  16.8.2013 – Po dolgem času se je skupina Stareslike spet zbrala.
Screenshot 2015-10-07 19.18.24 junij 2013 – v junijski številki glasila Bloški korak je bil na straneh 12 in 13 objavljen prispevek 1877 Velike Bloke – Dragonec Janez Cimperman.
130905 Kamra 26. 6. 2013 – Na strani http://www.Kamra.si so objavili povezavo na stran Stareslike.
Celozaslonski zajem 20.9.2013 121149 15.6.2013 – V tretji letošnji številki revije Obrh je bil na 26. strani objavljen prispevek 1962 Kozarišče – Od kod ime vasi in na naslednji strani še 1934 Kozarišče – Žalovanje za kraljem Aleksandrom.
Untitled-1 5. 6. 2013 – Začetek študijskega krožka na temo stare slike v Postojni.
130525981 1. 6. 2013 – Opravičilo je bilo objavljeno tudi v sobotni številki Dela.
130525980 24. 5. 2013 – Zaradi nepravilne uporabe fotografij, ki so bile objavljene na strani Stareslike, smo med drugim zahtevali javno pojasnilo in opravičilo. Objavljeno je bilo v Notranjsko kraških novicah dne 24. 5. 2013.
130525976s 22.5.2013  – V 33. številki (maj junij 2013) revije Gostinec je bil objavljen prispevek o razglednicah, za katerega smo prispevali razglednico Žumrovega hotela.

130525977130525978

image001 18.4.2013  – Trije sodelavci strani Stareslike smo se udeležili predavanja in se s predavateljem Milanom Škrabcem dogovorili za sodelovanje. Na Radio 94 iz Postojne je novinarka Maruša Mele-Pavlin pripravila intervju o zbiranju razglednic.1. del

2. del

Celozaslonski zajem 20.9.2013 121122 15.4.2013 – V 2. letošnji številki revije Obrh je bil na strani 28 objavljen članek 1932 Mašun – Življenje v lovski in logarski postojanki
Fullscreen capture 7.4.2013 220605 6.4.2013 – Na TV Slovenija na prvem programu je bila oddaja Alpe Donava Jadran, v kareri je bil obsežen prispevek o Stareslike. Oddajo si lahko ogledate, prispevek o strani Stareslike pa se začne na 5:20.
oglas-v-prepih-2013 3. 4. 2013 – Predstavitev strani Stareslike na Ljudski univerzi Postojna
Bloski_korak-2-2013 marec 2013. – Izšla je številka 2-2013 glasila Bloški korak. V njem je bil na strani 20 objavljen prispevek o prof. Srečku Baučerju
188927_522529464464530_750997328_n 13. 3. 2013 – Kozarišče – Ekipa TV Slovenija je posnela prispevek o strani Stareslike. Prispevek bo prikazan v oddaji Donava Alpe Jadran.
obrh 1-2013.jpg februar 2013 – Izšel je Obrh, številka 1/2013

naslovnica 8. 3. 2013 – Na prireditvi za kulturni praznik smo v Kulturnem domu v Cerknici prikazali fotografije Petra Nagliča o Selščku iz leta 1932 in 1933.
naslovnica 27. 1. 2013 – Celostranski članek o Stareslike v Nedelu
130124552 25. 1. 2013 – Članek v glasilu Notranjske novice o predstavitvi projekta Stareslike v Cerknici.
IMG_1106-001 22. 1. 2013 – Janja Urbiha je predstavila projekt Stareslike v TIC Lož
Janja je pripeljala Mileno 14. 1. 2013 – Predstavitev projekta Stareslike v Jurčkovem taboru v Cerknici. Prispevka sta bila objavljena v Notranjskih novicah in glasilu Obrh
Screenshot 2015-10-07 19.32.40 januar 2013 – v januarski številki revije Bloški korak je bil na straneh 10 in 11 objavljen prispevek 1938 Velike Bloke — Pet motivov
naslovnica1 10. 1. 2013
120319018 Skupina je sodelovala pri izdelavi koledarja za GG Postojna s slikama, ki sta pri prispevku 1962 Pudob – Naložen voz in 1950 Stari trg – Polovnikov Janez z voli
obrh dec13 december 2012

Hren Mara 30. 11. 2012 – Obisk Slovenskega etnografskega muzeja in ogled oddelka dokumentacije in proslavitev 1.000.000. obiska strani Stareslike
naslovnica 28. 11. 2012 – Predstavitev projekta Stareslike na ISA.IT d.o.o. v Ljubljani
Pregled fotografij 21. 9 2012 – Skupina Stareslike se je zbrala in proslavila 1000. objavljen prispevek
naslov_okvir_garamond (3) 19. 10. 2012 – Projekcija filmčka Nekdaj, a še v spominu ob občinskem prazniku občine Loška dolina v Starem trgu
ACS 14. 10. 2012 – Župan občine Cerknica Marko Rupar je za skupino Stareslike vložil kadidaturo za nagrado za vseživljenjsko učenje in znanje, ki jo razpisuje Andragoški center Slovenije:

Predlagatelj Občina Cerknica predlaga skupino Stareslike, ohranjanje lokalnega izročila, za nagrado Andragoškega centra Slovenije – Priznanje za promocijo učenja in znanja v kategoriji 2 – skupinam za posebne dosežke na področju vseživljenjskega učenja. Skupina Stareslike je zbrala in objavila izjemno bogato zbirko fotografij in pričevanj o življenju na področju občin Cerknica, Loška dolina in Bloke. Z vztrajnim učenjem in analizo primerljivih skupnosti, je razvila izvirne postopke dela in objavljanja prispevkov, na kakršne le izjemoma naletimo tudi v mnogo širšem okolju. Ta stran je postal nenadomestljiv vir podatkov o lokalnem izročilu in sama postala del kulturne dediščine.

Screenshot 2015-10-08 22.44.59 oktober 2012 – v 4., oktobrski številki revije Obrh, je bil na strani 28 objavljen prispevek 1933 Iga vas – Trgovina Mlakar.
naslovnica1 30. 9. 2012
obrh 3-12 julij 2012 – Prispevek 1900 Kozarišče – Družinski portret je bil objavljen v občinskem glasilu Obrh številka 2012/3 na strani 32. Na strani 31 pa je bil objavljen prispevek 1932 Ljubljana – Frgerca
Celozaslonski zajem 2.5.2013 164111 julij 1012 – v glasilu Bloški korak 2012/3 na strani 14 je bil objavljen prispevek 1935 Velike Bloke – Prvi janček.
naslov_okvir_garamond (2) 15. 6. 2012 – Projekcija filmčka Sprehod v času na slavnostni seji občinskega sveta občine Cerknice
obrh 2-12 maj 2012 – Prispevek 1938 Kozarišče – Trkanje je bil objavljen v glasilu Obrh, št.:  2/2012 na strani 34.
bk april 2012 – Razširjen prispevek 1931 Velike Bloke – Poroka je bil objavljen  na 10. strani Bloškega koraka
10. 3. 2012 – Andragoški center Slovenije je za sodelavce Stareslike pripravil posebno izobraževanje. Predavali so: Darjan Novak, Ciril Horjak, mag. Mateja Mahnič, Slavica Borka Kucler in Jure Plašec.

obrh 1-12 marec 2012 – Prispevek 1962 Podgora – Kovač kuje, kol’ko žebljev potrebuje? je bil objavljen v glasilu Obrh, št.:  1/2012 in deloma  2/2012
bk januar 2012 – V glasilu  Bloški korak 2012/1, stran 30 je bil objavljen prispevek 1939 Fara – Pri jadralcih.
Obrh 5-11 december 2011 – V glasilu Obrh, številka 5/2011 , so na strani 28 objavili prispevek 1918 Nadlesk – Vas Nadlesk pri Ložu.
292_1 november 2011 – Izšla je knjiga Janez Kebe: “Cerkniško jezero in ljudje ob njem”, v kateri je bilo objavljenih več fotografij iz zbirke Stareslike.
537998_389269744431102_1904485680_a november 2011 – Založbi Rokus smo posredovali fotografijo, ki so jo objavili v učbeniku za 9. razred devetletke.
naslovnica1 november 2011 – na Radio 94 skupina kandidira v izboru za osebnost leta Ona-on. Na glasovanju po spletu smo bili gladko prvi. Žal to ni zadoščalo za prvo mesto.
Screenshot 2015-10-08 22.55.56 oktober 2011 – v 4. številki letošnje revije Obrh so bili na straneh 33 – 35 objavljeni prispevki o romanju Kozarcev:

bk oktober 2011 – v glasilu Bloški korak številka 2011/4  na strani 15 je bil objavljen prispevek Nova vas 1967/68 – France Čebohin
262_1 september 2011 – izšla je knjiga Franc Perko: Gozd lahko živi brez človeka, ljudje ne morejo brez gozda, za katero smo prispevali fotografijo.
julij 2011 – Prispevek 1961 Iga vas – Štirje mopedisti je bil objavljen v glasilu Obrh št. 3 julij 2011 na strani 30.
naslov_okvir_garamond 18. 6. 2011 – Projekcija filmčka Podobe preteklosti v Kozariščah
Obrhnaslovnica V glasilu Obrh, številka 2/2011 , so na straneh 36-39 objavili  prispevek 1959 Kozarišče – Razglednica vasi z ostrnicami.
26. 4. 2011 – Proslavili smo 300.000 pogledov strani Stareslike
nn 22. 7. 2011 – O Čistilni akciji skupine Stareslike je bil v Notranjskih novicah objavljen prispevek
9. 4. 2011 – Organizirali smo čistilno akcijo za divje odlagališče na jezeru. O odlagališču smo napisali več prispevkov.

Številka 1/2011

marec 2011 – V glasilu Obrh, številka 1/2011 , so na straneh 33 in 34 objavili prispevek 1955 Podgora – Pluženje ceste v Babno Polje.
14. 1. 2011 – V Starem trgu smo predstavili stran Stareslike
obrh 5-10 december 2010 – V glasilu Obrh, številka 5/2010 , so na straneh  46 in 47 objavili prispevek 1940 Bički lazi – Malica

Številka 4

oktober 2010 – V glasilu Obrh, številka 4/2010 , so na straneh 11 in 12 objavili prispevek 1930 Kozarišče (1).
30. 7. 2010 – Prvič smo se srečali, da smo proslavili prvih 100.000 pogledov spletne strani Stareslike.
3 komentarji leave one →
 1. milenatruden permalink
  4. 04. 2013 15:03

  S zanimanjam sem pregledala revijo Obrh. na platnici je Marko ali ne? Imam še vedno tiste slike s konji na Ipad-u. Tudi rada kažem komu tukaj.

 2. Anonimno permalink
  4. 04. 2013 18:31

  Ne ni Marko na platnici. Z zastavo je fant iz Šmarate. Marko in Aljaž sta bila v sredini kolone.

Trackbacks

 1. Prispevek številka 4 000 | Stare slike

Dodajte komentar

%d bloggers like this: