Skip to content

1912 Unec – Špančkova hiša

19. 09. 2017

Posnetek je nastal leta 1912, ko je bila na pogorišču zgrajena nova Špančkova hiša. Poleg lastnice Marije Kunc in njenega sina Jožeta ter njunih sorodnic iz Grahovega, sta na posnetku še graditelja hiše, zidarski mojster in mizar. Hiša še ni popolnoma končana, ni še žlebov na strehi, pred hišo je še kup kamenja, odprta okna kažejo na to, da se je morala na hitro zgrajena hiša (od maja 1912, ko je stara pogorela, do novembra 1912, ko so se vselili) pred vselitvijo še osušiti. Gre za dokumentarno fotografijo, ki so jo posneli, da so jo poslali možu Marije Kunc, Jožetu Kuncu, ki je bil na delu v Ameriki.

Špančkova hiša zgrajena leta 1912 je ena zelo redkih hiš, ki so kljub notranjim posodobitvam, ohranile prvotno zunanjo podobo. Za to je zaslužen pravnuk Stojan Turk, ki v njej biva in ki mi je tudi dovolil presneti fotografijo. 

Zgodba o gradnji te hiše se prične prvega maja 1912 dopoldne, ko so se v dimniku posestnika Lovra Šebenikarja vnele saje, veter pa je iskre zanesel na sosednjo s slamo krito hišo Marije Kunc, ki je skupaj z gospodarskim poslopjem do tal pogorela.

Časnik Slovenec 2. 5. 1912, št. 100 je o tem požaru poročal:

Požar na Uncu
Včeraj okoli 11 ure dopoldne je začelo goreti na Uncu. Ogenj jo vpepelil hišo in hlev g. Sebenikarja. Požarne brambe iz Cerknice, Dolenje vasi in Planine so bile hitro na mestu, kakor tudi rakovska brizgalna, ki so pomagale domači požarni brambi in tudi ogenj omejile na gornje stavbe.

Informacije v časniku Slovenec niso bile pravilne. Ogenj ni upepelil hiše in hleva g. Šebenikarja, temveč hišo in skedenj Marije Kunc in gospodarsko poslopje Lovra Šebenikarja.

Obširneje in natančneje je o požaru poročal Slovenski narod, 4. 5. 1912, št. 102:

Požar na Uncu
Dne 1. t.m. ob 10 uri dopoldne vnele so se pri posestniku Lovro Šibeniku (Šebenikarju op. Perko) na Uncu saje. Veter je zanesel iskre od tega dimnika na slamnato streho posestnice Marije Kunc. Streha je začela goreti ter se je potem ogenj razširil na bližnji skedenj, ki je bil tudi last Marije Kunc, in na hlev Šebenikarja ter so vsa tri poslopja do cela zgorela. Nadaljno razširjenje ognja so preprečile došle požarne brambe iz Rakeka, Planine, Postojne, Cerknice in Dolenje vasi; bil je pa tudi še dokaj ugoden veter, kajti v nasprotnem slučaju bila bi nevarnost, da zgori cela vas. Škoda se ceni pri Šebenikarju na 8.000 K in pri Kunc na 6.000 kron; poslopja so bila deloma pri »Generali« deloma pri »Graški zavarovalnici« zavarovana.

Lovro Šebenikar je dobil zelo hitro izplačano odškodnino od zavarovalnice Generale Trst. Slovenski narod, 31. 5. 1912, št. 123 priobčil Šebenikarjevo zahvalo zavarovalnici:

Zahvala.
Dne 1. maja t. l. pogorelo mi je jako lepo, šele pred osmimi leti novo postavljeno moderno izdelano gospodarsko poslopje, katero sem imel pri zavarovalnici Generale v Trstu za primerno svoto, vrednosti tega poslopja zavarovano — Zatoraj izrekam tej zavarovalnici, za njeno jako točno, takorekoč kavalirsko izplačavo zavarovalnine, mojo iskreno zahvalo. Obenem pa tudi priporočam z mirno vestjo vsakemu zavarovancu, o potrebi kakega zavarovanja, to hvalevredno firmo „Generale” v Trstu.
Lovro Sebenikar, posestnik na Uncu

Marija Kunc je hitro ukrepala, za gradnjo pridobila zidarskega mojstra Valentina Perko iz Slivic, mojega starega očeta, za lesene dele stavbe pa mizarja Žusta z Unca, ki so se takoj lotili dela in jeseni 1912 leta je bila nova hiša, zgrajena na pogorišču, že končana in pripravljena za vselitev.

S pomočjo Mare Turk smo lahko prepoznali osebe na fotografiji:

  • Od leve spredaj: Jože Kunc (7 let), njegova mati Marija Kunc roj. Kranjc, mati Marije Kunc (Lovričeva iz Grahovega)
  • Stojijo zadaj od leve: Valentin Perko, Slivice, zidarski mojster, ki je hišo zgradil, sestra Marije Kunc; Žust, mizar z Unca, ki je hiši dodal lesene dele.
  • Za slavnostno fotografiranje, saj je fotografija potovala v Ameriko, so se vsi tudi lepo oblekli.
Slika je nalepljena na okrasni karton in uokvirjena, zadaj ima napis Kunc 1912. Tudi nad vhodnimi vrati hiše je napis JK 1912.

Viri:

  • Mara Turk, Unec
  • Slovenec 2. 5. 1912, št. 100
  • Slovenski narod, 4. 5. 1912, št. 102
  • Slovenski narod, 31. 5. 1912, št. 123

Kraj: Unec
Datum: 1912
Avtor: neznan
Zbirka: Stojan Turk, Unec
Skenirano: 7. 9. 2017
Oblika: fotografija

No comments yet

Dodajte komentar

%d bloggers like this: