Skip to content

Varstvo osebnih podatkov

Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) in Splošna uredba o varstvu podatkov (Uredba EU 2016/679) nalagata upravljavcem zbirk omejitve in obveznosti. Splošna uredba predpisuje pregledno obdelavo osebnih podatkov, ki naj bo obiskovalcu strani predstavljena v jedrnati, pregledni, razumljivi in lahko dostopni obliki ter jasnem in preprostem jeziku. Temu je namenjena ta stran, s posebnim poudarkom na pravici do ugovora. Pri tem želimo posebej izpostaviti naslednje:

Pravica do ugovora: Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko zahteva izbris svojih osebnih podatkov (fotografije, imena priimka). Zahtevo naj poda na elektronski naslov milos.toni@gmail.com ali s priporočeno pošto na Miloš Toni, Kraška 17, 1380 Cerknica.

Pravica dedičev zahtevati izbris: Dediči prvega dednega reda (zapustnikovi otroci in njihovi potomci) ali dediči drugega dednega reda (zapustnikovi starši in njihovi potomci) lahko zahtevajo izbris osebnih podatkov zapustnika (fotografije, imena priimka zapustnika). Zahtevo naj podajo na elektronski naslov milos.toni@gmail.com ali s priporočeno pošto na Miloš Toni, Kraška 17, 1380 Cerknica.

 

Namen zbiranja podatkov
Naša stran je kolektivni spomin tega dela Notranjske, domoznanska zbirka fotografij, dokumentov, opisov dogodkov in oseb, ki so zaznamovale krajevno zgodovino. Ob zgodbah, ki spremljajo vsako fotografijo – vzetih iz pričevanj sodelujočih ali pisnih virov – so lahko tudi pesmi in proza, fotografije nekdanjega orodja in naprav, opisi del in obrti, slovarček nekoč znanih, sedaj pa že pozabljenih besed itd. Stareslike torej ohranjajo izročilo teh krajev, nesnovno dediščino, ki bi sicer utonila v pozabo.

Skoraj 5.000 objavljenih člankov in fotografij prestavlja izjemni primarni zgodovinski vir občin Cerknica, Bloke in Loška dolina za nadaljnje zgodovinsko raziskovalno delo. Dnevno nas obišče od 1000 do 1500 bralcev iz vseh držav sveta, skupaj smo imeli okroglo 4 milijone obiskovalcev, kar kaže na velik interes javnosti.

Še opomba: Stareslike so spletni dnevnik (blog), ki ga piše neformalna, nekomercialna skupina ljubiteljev lokalne zgodovine in domoznanstva. Ta za svoje delo ne prejema nobenega plačila, ni na nikakršen način subvencionirana ter vse stroške delovanja krije iz lastnega žepa.

Katere osebne podatke zbiramo
Ob zgoraj zapisanem se nujno pojavljajo tudi osebni podatki, kot so imena in priimki, kraj bivanja ali šolanja, zaposlitev, javna funkcija in podobno. Podatki, ki jih ima stran Stareslike o posameznikih, so objavljeni v prispevkih in ob fotografijah, drugje jih ne zbiramo, ne obdelujemo in posebej ne hranimo.

Stran gostuje na platformi WordPress, ki za svoje delovanje zbira nekatere podatke, recimo naslov IP (npr.: 192.0.78.12) ali elektronski naslov tistega, ki je oddal komentar. Ti, na spletu običajno zbirani podatki, zagotavljajo delovanje sistema WordPress in niso v domeni uredništva Starihslik.

Časovni obseg
V poštev za objavo pridejo fotografije stare 40 let ali več. Izjemoma so bile objavljene tudi novejše, kjer pa prispevki niso vsebovali osebnih podatkov.

Viri
Uporabljeni viri so zapisani pod vsakim prispevkom. Najpogostejši vir so pričevalci, ki govorijo o tistem, česar se spominjajo. Kadar so bile fotografije posnete na javnih prostorih, prireditvah, javnih dogodkih itd., so podatki in opisi pogosto vzeti iz literature, knjig, časopisov, s spleta (Wikipedija) ter osebnih ali drugih arhivov. Podatke o učencih na šolskih skupinskih posnetkih povedo sošolci objavljenega razreda, ki so zainteresirani za objavo. Fotografije iz osebnega življenja objavljamo na željo oseb, ki so nasliki ali njihovih svojcev, kadar so osebe na sliki že pokojne. Pod prispevkom so zapisani tudi lastniki fotografij, ki so nam sliko posredovali. Seveda pa tudi avtor fotografije, če nam je znan.

Pravica do popravka
Popravki in dopolnitve naših prispevkov niso le dovoljeni, temveč tudi zaželeni. Komentarji pod prispevki so odprti in tam bralci pogosto dodajo marsikaj, kar nam je ostalo skrito. Drugače kot besedila v natisnjeni obliki, časniku ali knjigi, kjer napake ostanejo do naslednje izdaje, so naši prispevki živi, saj lahko takoj – včasih pa celo leta po objavi – bralci dopolnijo članek ali zahtevajo popravek.

Razen v komentarjih lahko bralci zahtevajo popravek tudi s pismenim sporočilom. Način je enak kot pri zahtevi izbrisa – glej naslednje poglavje.

Pravica do ugovora in pravica do izbrisa

1. Posameznik, na katerega se nanašajo objavljeni osebni podatki, ima pravico, da kadar koli ugovarja obdelavi osebnih podatkov v zvezi z njim. V primeru objave teh podatkov v prispevku na Starihslikah lahko zahteva izbris imena in priimka ter zameglitev njegovega obraza kadar gre za skupinske slike, oz. ustrezen umik fotografije iz prispevka, kadar zameglitev ni mogoča ali smiselna. Končni učinek tega izbrisa je, da osebe ni več mogoče najti (locirati) na straneh Stareslike, oseba je anonimizirana.

2. Objavi osebnih podatkov že umrlih posameznikov lahko ugovarjajo tudi zakoniti dediči prvega ali drugega dednega reda.

Postopek izbrisa

1. Posameznik – vlagatelj zahteve za izbris odda vlogo v pismeni obliki. Vloga mora izpolnjevati pogoje pisne vloge v skladu z Zakonom o splošnem upravnem postopku (ZUP), tj. da je napisana ali natisnjena in lastnoročno podpisana (vloga v fizični obliki). Vlogo izda na spodaj navedeni naslov upravljavca zbirke podatkov.

2. Vloga mora obsegati vse, kar je treba, da se lahko obravnava, predvsem ime, priimek in naslov vlagatelja (kamor se vroči odgovor) in opis objave, ki se vlagatelju zdi sporna.

3. Upravljavec zbirke podatkov (Stareslike.cerknica.org) bo po prejetju zahteve v razumnem roku anonimiziral podatke, kot je zahteval vlagatelj ugovora. V primeru, da v prispevkih na straneh Stareslike obstaja več različnih oseb z enakim imenom, kot je tisto, za katero se zahteva izbris, bo upravljavec od vlagatelja zahteval popis vseh naslovov prispevkov, v katerih se pojavljajo osebni podatki, za katere se zahteva izbris. Dokler takega odgovora od vlagatelja ne bo prejel, bo upravljavec z izbrisom počakal.

4. V primeru izbrisa bosta ime in priimek iz zahteve izbrisana. V primeru šolskih slik bo namesto imena in priimka učenca vpisana oznaka “neimenovan”. Obraz osebe/učenca bo zamegljen. Osebe tako ne bo več mogoče poiskati na straneh Stareslike.

5. Do izbrisa ne pride, če upravljavec dokaže, da obstajajo nujni legitimni razlogi za nadaljnjo objavo fotografije posameznika in da ti prevladajo nad pravicami in svoboščinami posameznika.

 

Podatki o strani – zbirki osebnih podatkov:

  • Zbirka podatkov: stareslike.cerknica.org
  • Upravljavec zbirke: Miloš Toni, Kraška 17, 1380 CERKNICA
    tel. 041 755 455 , e-naslov: milos.toni@gmail.com
  • Namen obdelave podatkov: ustvarjanje domoznanske zbirke, primarni zgodovinski vir
  • Vrste osebnih podatkov: fotografije, imena in priimki; podatki so vedno le sestavni del člankov
  • Obdobje hrambe podatkov: ni omejeno
  • Uporabniki podatkov: obiskovalci strani Stareslike, prispevki se na željo posredujejo tudi muzejem, knjižnicam, medijem, občinam

Prenos osebnih podatkov v tretje države
V delu.

%d bloggers like this: