Skip to content

1932 Nova vas – Gospodinjski tečaj

3. 03. 2018

V času med obema svetovnima vojnama dekleta na podeželju niso bila več privezana samo k staršem, domači hiši in cerkvi. Pričela so se prizadevanja za pridobitev širših znanj na kuharskem, gospodinjskem, zdravstvenem pa tudi kulturnem področju. Povratniki iz Amerike so prinesli nova spoznanja in navade. Tovrstni tečaji so se razširili posebej s začetkom delovanja Društev kmečkih fantov in deklet po letu 1930.

Eden od tečajev je potekal na Blokah polet leta 1932. Na koncu so se tečajnice slikale z dr. Stankom Pušenjakom ter trgovcem in bloškim županom Stankom Lenarčičem pred takratno osnovno šolo v Novi vasi. Med njima sedita neznani predavateljici.

Na tem delu slike smo prepoznali legendo zdravništva na Notranjskem dr. Stanka Pušenjaka. Na Notranjsko je prišel iz severovzhodne Slovenije, takrat Dravske banovine. Bil je splošni zdravnik v pravem pomenu besede. Večkrat je predaval na temo “O zdravstvu na podeželju” in tako dekletom in ženam podajal osnovna znanja o higieni, boleznih in zdravljenju.

Novovaški trgovec, bloški župan in liberalni poslanec v beograjskem parlamentu, ki ga vidimo na spodnjem delu slike, je vodil tudi Kmečko posojilnico na Blokah. O njegovem delovanju v parlamentu so večkrat pisali takratni časopisi Jutro, Kmetski list in Gruda. Bil je mecen, predavatelj in ljudski prosvetitelj. Navdih za ustanovitev Društva kmečkih fantov in deklet (DKFD) je dobil v takratni Zvezi slovenskih zadrug v Ljubljani. Veliko je pomagal tudi pri delovanju lokalnih gasilskih društev v Novi vasi, Velikih Blokah in Ravniku.

Žal vojne ni preživel. V julijski ofenzivi leta 1942 so ga Italijani ustrelili za vojašnico v Velikih Blokah, njegovega sina Borisa pa na Velikem vrhu. O njegovem delovanju in delovanju društva DKFD na Blokah so se ohranili le fragmenti. Marica Kotnik, ki je vodila arhiv tega društva, je ob začetku vojne, v strahu, da ne bi prišel v roke Italijanom, cel arhiv društva zapakirala v pločevinasto škatlo in ga zakopala na kegljišču v Novi vasi, kjer je sicer društvo imelo svoje prostore za prireditve. Po vojni zakopanega arhiva niso uspeli najti, saj je bilo kegljišče porušeno in se je situacija na terenu čisto spremenila.

V drugi vrsti sta tečajnici, na sredini Ivana Rudolf – Gregorjeva in poleg nje na desni za županom Meri Korošec – Lenčkova, obe iz Velikih Blok. Gregorjevi in Lenčkovi so se vrnili iz Amerike in Ivana – Johana in Marija – Meri sta bili rojeni v Ameriki. Obe sta si v domačem kraju ustvarili družino. H Gregorjevim je za zeta prišel France Marolt – Klančarjev, k Lenčkovim pa Karel Mazij – Matevžev.

Na tem delu slike smo prepoznali dekle na sredini v spodnji vrsti, Jožefo Modic – Marentovo in desno od nje Micko Hiti – Mazejevo obe iz Velikih Blok.
Slika z osnovnim podatkom se je ohranila pri Gregorjevih v Velikih Blokah.

Viri:

  • France Škrabec, Nova vas
  • Album slik Toneta Šraja Aljoše, OŠ Nova vas

Kraj: Nova vas
Datum: 1932
Avtor: neznan
Zbirka: Silva Vertačnik Marolt, Velike Bloke
Skenirano: 23. 8. 2017
Oblika: fotografija

Dodajte komentar

%d bloggers like this: