Skip to content

1959 Kumrovec – Izlet

14. 04. 2015

141017671 Ko sem na spletu iskala kakršen koli podatek o Tovarni mesnih izdelkov iz Postojne, katere delavci so na sliki, nisem našla nič. In potem me je pomožni Google razsvetlil: če nihče na splet nič ne da, tudi Google nič ne najde. Preprosto kot kislo zelje, kajne da.

V letu 1960 je bil kolektiv po svojem sestavu zelo mlad. Povprečna starost je bila od 25 do 35 let. Tudi izobrazbena struktura je bila dobra, saj je bilo od 85 zaposlenih le 18 nekvalificiranih delavcev.

O nastanku podjetja mi ni uspelo izbrskati nikakršnega podatka. Glasilo SZDL Slovenski Jadran pa je prineslo novico, da je bilo podjetje TMI Postojna 30. junija 1962 pripojeno Kmetijski zadrugi Postojna.

V tovarni mesnih izdelkov se dela vse mogoče mesnine. V oddelku za izdelavo mortadele je bilo dvajset žensk in majstr, ki je tlačil meso v stroj za mletje. Namesto z lesenim tlačilnikom, je maso tlačil z roko. Ker pa je imel poleg tega dela, še veliko drugih poslov, mu je odrezalo prst. Kaj ne, pri tolikih ženskah pa res ni imel časa paziti na mesoreznico. Medtem, ko je bil na bolniški, ga je zamenjal Janez Gregorič. Ko se je majstr vrnil, pa ni hotel več opravljati tega dela. Verjetno se mu je zdelo, da bo en prst že še pogrešal, kakšnega več pa ne. In tako je z dvajsetimi ženskami ostal Janez.

Vsak dan so naredili 1200 kg mortadele, 200 kg klobas in še druge stvari. Počenjali so tudi neumnosti in enkrat je nekdo, ki ga ne smem imenovati, pojedel dva metra hrenovk.

Slika je nastala na izletu v Kumrovec. S seboj so nesli klobase. V Kumrovcu je vodja skupne odšel v eno hišo in prosil, če jim jih skuhajo. Potem so jih jedli vsi. To so bili časi, ko so si znali ljudje iz nič narediti vse. In so imeli pri tem veliko veselja in zadovoljstva.

141017671-001 V beli bluzi na levi je Marija, poleg nje Andrej Gregorič, Franc Cizera, Joža Gregorič (takrat še ni bila), Janez Gregorič, poleg Jože je Miljana, ki je čistila čreva, zraven nje pa žena Franca Cizere, spredaj čepi Matevž Mlinar.
141017671-002 Prva je Francka iz Šmihela, zadaj neznan, Angelca Podgoršek, četrti je eden iz Srbije (prišli so se učit), Milan iz klavnice, Francka iz Otav in njen mož Jordan, Justa Hočevar, Ivan Hočevar, Volbenk Demšar, spredaj stojita Malka Mlinar in njen sin Branko, čepijo pa en neznan, Francelj in Pepca.
141017671z Kumrovec je bil standardna destinacija sindikalnih izletov. Še jaz sem bila enkrat tam, z gimnazijo. Takrat so še vedeli, kaj se spodobi.

Slovarček:

  • majstr: mojster
  • TMI: Tovarna mesnih izdelkov
  • SZDL: socialistična zveza delovnega ljudstva

Viri:

  • Joža in Janez Gregorič
  • Slovenski Jadran: glasilo SZDL (15.04.1960), letnik 9, številka 16. URN:NBN:SI:doc-RJCDKI8G from http://www.dlib.si
  • Slovenski Jadran: glasilo SZDL (06.07.1962), letnik 11, številka 28. URN:NBN:SI:DOC-MJ29XV1B from http://www.dlib.si

Kraj: Kumrovec
Datum: 1959
Avtor: neznan
Zbirka: Volbenk Demšar
Skenirano: 17. 10. 2014
Oblika: fotografija

No comments yet

Dodajte komentar

%d bloggers like this: