Skip to content

1758 Cerkniško jezero – Karlouca

1. 10. 2022

Na sliki je vhod v malo Karlovico, kot ga je videl Steinberg. Objavljena je bila v njegovi knjigi iz leta 1758 z naslovom Temeljito poročilo o na Notranjskem ležečem Cerkniškem jezeru. Kot navaja dr. Trevor Shaw, je Steinberg preučeval delovanje jezera od leta 1714 do svoje smrti. Rokopis iz leta 1752 hranijo v Pragi. Na podlagi le-tega je leta 1761 izšla knjiga v Gradcu in Ljubljani. Posebnost je, da imata knjigi različni naslovnici, obe datirani v leto 1758. Prevod knjige v slovenski jezik je leta 2015 izšel pod okriljem Knjižnice Jožeta Udoviča Cerknica. Edinstven izvod ljubljanske izdaje je bil nekoč v lasti frančiškanske knjižnice v Ljubljani. V francoskem jeziku je izšla bistveno krajša različica.

To je prva knjiga, ki je bila v celoti posvečena Cerkniškemu jezeru in okolici. Podrobno je opisal podobo kraja, skrivnosti jezera in rabo tal v različnih letnih časih. Največ pozornosti je posvetil naraščanju in usihanju jezera in za to poizkušal najti nove razlage. Zanj je bilo izrednega pomena, da je poznal Valvasorjeva dognanja. Tako jih je lahko izpopolnjeval in nadgrajeval. Steinbergove ideje pa so nadgrajevali Gruber, Löhnberg, Gospodarič in Habič.

Franc Anton plemeniti Steinberg se je rodil 28. oktobra 1684 v gradu Kalec (z nemškim imenom Steinberg) pri Zagorju ob Pivki, umrl 7. februarja 1765 v Ljubljani. Ko je bil star tri leta, se je družina preselila v hišo na Marofu. Šolal se je v Cerknici, Ljubljani in na Dunaju. Zaposlen je bil kot sodni uradnik, pristojen za gozdove, ceste in vode. Kasneje je prevzel nadzor nad cestami na širšem Notranjskem in jih kartografiral. Njegovi zemljevidi prometnih povezav iz leta 1720 so bili prvi na Slovenskem. Tega leta se je tudi preselil v Ljubljano. Štiri leta kasneje je postal upravnik rudnika živega srebra v Idriji. Po upokojitvi pri dvainšestdesetih letih se je vrnil v Ljubljano. Med bivanjem v Idriji je moral opustiti preučevanje jezera. Delo je nadaljeval po upokojitvi. Rokopis je dopolnil z novimi ugotovitvami in izdelal skice. Leta 1755 je opravil meritve v Vranji jami, Suhadolici, Skedenci ter Veliki in Mali Karlovici.

Vhod v Malo Karlovico, Gruber, 1781

Cerkniška knjižnica je leta 2017 pripravila prevod dela Hidrografska in fizikalna pisma iz Kranjske avtorja Tobie Gruberja. V knjigi je dvanajst pisem, ki jih je Gruber pisal baronu Ignacu Edlerju pl. Bornu iz Ljubljane, Cerknice, Postojne. Pošiljal jih je od februarja do novembra 1779. Priloženih je 29 vinjet. Pisma obravnavajo ljubljanske vode, kraške jame in Cerkniško jezero. Gruber je prvi pravilno pojasnil upadanje vode na jezeru. Ugotovil je, da gre za ravnovesje med dotokom padavin in odtokom vode.

Vhod v Veliko Karlovico, Gruber, 1781

Tobija (tudi Tobias) Gruber se je rodil 12. septembra 1744 na Dunaju, Avstrija, umrl 31. marca 1806 v Pragi, Češka. Bil je jezuit, profesor, znanstvenik, izumitelj in prostozidar. Poleg jezera je raziskoval kranjska gorovja, fosilne ostanke živali, nastajanje žlahtnih kovin, vpliv podzemnih hlapov in par na podnebje, v krasoslovju pa je začetnik udorne teorije. Ukvarjal se je tudi z mineralogijo, toplotnimi pojavi v razredčenem zraku, kemijskimi analizami zdravilnih vod in mnogimi drugimi stvarmi. Njegova znanstvena dela so bila tako odmevna, da so ga trikrat izbrali za predsednika Češke znanstvene družbe (predhodnica Češke akademije), do smrti pa je bil njen tajnik.

Slike so iz knjige Slovenski kras in jame v preteklosti avtorja Trevorja Shawa.

Slovarček:

  • vinjeta: majhna, preprosta okrasna risba, zlasti na začetku ali koncu besedila

Viri:

  • Shaw, Trevor R. Slovenski kras in jame v preteklosti. Ljubljana: Inštitut za raziskovanje krasa; Založba ZRC, ZRC SAZU, 2015.
  • Shaw, Trevor R., Gašperšič, Manca, MacQueen, James G., Ravbar, Nataša (2009). Cerkniško jezero v Frischlinovi pesmi iz okoli leta 1583 in Steinbergovi knjigi iz leta 1761. Kronika (Ljubljana), letnik 57, številka 1, str. 1-18.
  • https://sl.wikipedia.org/wiki/Tobija_Gruber
  • Anonimno (1915). Franc Anton Steinberg. Dom in svet (Ljubljana), letnik 28, številka 7/8. URN:NBN:SI:DOC-YUW03RSV from http://www.dlib.si

Kraj: Cerkniško jezero
Datum: 1758, 1781
Avtor: Steinberg, Gruber
Zbirka: —
Skenirano: 21. 4. 2022
Oblika: knjiga

No comments yet

Dodajte komentar

%d