Skip to content

Kaj naredimo in pogoji


Uporabniki strani Stareslike  lahko objavljeno gradivo uporabljajo zgolj  za svoje osebne potrebe (lasten arhiv, študij …). Brez dovoljenja avtorja in uredništva ga ni dovoljeno reproducirati, kakorkoli javno priobčiti ali ga uporabiti v druge namene.


Na strani Stareslike objavljamo fotografije, ki jih na različnih nosilcih prispevajo lastniki fotografij. Navajamo uredniško politiko obdelav, objave in posredovanja materialov:

1. Obdelava

S predajo materialnega medija v obdelavo se lastnik materialnega nosilca dela (fotografije, dokumenta, faksimila,…)  strinja, da se delo obdela:

 • digitalizacija, skeniranje,
 • obdelava z namenom izboljšanja predstavitve celote ali posameznih delov slike
 • obdelava kontrasta,
 • obdelava barv,
 • povečanje ostrine,
 • sprememba izreza,
 • izravnave,
 • retuširanje napak, ki so nastale zaradi poškodbe medija,
 • izdelava predstavitvene oblike (slideshow, animacija, zoomify, pdf, jpg…),
 • dodajanje oznake Stareslike,
 • objava na strani Stareslike za nedoločen čas,
 • izdelava  opisa in komentarja,
 • vključitev komentiranja bralcev,
 • vračilo materialnega medija lastniku.

2. Objava

Uredniška politika objavljanja prispevkov na Stareslike  je:

 • Upoštevamo vodila, ki smo si jih zastavili.
 • Delo bomo za nedoločen čas objavili na portalu Stareslike
  • Celotne fotografije in zadnjo stran fotografije – v velikosti največ 1024 pikic po daljši stranici.
  • Dele fotografij – v največji resoluciji vendar največ v oknu velikosti 1024 x 1024 pikic.
  • Zoomify – v največji resoluciji vendar največ v oknu velikosti 800×800 pikic
  • Dela bodo objavljena  samostojno ali eni od predstavitvenih oblik (slideshow, zoomify, animacija…).
  • V obliki thumbnaila (največ 300pikic po daljši stranici) za potrebe povezav – linkov bodo fotografije objavljene tudi na drugih spletnih straneh.
 • Prispevke objavljene na spletni strani Stareslike lahko uredništvo izda samostojno v obliki knjige v celoti ali le za izbrane prispevke.
 • Posamezen prispevek je lahko priobčen tudi v drugih medijih. (lokalni časopis, predstavitev…)

Z uredniško politiko objavljanja prispevkov na Stareslike  se strinja:

 • lastnik materialnega nosilca s predajo materialnega medija v obdelavo,
 • avtor s predajo dela v objavo.

3. Navedbe

Za vsako delo, ki bo objavljeno in je avtor različen od urednika Stareslike, bodo objavljeni tisti podatki, ki so dosegljivi uredniku:

 • avtor dela
 • avtor obdelave fotografije
 • avtor dodatnih del (skeniranje, zvočno snemanje, montaža videa…),
 • avtor predstavitvene oblike dela,
 • lastnik materialnega nosilca dela oziroma navedba zbirke.

Kontaktni podatki oseb so na voljo v uredništvu Stareslike.

4. Omejitve

Lastnik materialnega nosilca dela  lahko omeji eno ali več zgoraj navedenih operacij. To omejitev mora nedvoumno opredeliti pred ali najkasneje pri predaji dela v obdelavo.

5. Izdelava natisnjenih fotografij, uokvirjanje

Za fotografije, ki so objavljene, lahko izdelamo visokokvalitetne povečave. Maksimalna velikost povečave je odvisna od kvalitete originalne fotografije oziroma 60×90 cm.  Pred izdelavo smo zavezani, da pridobimo potrebna  soglasja.

6. Objava v revijah, knjigah, ostalih spletnih straneh

Objava v revijah, knjigah, ostalih spletnih straneh ali kakršna koli druga javna objava je možna le na podlagi pisnega dovoljenja uredništva Stareslike. Pred izdajo dovoljenja bo uredništvo pridobilo dodatna soglasja lastnikov materialnih nosilcev in avtorjev.

Pri objavi posredovanega gradiva spremni tekst ni negativen, političen ali nespodoben.

V soglasju z zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah, je pri takih objavah obvezna navedba vira, avtorja (-ev) besedila in avtorja fotografije, če je avtorstvo znano. Pri objavi je potrebno navesti vir: “stareslike.cerknica.org”.

Ob objavi je potrebno uredništvu Stareslike dostaviti brezplačen tiskan izvod publikacije ali fotografijo uporabe gradiva, ki je bila posredovana.

Uredništvo strani Stareslike bo brez pridobitve soglasij posredovalo ostalim uporabnikom le nizkoresolucijske slike za potrebe  povezav na spletno stran Stareslike. Prav tako uredništvu Stareslike ni potrebno pridobiti soglasja lastnikov fotografij  za izdelavo prispevkov v tiskani obliki (knjiga, posamezen prispevek v drugih medijih…)

7. Dosegljivost

One Comment leave one →
 1. Martin Mrzdovnik permalink
  1. 08. 2014 16:06

  V Zrečah je 9.3.1944 bil kot talec ustreljen Franc Truden iz Nadleska 43, rojen je bi 11.6.1926 in je bil po poklicu mizar. Za potrebe izdaje monografije o teh talcih iščem svojce tega talca, ki bi mi lahko o njem kaj povedali in morda našli kakšno njegovo fotografijo.
  Prosim za pomoč. Martin Mrzdovnik iz Zreč

Dodajte komentar

%d bloggers like this: