Skip to content

Seznam zbirk

Fotografije so za objavo prispevali naši bralci. Zahvaljujemo se jim, saj so s tem omogočili pripravo te strani.

 1. Marija Leskovec, Dolenje Jezero,
 2. Vinkotov kufr,
 3. Bojan Štefančič, Cerknica,
 4. Mile Turšič, Begunje,
 5. Aleksander Zgonc, Cerknica (tudi Zbirka fotografij Turistično prometnega društva),
 6. Lado Urbanc, Cerknica,
 7. Branko Kebe, Cerknica,
 8. Breda Gornik, Grahovo,
 9. Boštjan Mulec, Dolenje Jezero,
 10. Franc Urbas – Martinšč, Dolenja vas,
 11. Ivan Zabukovec, Bločice,
 12. Drago Telič, Cerknica,
 13. Milena Švigelj, Cerknica,
 14. Tatjana Rovan, Cerknica,
 15. Peter Strgulc, Selšček,
 16. Heda Opeka, Cerknica,
 17. Breda Sikkens, Cerknica,
 18. Vlasta Kebe, Cerknica,
 19. Nataša Zakrajšek, Reparje,
 20. Srečko Knap, Cerknica,
 21. Iva Ravšelj, Cerknica,
 22. Janja Urbiha, Kozarišče,
 23. Bernarda Petrič, Cerknica,
 24. Jože Urbiha, Podgora,
 25. Zdenka Steiger, Cerknica,
 26. Tone Urbas, Cerknica,
 27. Dušan Gogala, Cerknica,
 28. Jožica Mlinar, Cerknica,
 29. Igor Kramar, Rodik,
 30. Helena Frece, Dolenje Jezero,
 31. Julka Hvala, Dolenje Jezero,
 32. Frančiška Antončič, Podgora,
 33. Jožefa Šumrada, Kozarišče,
 34. Jože Ovsec, Kozarišče,
 35. Bojana Juvan, Ljubljana,
 36. Anton Koščak, Begunje,
 37. Marija Bavec, Kozarišče,
 38. Ana Kraševec, Stari trg,
 39. Janez Sterle, Podgora,
 40. Milena Binkar, Koper,
 41. Janko Vidrih, Cerknica,
 42. Helena Bajc, Cerknica,
 43. Majda Žnidaršič, Stari trg,
 44. Frančiška Košir, Dobec,
 45. Domen Trotovšek, Ljubljana,
 46. Stana Mauko, Podcerkev,
 47. Vera Drobnič, Šmarata,
 48. Gasilsko društvo Cerknica,
 49. Srečo Dragolič, Cerknica,
 50. Lojze Mazij, Velike Bloke,
 51. Ivana Sterle, Kozarišče,
 52. Janez Truden, Podgora,
 53. Slovenski šolski muzej, Ljubljana, Ksenija Trotovšek, Ljubljana
 54. Slovenski etnografski muzej, Ljubljana,
 55. Lojzka Švigelj, Begunje,
 56. Franc Popek, Begunje,
 57. Zlata Turk, Stari trg,
 58. Anita Manfreda, Cerknica,
 59. Franc Zabukovec, Stari trg,
 60. Karel Rustja, Ljubljana,
 61. Ema Ožbolt, Stari trg,
 62. Helena Zabukovec, Lož,
 63. Frančiška Turšič, Podgora,
 64. Alojzija Kočevar, Lož,
 65. Jakob Intihar, Lož,
 66. Franc Bavec, Podcerkev,
 67. Katarina Razdrih, Vrhnika,
 68. Nuša Hace, Podcerkev,
 69. Julka Bravec, Lož,
 70. France Mele, Cerknica,
 71. Stanislav Hace, Podcerkev,
 72. Tone Špehar, Dane,
 73. Marija Perušek, Podcerkev,
 74. Ana Žugelj, Podskrajnik,
 75. Emil Čik, Cerknica,
 76. Osnovna šola Tone Šraj – Aljoša, Nova vas,
 77. Iztok Mihelčič, Babna Polica,
 78. Peter Mele, Kozarišče,
 79. France Črnugelj, Podcerkev,
 80. Borut Kraševec, Stari trg,
 81. Janez Škrbec, Ljubljana,
 82. Jožefa Škrl, Cerknica,
 83. Marija Sterle, Kozarišče,
 84. Tomaž Zgonc, Cerknica,
 85. Bronislava Žurga, Studenec,
 86. Matevž Dobrovoljc, Cerknica,
 87. Sonja Butina, Podcerkev,
 88. Jože Vesel, Cerknica,
 89. France Sterle, Cerknica,
 90. Janez Žnidaršič, Stari trg,
 91. Anton Baraga, Kozarišče,
 92. Joži Mele, Cerknica,
 93. Barbara Bar, Ljubljana,
 94. Janez Šumrada, Pudob,
 95. Mateja Tavčar, Cerknica,
 96. Jože Kandare, Podgora,
 97. Slavko Rus, Ribnica,
 98. Janez Okoliš, Stari trg,
 99. Gvido Svet, Begunje,
 100. Lovska družina, Cerknica,
 101. Ivanka Gantar, Rakek,
 102. Ivanka Mršek, Unec,
 103. Marija Kandare, Podgora,
 104. Družina Šumrada, Nadlesk,
 105. Janez Kebe, Stari trg,
 106. Janez Turšič, Begunje,
 107. Slavko Strle, Podgora,
 108. Alojz Hren, Avstralija,
 109. Marija Antončič, Podcerkev,
 110. Vojko Harmel, Cerknica,
 111. Leon Bell, Grahovo,
 112. Milka Radojevič, Dolenje Jezero,
 113. Dana Komidar, Nadlesk,
 114. Gorazd Štenta, Maribor,
 115. Jože Simšič, Ljubljana,
 116. Miloš Tomšič, Cerknica,
 117. Mili Vukovič, Maribor,
 118. Silvana Orel Kos, Begunje,
 119. Lidija Mržek, Ljubljana – Polje,
 120. Stane Urh, Cerknica,
 121. Denis Medved, Rakek,
 122. Maria Capelli, Avstralija,
 123. Milena Čuk, Podgora,
 124. Mario Žnidaršič, Stari trg,
 125. Anda Tomec, Stari trg,
 126. Leon Melink, Cerknica,
 127. Marija Mlakar, Pudob,
 128. Peter Kovšca, Rakek,
 129. Ivanka Mulec, Nadlesk,
 130. Marta Jozelj, Babno polje,
 131. Vera Magušar, Iga vas
 132. Milena Ožbolt, Markovec,
 133. Ana Zakrajšek Stari trg,
 134. Janko Štritof, Bločice,
 135. Miro Kunstek, Grahovo,
 136. Ivana Mazij, Velike Bloke,
 137. Tone Komidar, Grahovo,
 138. Vinko Avsec, Kozarišče,
 139. Vika Almajer, Kozarišče,
 140. Stane Šajn, Cerknica,
 141. Breda Turšič, Begunje,
 142. Tine Schein, Cerknica,
 143. Župnija Stari trg,
 144. Frančiška Jakopin, Velike Bloke,
 145. Mara Hren, Bezuljak,
 146. Fani Jernejčič, Dobec,
 147. Jože Meden, Begunje,
 148. Joži Obreza, Begunje,
 149. Iva Marolt, Cerknica,
 150. Marta Hren, Ljubljana,
 151. Valentina Brezec, Bezuljak,
 152. Milena Truden, Kozarišče,
 153. Ivanka Baraga, Dane,
 154. Janez Žnidaršič, Begunje,
 155. Matjaž Modic, Velike Bloke,
 156. Silva Šepec, Stari trg,
 157. Marica Košir, Selšček,
 158. Vinko Mihelčič, Babna polica,
 159. Andrej Sterle, Kozarišče,
 160. Ela Mlakar, Lož,
 161. Boža Troha, Podcerkev,
 162. Fani Truden, Stari trg,
 163. Albin Stegel, Postojna,
 164. Jože Troha, Postojna,
 165. Tomaž Skuk, Cerknica,
 166. Alojz Denzič, Ljubljana,
 167. Justina Sterle, Podgora,
 168. Dana Baraga, Kozarišče,
 169. Anica Baraga, Kozarišče,
 170. Magda Hlapše, Lož,
 171. Mara Šlajnar, Rakek,
 172. Miha Strohsack, Rakek,
 173. Marija Levec, Dane,
 174. Mara Turk, Unec,
 175. Bronislava Bavec, Kozarišče,
 176. Ludvik Ponuda, Pudob,
 177. Mojca Sterle, Stari trg,
 178. Matjaž Ileršič, Rakek,
 179. Nada Porok, Podskrajnik,
 180. Družina Venturini, Velike Lašče,
 181. Drago Jakopin, Cerknica,
 182. Sonja Kočevar, Rakek,
 183. Lojze Škrabec, Velike Bloke,
 184. Marija Milavec, Rakek,
 185. Roman Švigelj, Selšček,
 186. France Meden, Selšček,
 187. Pavla Kranjc, Cerknica,
 188. Matjaž Šporar, Šmarca,
 189. Danila Modic, Cerknica,
 190. Franc Hiti, Škufče,
 191. Jožefa Dragaš, Pula,
 192. Maruša Mele Pavlin, Cerknica,
 193. Srečo Ilenič, Rakek,
 194. Edi Zalar, Begunje,
 195. Stanko Jakopin, Studeno,
 196. Aleš Žarnič, Ljubljana,
 197. Micka Frlan, Rakek,
 198. Nataša Mele, Kozarišče,
 199. Rudi Mihevc, Cerknica,
 200. Slavka Juhant, Rakek,
 201. Milka Demšar, Rakek,
 202. Dušan Zalar, Cerknica,
 203. Vojko Mlakar, Pudob,
 204. Leon Drame, Rakek,
 205. Zvonka Ješelnik, Cerknica,
 206. Ivanka Meden, Cerknica,
 207. Mitja Jenko, Rakek,
 208. Ana Ivančič, Unec,
 209. Otilija Vidrih, Rakek,
 210. Rihard Braniselj, Dolenja vas,
 211. Tone Turšič, Bezuljak,
 212. Muzej novejše zgodovine Slovenije, Ljubljana,
 213. Danimir Mazi, Rakek,
 214. Maja Milavec, Dolenja vas,
 215. Lado Matičič, Unec,
 216. Joža Keš, Hrvatini,
 217. Notranjski muzej, Postojna,
 218. Jelka Kutin, Ljubljana,
 219. Ladica Štritof, Koper,
 220. Janez Lunka, Žerovnica,
 221. Marija Košir, Črnuče,
 222. Jože Cerkvenik, Cerknica,
 223. Michele de Bartolomeo,
 224. Boža Urbanc, Cerknica,
 225. Dejan Vončina, Postojna,
 226. A. Memedi (Selim), Cerknica,
 227. Vanda Mlinar, Rakek,
 228. Franc Hace, Lož,
 229. Stanislava Mavko, Podcerkev,
 230. Zinka Drobnič, Velike Bloke,
 231. Marjana Lovko, Cerknica,
 232. Franc in Janez Truden, Podgora,
 233. Tončka Jernejčič, Rakek,
 234. Franc Jenc, Lož,
 235. Helena Vičič, Cerknica,
 236. Jerica Kranjc, Dobec,
 237. Marjan Nared, Kožljek,
 238. Jože Obreza, Begunje,
 239. Vladimir Kopinč, Begunje,
 240. Branka Kužnik, Vrhnika,
 241. Vlasta Ivančič, Unec,
 242. Andrej Korošec, Mokronog,
 243. Janez Lavrenčič, Ljubljana,
 244. Iva Modic, Velike Bloke,
 245. Stanka Intihar, Begunje,
 246. Ivanka Debevec, Bezuljak,
 247. Milan Škrlj, Ljubljana,
 248. Marica Pavlič, Iga vas,
 249. Franc Opeka, Dolenja vas,
 250. Jakob Brancelj, Bezuljak,
 251. Osnovna šola Notranjski odred, Cerknica,
 252. Anita Caruso, Ljubljana,
 253. Rok Žnidaršič, Selšček,
 254. Marija Sečnik, Ivanje selo,
 255. Anton Katern, Bezulja,k
 256. Ana Cunder, Bezuljak,
 257. Zofija Zalar, Župeno,
 258. Ivan Intihar, Begunje,
 259. Marija Poženel, Bločice,
 260. Francka Debevec, Bezuljak,
 261. Tone Arko, Cerknica
 262. Franc Mazi, Ljubljana,,
 263. Vasja Šega, Cerknica,
 264. Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica,
 265. Janez Antončič, Podcerkev,
 266. Rudi Demšar, Ljubljana,
 267. Milena Škrabec, Velike Bloke,
 268. Marinka Lazič, Velike Bloke,
 269. Janez Kranjc, Begunje,
 270. Cvetka Kranjec, Topol,
 271. Miha Razdrih, Begunje,
 272. Franc Gornik, Cerknica,
 273. Ana Klammer, Cerknica,
 274. Marica Pakiž, Martinjak,
 275. Ivan Škrlj, Sleme,
 276. Pavle Tomšič, Brezje,
 277. Jože Mlakar, ml., Markovec,
 278. Marija Urbar, Rakek,
 279. Darja Dujmenovič, Markovec,
 280. Tone Urbas, Ljubljana,
 281. Milan Trobič, Logatec,
 282. Vinko Sterle, Stari trg,
 283. France Mele, Cerknica,
 284. Nataša Ploskič, Begunje,
 285. Tone Avsec, Ljubljana,
 286. Jaka Matičič, Begunje,
 287. Dare Vengust, Rakek,
 288. Marija Žumer, Nemčija,
 289. Lenka Gabrenja, Rakek,
 290. AMZ Cerknica,
 291. Danica Červek, Cerknica,
 292. Ivanka Lovko, Cerknica,
 293. Janez Gregorčič, Rakek,
 294. Anica Truden, Rakek,
 295. PGD Rakek,
 296. Romana Strle, Cerknica,
 297. Olga Smodila, Rakek,
 298. Ana Leskovec, Dolenja vas,
 299. Janez Steržaj, Rakek,
 300. Franc Perko, Slivice,
 301. Miha Melink, Cerknica,
 302. Malči Klančar, Cerknica,
 303. Vesna Brus, Cerknica,
 304. Vinko Zgonc, Stari trg,
 305. Slavka Ivačič, Rakek,
 306. Janez Stržaj, Rakek,
 307. Janez Gregorič, Rakek,
 308. Dejan Škarič, Markovec,
 309. Marta Mele, Martinjak,
 310. Alojz Matičič, Unec,
 311. Toni Ivančič, Unec,
 312. Maja Sečnik, Unec,
 313. Jani Miklavčič, Velike Bloke,
 314. Eva Petan, Brežice,
 315. Nevenka Rupnik, Ljubljana,
 316. Tončka Hlad, Unec,
 317. Mara Turk, Unec,
 318. Irena Lovko, Dolenje Jezero,
 319. Lojzka Gerl, Gorenje Jezero,
 320. Vida Fratina, Pelanova, Lož,
 321. Vilma Dobrin, Cerknica,
 322. Cvetka Levec, Cerknica,
 323. Stane Funda, Grahovo,
 324. Bojana Pravst, Škofja Loka,
 325. Olga Beber, Unec,
 326. Andrej Gregorič, Rakek,
 327. Franc Debevec, Ivanje Selo,
 328. Emil Kandare, Lož,
 329. Vanja Knap, Cerknica,
 330. Tone Gornik, Rakek,
 331. PGD Cerknica,
 332. Ivanka Rovan, Lož,
 333. Jure Kordiš, Gornje Poljane,
 334. Jože Korošec, Cerknica,
 335. France Škrabec, Nova vas,
 336. Nuška Kansky, Ljubljana,
 337. Meta Kozole, Ljubljana,
 338. Ludvik Strle, Markovec,
 339. Tone Vesel, Babno polje,
 340. Slavko Červek, Cerknica,
 341. Sonja Dragaš, Pula,
 342. Matija Mele, Zelše,
 343. Franci Albreht, Rakek,
 344. Zlatka Novak, Vrhnika,
 345. Tilka Klepac, Stari trg,
 346. Benjamin Žnidaršič, Podcerkev,
 347. Iva Lipušček, Ljubljana,
 348. Anton Kraševec, Grahovo,
 349. Ivanka Pungerčar, Rakek,
 350. Franc Mihelčič, Cerknica,
 351. Brane Fatur, Rakek,
 352. Sonja Furlan, Cerknica,
 353. Živa Melio, Dolenje Poljane,
 354. Karmen Steržaj, Rakek,
 355. Olga Furlan, Cerknica,
 356. Vida Miler, Dolenja vas,
 357. Darinka Zakrajšek, Cajnarje,
 358. Maja Mahne, Cerknica,
 359. Martina Mele, Cerknica,
 360. Marija Otoničar, Bečaje,
 361. Magda Gornik, Cerknica,
 362. Bojan Kerže,
 363. Majda Šubic, Cerknica,
 364. Frane Lenarčič, Veliki vrh, Bloke,
 365. Janoš Purkart,
 366. Anica Anka Kraševec, Cerknica,
 367. Francka Nelec, Iga vas,
 368. Marta Urbas, Ivanje selo,
 369. Iva Kržič, Bezuljak,
 370. Fanika Doles, Dolenje Otave,
 371. Bojan Dragolič, Cerknica,
 372. Ivo Mele,  Cerknica,
 373. Volbenk Demšar, Rakek,
 374. Slavko Mikše, Cerknica,
 375. Sonja Lipovec, Stari trg,
 376. Anton Herblan, Žerovnica,
 377. Toni Klučar, Topol,
 378. Viktor Žnidaršič, Bertoki,
 379. Sašo Križman, Kosovelje,
 380. Miro Juvančič, Rakek,
 381. Minka Mulh, Babno Polje,
 382. Alojz Janeš, Lož,
 383. Franc Hrbljan, Velike Bloke,
 384. Joško Koščak, Gorenje Otave,
 385. Igor Vidrih, Žerovnica,
 386. Bojan Žnidaršič, Cerknica,
 387. Frenk Penca, Cerknica,
 388. Magda Lorbek, Šmarca,
 389. Jože Brence, Dolenja vas,
 390. Jožica Novak, Lož,
 391. Marija Pečnik, Petrovče pri Celju,
 392. Marija Pantar, Stari trg,
 393. Maks Lavrič, Stari Kot,
 394. Marija Ješelnik, Stari Kot,
 395. Daniel Divjak, Ribnica,
 396. Vladimira Janežič, Vrhnika pri Ložu,
 397. Gordana Žagar, Prezid,
 398. Vilma Poje, Novi kot,
 399. Mateja Kebe, Begunje,
 400. Miroslav Preuc, Prezid,
 401. Valči Merkuž, Volčje,
 402. Samo Štritof, Bločice,
 403. Miro Ule, Podgora,
 404. Tone Škrbec, Podgora
 405. Janko Vivoda, Rakek,
 406. Marija Cimprič, Podpreska,
 407. Alenka Lipovac – Ravnice pri Tršču,
 408. Tončka Sernel – Mahneti,
 409. Inštitut za raziskavo Krasa, Postojna,
 410. Anica Kranjc, Cerknica,
 411. Tone Škof, Rakek,
 412. Vanda Meden, Dolenja vas,
 413. Andreja Buh, Stari trg,
 414. Andrej Kebe, Celje,
 415. Franc Kebe, Begunje,
 416. Franci Herblan, Velike Bloke,
 417. Špela Urbas, Brezovica,
 418. Ivan Ržek,
 419. Boštjan Petrič, Gorenje Jezero,
 420. Leonida Udovič, Logatec,
 421. Bernarda Kraševec, Stari trg,
 422. Vlasta Podobnik, Lož,
 423. Blažena Zigmund, Stari trg,
 424. Marija Cerkvenik, Stari trg,
 425. Vika Turšič, Topol,
 426. Laura Juvančič, Rakek,
 427. Pavla Lavrič,
 428. Francka Seljak, Lož,
 429. Vanja Mahne, Viševek,
 430. Iztok Razdrih, Begunje,
 431. Mihaela Brence Urh, Begunje,
 432. Irena Furlani, Pudob,
 433. Marta Korošec, Cerknica,
 434. Polona Drobnič, Stari trg,
 435. Bernarda Knavs, Stari trg,
 436. Joža Šumrada, Podlož,
 437. Marija Baraga, Cerknica,
 438. Mirko Doles, Velike Bloke,
 439. Mojca Jernejčič, Cerknica,
 440. Marija Debevec, Martinjak,
 441. Srečko Richy, Ljubljana,
 442. Miro Kraševec, Cerknica,
 443. Milena Petrič, Cerknica,
 444. Marija Kocjančič, Markovec,
 445. Bernarda Debevec,
 446. Tamara Klepac Sterle, Stari trg,
 447. Rado Petavs, Cerknica,
 448. Branko Bavec, Kozarišče,
 449. Magda Mele, Cerknica,
 450. Marija Urbas, Cerknica,
 451. Franc Gerbec, Iga vas,
 452. Saša Knaus, Stari trg,
 453. Jožica Okoliš, Stari trg,
 454. Zinka Žagar, Stari trg,
 455. Ivo Godeša,
 456. Helena Kotnik, Laze,
 457. Stanko Ferfila, Cerknica,
 458. Roman Braniselj, Dolenje Jezero,
 459. Ivanka Ileršič, Rakek,
 460. France Svet, Dolenja vas,
 461. Peter Žnidaršič, Markovec,
 462. Janez Rogelj,
 463. Dušan Feguš, Ljubljana,
 464. Marija Kordiš, Lož,
 465. Andrej Kordiš, Lož,
 466. Mojca Tušar, Cerknica,
 467. Martin Carneluti, Ljubljana,
 468. Jože Strle, Dane,
 469. Malka Kandare,
 470. Vida Winkler, Rakek,
 471. Jolanda Clemente, Cerknica,
 472. Jože Pavlič, Ravnik,
 473. Verena Pegan, Cerknica,
 474. Špela Rudolf, Ljubljana,
 475. Marko Lah, Ljubljana,
 476. Ludvik Mramor, Cerknica,
 477. Jernej Dolničar, Cerknica,
 478. Berta Golik, Cerknica,
 479. Tanja Ožbolt Košmrlj,
 480. Evgen Pegan, Rakek.

Tako, kot za celotne Stareslike velja: v primeru, da se nam je zgodila napaka, prosimo, da nas obvestite.

3 komentarji leave one →
 1. Anonimno permalink
  21. 11. 2019 10:04

  Zanimivo, poučno in zaželeno ! Hvala!!!

 2. Anonimno permalink
  21. 11. 2019 10:07

  Naprošam gospo Tilko Klepac, da poišče VSE kar se nanaša na Rodbino TURK iz Loškega potoka.
  Prav lep pozdrav S.A.Turk

 3. 8. 01. 2020 15:10

  Zgoraj bi lahko pisalo “Vivoda”.

  Fotografija mi je zelo lepa. Tudi sam bi rad znal narediti kaj podobnega.

Dodajte komentar

%d bloggers like this: