Skip to content

Seznam zbirk

Fotografije so za objavo prispevali naši bralci. Zahvaljujemo se jim, saj so s tem omogočili pripravo te strani.

 1. Marija Leskovec, Dolenje Jezero
 2. Vinkotov kufr
 3. Bojan Štefančič, Cerknica
 4. Mile Turšič, Begunje
 5. Aleksander Zgonc, Cerknica (tudi Zbirka fotografij Turistično prometnega društva)
 6. Lado Urbanc, Cerknica
 7. Branko Kebe, Cerknica
 8. Breda Gornik, Grahovo
 9. Boštjan Mulec, Dolenje Jezero
 10. Franc Urbas – Martinšč, Dolenja vas
 11. Ivan Zabukovec, Bločice
 12. Drago Telič, Cerknica
 13. Milena Švigelj, Cerknica
 14. Tatjana Rovan, Cerknica
 15. Peter Strgulc, Selšček
 16. Heda Opeka, Cerknica
 17. Breda Sikkens, Cerknica
 18. Vlasta Kebe, Cerknica
 19. Nataša Zakrajšek, Reparje
 20. Srečko Knap, Cerknica
 21. Iva Ravšelj, Cerknica
 22. Janja Urbiha, Kozarišče
 23. Bernarda Petrič, Cerknica
 24. Jože Urbiha, Podgora
 25. Zdenka Steiger, Cerknica
 26. Tone Urbas, Cerknica
 27. Dušan Gogala, Cerknica
 28. Jožica Mlinar, Cerknica
 29. Igor Kramar, Rodik
 30. Helena Frece, Dolenje Jezero
 31. Julka Hvala, Dolenje Jezero
 32. Frančiška Antončič, Podgora
 33. Jožefa Šumrada, Kozarišče
 34. Jože Ovsec, Kozarišče
 35. Bojana Juvan, Ljubljana
 36. Anton Koščak, Begunje
 37. Marija Bavec, Kozarišče
 38. Ana Kraševec, Stari trg
 39. Janez Sterle, Podgora
 40. Milena Binkar, Koper
 41. Janko Vidrih, Cerknica
 42. Helena Bajc, Cerknica
 43. Majda Žnidaršič, Stari trg
 44. Frančiška Košir, Dobec
 45. Domen Trotovšek, Ljubljana
 46. Stana Mauko, Podcerkev
 47. Vera Drobnič, Šmarata
 48. Gasilsko društvo Cerknica
 49. Srečo Dragolič, Cerknica
 50. Lojze Mazij, Velike Bloke
 51. Ivana Sterle, Kozarišče
 52. Janez Truden, Podgora
 53. Slovenski šolski muzej, Ljubljana
 54. Ksenija Trotovšek, Ljubljana
 55. Slovenski etnografski muzej, Ljubljana
 56. Lojzka Švigelj, Begunje
 57. Franc Popek, Begunje
 58. Zlata Turk, Stari trg
 59. Anita Manfreda, Cerknica
 60. Franc Zabukovec – Švigelj, Stari trg
 61. Ema Ožbolt, Stari trg
 62. Helena Zabukovec, Lož
 63. Frančiška Turšič, Podgora
 64. Alojzija Kočevar, Lož
 65. Jakob Intihar, Lož
 66. Franc Bavec, Podcerkev
 67. Katarina Razdrih, Vrhnika
 68. Nuša Hace, Podcerkev
 69. Julka Bravec, Lož
 70. France Mele, Cerknica
 71. Stanislav Hace, Podcerkev
 72. Tone Špehar, Dane
 73. Marija Perušek, Podcerkev
 74. Ana Žugelj, Podskrajnik
 75. Emil Čik, Cerknica
 76. Osnovna šola Tone Šraj – Aljoša, Nova vas
 77. Iztok Mihelčič, Babna Polica
 78. Peter Mele, Kozarišče
 79. France Črnugelj, Podcerkev
 80. Borut Kraševec, Stari trg
 81. Janez Škrbec, Ljubljana
 82. Jožefa Škrl, Cerknica
 83. Marija Sterle, Kozarišče
 84. Tomaž Zgonc, Cerknica
 85. Bronislava Žurga, Studenec
 86. Matevž Dobrovoljc, Cerknica
 87. Sonja Butina, Podcerkev
 88. Jože Vesel, Cerknica
 89. France Sterle, Cerknica
 90. Janez Žnidaršič, Stari trg
 91. Anton Baraga, Kozarišče
 92. Joži Mele, Cerknica
 93. Barbara Bar, Ljubljana
 94. Janez Šumrada, Pudob
 95. Mateja Tavčar, Cerknica
 96. Jože Kandare, Podgora
 97. Slavko Rus, Ribnica
 98. Janez Okoliš, Stari trg
 99. Gvido Svet, Begunje
 100. Lovska družina, Cerknica
 101. Ivanka Gantar, Rakek
 102. Ivanka Mršek, Unec
 103. Marija Kandare, Podgora
 104. Družina Šumrada, Nadlesk
 105. Janez Kebe, Stari trg
 106. Janez Turšič, Begunje
 107. Slavko Strle, Podgora
 108. Alojz Hren, Avstralija
 109. Marija Antončič, Podcerkev
 110. Vojko Harmel, Cerknica
 111. Leon Bell, Grahovo
 112. Milka Radojevič, Dolenje Jezero
 113. Dana Komidar, Nadlesk
 114. Gorazd Štenta, Maribor
 115. Jože Simšič, Ljubljana
 116. Miloš Tomšič, Cerknica
 117. Mili Vukovič, Maribor
 118. Silvana Orel Kos, Begunje
 119. Lidija Mržek, Ljubljana – Polje
 120. Stane Urh, Cerknica
 121. Denis Medved, Rakek
 122. Maria Capelli, Avstralija
 123. Milena Čuk,
 124. Mario Žnidaršič, Stari trg
 125. Anda Tomc, Stari trg
 126. Leon Melink, Cerknica
 127. Marija Mlakar, Pudob
 128. Peter Kovšca, Rakek
 129. Ivanka Mulec, Nadlesk
 130. Marta Jozelj, Babno polje
 131. Vera Magušar, Iga vas
 132. Milena Ožbolt, Markovec
 133. Ana Zakrajšek Stari trg
 134. Janko Štritof, Bločice
 135. Miro Kunstek, Grahovo
 136. Ivana Mazij, Velike Bloke
 137. Tone Komidar, Grahovo
 138. Vinko Avsec, Kozarišče
 139. Vika Almajer, Kozarišče
 140. Stane Šajn, Cerknica
 141. Breda Turšič, Begunje
 142. Tine Schein, Cerknica
 143. Župnija Stari trg
 144. Frančiška Jakopin, Velike Bloke
 145. Mara Hren, Bezuljak
 146. Fani Jernejčič, Dobec
 147. Jože Meden, Begunje
 148. Joži Obreza, Begunje
 149. Iva Marolt, Cerknica
 150. Marta Hren, Ljubljana
 151. Valentina Brezec, Bezuljak
 152. Milena Truden, Kozarišče
 153. Ivanka Baraga
 154. Janez Žnidaršič, Begunje
 155. Matjaž Modic, Velike Bloke
 156. Silva Šepec, Stari trg
 157. Marica Košir, Selšček
 158. Vinko Mihelčič, Babna polica
 159. Andrej Sterle, Kozarišče
 160. Ela Mlakar, Lož
 161. Boža Troha, Podcerkev
 162. Fani Truden, Stari trg
 163. Albin Stegel, Postojna
 164. Jože Troha, Postojna
 165. Tomaž Skuk, Cerknica
 166. Alojz Denzič, Ljubljana
 167. Justina Sterle, Podgora
 168. Dana Baraga, Kozarišče
 169. Anica Baraga, Kozarišče
 170. Magda Hlapše, Lož
 171. Mara Šlajnar, Rakek
 172. Miha Strohsack, Rakek
 173. Marija Levec, Dane
 174. Mara Turk, Unec
 175. Bronislava Bavec, Kozarišče
 176. Ludvik Ponuda, Pudob
 177. Mojca Sterle, Stari trg
 178. Matjaž Ileršič, Rakek
 179. Nada Porok, Podskrajnik
 180. Družina Venturini, Velike Lašče
 181. Drago Jakopin, Cerknica
 182. Sonja Kočevar, Rakek
 183. Lojze Škrabec, Velike Bloke
 184. Marija Milavec, Rakek
 185. Roman Švigelj, Selšček
 186. France Meden, Selšček
 187. Pavla Kranjc, Cerknica
 188. Matjaž Šporar, Šmarca
 189. Danila Modic, Cerknica
 190. Franc Hiti, Škufče
 191. Jožefa Dragaš, Pula
 192. Maruša Mele Pavlin, Cerknica
 193. Srečo Ilenič, Rakek
 194. Edi Zalar, Begunje
 195. Stanko Jakopin, Studeno
 196. Aleš Žarnič, Ljubljana
 197. Micka Frlan, Rakek
 198. Nataša Mele, Kozarišče
 199. Rudi Mihevc, Cerknica
 200. Slavka Juhant, Rakek
 201. Milka Demšar, Rakek
 202. Dušan Zalar, Cerknica
 203. Vojko Mlakar, Pudob
 204. Leon Drame, Rakek
 205. Zvonka Ješelnik, Cerknica
 206. Ivanka Meden, Cerknica
 207. Mitja Jenko, Rakek
 208. Ana Ivančič, Unec
 209. Otilija Vidrih, Rakek
 210. Rihard Braniselj, Dolenja vas
 211. Tone Turšič, Bezuljak
 212. Muzej novejše zgodovine Slovenije, Ljubljana
 213. Danimir Mazi, Rakek
 214. Maja Milavec, Dolenja vas
 215. Lado Matičič, Unec
 216. Joža Keš, Hrvatini
 217. Notranjski muzej, Postojna
 218. Jelka Kutin, Ljubljana
 219. Ladica Štritof, Koper
 220. Janez Lunka, Žerovnica
 221. Marija Košir, Črnuče
 222. Jože Cerkvenik, Cerknica
 223. Michele de Bartolomeo
 224. Boža Urbanc, Cerknica
 225. Dejan Vončina, Postojna
 226. A. Memedi (Selim), Cerknica
 227. Vanda Mlinar, Rakek
 228. Franc Hace, Lož
 229. Stanislava Mavko, Podcerkev
 230. Zinka Drobnič, Velike Bloke
 231. Marjana Lovko, Cerknica
 232. Franc in Janez Truden, Podgora
 233. Tončka Jernejčič, Rakek
 234. Franc Jenc, Lož
 235. Helena Vičič, Cerknica
 236. Jerica Kranjc, Dobec
 237. Marjan Nared, Kožljek
 238. Jože Obreza, Begunje
 239. Vladimir Kopinč, Begunje
 240. Branka Kužnik, Vrhnika
 241. Vlasta Ivančič, Unec
 242. Andrej Korošec, Mokronog
 243. Janez Lavrenčič, Ljubljana
 244. Iva Modic, Velike Bloke
 245. Stanka Intihar, Begunje
 246. Ivanka Debevec, Bezuljak
 247. Milan Škrlj, Ljubljana
 248. Marica Pavlič, Iga vas
 249. Franc Opeka, Dolenja vas
 250. Jakob Brancelj, Bezuljak
 251. Osnovna šola Notranjski odred, Cerknica
 252. Anita Caruso, Ljubljana
 253. Rok Žnidaršič, Selšček
 254. Marija Sečnik, Ivanje selo
 255. Anton Katern, Bezuljak
 256. Ana Cunder, Bezuljak
 257. Zofija Zalar, Župeno
 258. Ivan Intihar, Begunje
 259. Marija Poženel
 260. Francka Debevec, Bezuljak
 261. Tone Arko, Cerknica
 262. Franc Mazi, Ljubljana
 263. Vasja Šega, Cerknica
 264. Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica
 265. Janez Antončič, Podcerkev
 266. Rudi Demšar, Ljubljana
 267. Milena Škrabec, Velike Bloke
 268. Marinka Lazič, Velike Bloke
 269. Janez Kranjc, Begunje
 270. Cvetka Kranjec, Topol
 271. Miha Razdrih, Begunje
 272. Franc Gornik, Cerknica
 273. Ana Klammer, Cerknica
 274. Marica Pakiž, Martinjak
 275. Ivan Škrlj, Sleme
 276. Pavle Tomšič, Brezje
 277. Jože Mlakar, ml.
 278. Marija Urbar, Rakek
 279. Darja Dujmenovič, Markovec
 280. Tone Urbas, Ljubljana
 281. Milan Trobič, Logatec
 282. Vinko Sterle, Stari trg
 283. France Mele, Cerknica
 284. Nataša Ploskič
 285. Tone Avsec, Ljubljana
 286. Jaka Matičič, Begunje
 287. Dare Vengust, Rakek
 288. Marija Žumer, Nemčija
 289. Lenka Gabrenja, Rakek
 290. AMZ Cerknica
 291. Danica Červek, Cerknica
 292. Ivanka Lovko, Cerknica
 293. Janez Gregorčič, Rakek
 294. Anica Truden, Rakek
 295. PGD Rakek
 296. Romana Strle, Cerknica
 297. Olga Smodila, Rakek
 298. Ana Leskovec,
 299. Janez Steržaj, Rakek,
 300. Franc Perko, Slivice,
 301. Miha Melink, Cerknica,
 302. Malči Klančar, Cerknica,
 303. Vesna Brus, Cerknica,
 304. Vinko Zgonc, Stari trg,
 305. Slavka Ivačič, Rakek,
 306. Janez Stržaj, Rakek,
 307. Janez Gregorič, Rakek,
 308. Dejan Škarič, Markovec,
 309. Marta Mele, Martinjak,
 310. Alojz Matičič, Unec,
 311. Toni Ivančič, Unec,
 312. Maja Sečnik, Unec,
 313. Jani Miklavčič, Velike Bloke,
 314. Eva Petan, Brežice,
 315. Nevenka Rupnik, Ljubljana,
 316. Tončka Hlad, Unec,
 317. Mara Turk, Unec,
 318. Irena Lovko, Dolenje Jezero,
 319. Lojzka Gerl,
 320. Vida Fratina, Pelanova, Lož,
 321. Vilma Dobrin, Cerknica,
 322. Cvetka Levec, Cerknica,
 323. Stane Funda, Grahovo,
 324. Bojana Pravst, Škofja Loka,
 325. Olga Beber, Unec,
 326. Andrej Gregorič, Rakek,
 327. Franc Debevec, Ivanje Selo,
 328. Emil Kandare, Lož,
 329. Vanja Knap, Cerknica,
 330. Tone Gornik, Rakek,
 331. PGD Cerknica,
 332. Ivanka Rovan, Lož,
 333. Jure Kordiš, Gornje Poljane,
 334. Jože Korošec, Cerknica,
 335. France Škrabec, Nova vas,
 336. Nuška Kansky, Ljubljana,
 337. Meta Kozole, Ljubljana,
 338. Ludvik Strle, Markovec,
 339. Tone Vesel, Babno polje,
 340. Slavko Červek, Cerknica,
 341. Sonja Dragaš, Pula,
 342. Matija Mele, Zelše,
 343. Franci Albreht, Rakek,
 344. Zlatka Novak, Vrhnika,
 345. Tilka Klepac, Stari trg,
 346. Benjamin Žnidaršič, Podcerkev,
 347. Iva Lipušček, Ljubljana.

Tako, kot za celotne Stareslike velja: v primeru, da se nam je zgodila napaka, prosimo, da nas obvestite.

Advertisements
No comments yet

Napiši komentar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Komentirate prijavljeni s svojim WordPress.com računom. Odjava /  Spremeni )

Google+ photo

Komentirate prijavljeni s svojim Google+ računom. Odjava /  Spremeni )

Twitter picture

Komentirate prijavljeni s svojim Twitter računom. Odjava /  Spremeni )

Facebook photo

Komentirate prijavljeni s svojim Facebook računom. Odjava /  Spremeni )

Connecting to %s

%d bloggers like this: