Skip to content

1963 Planina Malni – Ob izviru Malenščice

30. 08. 2019
tags: , ,

Lep, prav idiličen posnetek Malnov v Planini ob izviru Malenščice je za zgodovino opravil dr. France Habe, preden so to idilo uničili, ko so zgradili črpališče za postojnski vodovod. Razglednico je založilo T. D. Planina. Na levi naj bi bili ostanki Modrijanovega mlina, na desni Spodnji Milavec in v prav v ozadju verjetno še del mlina Zgornjega Milavca.

Zaselek Malni je imel že na začetku devetnajstega stoletja osem ali devet hiš, številne mline in žage. Zemljiški kataster iz leta 1861 navaja, da so bili ob izviru Malenščice zaradi stalne vode naslednji mlini in žage:

  • 1. Laškarjev mlin (mlin je obstajal že v 18. stoletju, z delom pa je prenehal leta 1935. Poleg mlina je bila še stanovanjska hiša in žaga),
  • 2. Galantijev mlin (obsegal je hišo z mlinom in žago venecijanko, leta 1935 je bil opuščen),
  • 3. Firštov – Windischgrätzov mlin (obstajal je že v 18. stoletju, mlin je prenehal delovati med prvo svetovno vojno, žaga pa leta 1942),
  • 4. Gornji Milavec (tvorila ga je stanovanjska hiša z mlinom, žaga in gospodarsko poslopje, mlin je deloval še po drugi vojni, tja sem še sam s koreto vozil mlet pšenico in koruzo, žaga pa je delovala do leta 1942. Zaradi zajetja vodovoda za Postojno so bili podrti, že razpadajoči objekti. To naj bi bila najstarejši mlin in žaga, saj sta izpričana že ob koncu 17. stoletja.),
  • 5. Spodnji Milavec (Celoto so sestavljali enonadstropna stanovanjska hiša, mlin, žaga in kozolec. Žaga venecijanka je prenehala z delom že leta 1962, ko so bile ustavljene vse kmečke žage na območju koprskega okraja, mlin pa je deloval vse do leta 1976. Zanimiva kulturna dediščine po preselitvi Milavčevih nezadržno propada.),
  • 6. Modrijanov mlin (Med vojnama je obsegal enonadstropno stanovanjsko hišo, mlin in žago ob vodi na desni strani Malenščice).

K propadu naselja je najprej pripomogla Rapalska meja, ki je presekala zaselek na del, ki je sodil k Italiji in del, ki je prišel pod Jugoslavijo, dokončno pa je bilo konec naselja leta 1989, ko je bilo tu urejeno črpališče za postojnski vodovod.

Pot od gradu Haasberg do Malnov je potekala po poti, ki je bila po letu 1920 hkrati meja med državama, oče in mama sta mi pogosto pravila, da je bil ob tej poti pri gradu “zverinjak” različnih divjih živali, ki so si ga otroci z veseljem ogledovali, ko so vozili žito na mletje v Malne. Ko smo mi vozili žito na mletje v Malne, je bil grad že požgan, delavci pa so ga čistili, nekaj pozidali, da bi ga ponovno pokrili, les so imeli že pripravljen; potem pa iz vsega tega ni bilo nič.

Ob gradnji zajetja so zgornji mlin porušili, spodnji mlin in žago ter stanovanjsko hišo pa so po preselitvi Milavčevih v bližino ruševin gradu Haasberg, prepustili propadu.

Viri:

  • F. Habe. Mlini in žage na vodni pogon na Pivki in Planinskem polju nekoč in danes. 1996.

Kraj: zaselek Malni pri Planinski jami
Datum: 1963
Avtor: F. Habe
Zbirka: Franc Perko
Skenirano: 13. 12. 2018
Oblika: razglednica

No comments yet

Dodajte komentar

%d bloggers like this: