Skip to content

Varstvo osebnih podatkov

Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1 2004 in ZVOP-2 v postopku sprejemanja) ter Direktiva EU o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov, upravljalcem zbirk nalagajo omejitve in obveznosti. Po našem najboljšem razumevanju teh aktov stran Stareslike z objavljanjem šolskih in drugih fotografij ne krši določil zakona, kot sledi.

1. Na strani Stareslike objavljamo fotografije, ki so bile posnete na javnih prostorih, javnih prireditvah in dogodkih, kar ne more biti sporno.

2. Kadar objavljamo fotografije iz zasebnega življenja, je to na željo oseb, ki so na sliki. Če so osebe na sliki pokojne pa na željo njenih sorodnikov oz. potomcev, ki sliko posredujejo in prispevajo tudi zgodbo, s katero fotografijo umestijo v zgodovinski, socialni in kulturni kontekst. Prav pisanje o ljudeh in njihovem življenju v preteklosti pa je namen Starihslik.

3. Šolske slike so posnetek razreda ob zaključku šolskega leta. To je bil nekoč običajen, tradicionalni dogodek, slike sošolcev so bile narejene na željo staršev in otrok (ti otroci imajo danes okoli 60 let ali več) in “za spomin”, torej z namenom, da se pokažejo. Slike je naredil in razmnožil s strani šole pozvani fotograf, z namenom, da ovekoveči neko generacijo. Gre torej za javni šolski dogodek in ne zasebno ali nenapovedano, skrivno fotografiranje v zasebnem prostoru.

Kljub vsemu uredništvo Starihslik nekdanjega učenca/učenko na sliki anonimizira, če ta tako zahteva. Ime te osebe se izbriše iz objavljenega seznama (razen objavljenega seznama drugih ni), namesto tega bo vpisano “ne želi objave”. S tem osebe ne bo mogoče več enoznačno prepoznati, s tem pa je izpolnjen pogoj izbrisa osebnega podatka.

4. Stareslike so spletni dnevnik (blog), ki ga piše neformalna, nekomercialna skupina ljubiteljev lokalne zgodovine in domoznanstva. Ta za svoje delo ne prejema nobenega plačila, ni na nikakršen način subvencionirana ter vse stroške delovanja krije iz lastnega žepa. Sklepamo, da v tem oziru določila Evropske uredbe zanjo ne veljajo, saj v 18. členu stoji:

“… Ta uredba se ne uporablja za obdelavo osebnih podatkov s strani fizične osebe v okviru izključno osebne ali domače dejavnosti ter s tem brez povezave s poklicno ali komercialno dejavnostjo …”

Uredništvo

%d bloggers like this: