Skip to content

1918 Rakek – Maša na Srnjaku

24. 09. 2023


Procesija je zaključila svojo pot na Srnjaku, Rakek. Postavili so lepo kapelico v čast sv. Rešnjega telesa. Mašuje feldkurat Rudolf Kysilka, ki je bil prejemnik ordena Franca Jožefa. Pred kapelico je pokleknil oberstleutnant (podpolkovnik) Ivaniševič. Pokleknili sta tudi mati in hči. Bandere plapolajo v vetru.

Oblast habsburškega imperija je vedela, kako pomembna je vera v vsakdanjem življenju. To je bila zapisano tudi v pravilniku: »Vsakomur se mora, v kolikor to služba dopušča, dovoliti, da svojo pobožnost in svoje verske dolžnosti pravi čas opravi,« ker »je strah božji podlaga poštenega življenja in nagib k zvestemu izpolnjevanju dolžnosti«. Sramotilce vere so kaznovali. Ob začetku vojne je država priznavala sedem veroizpovedi in za vse je nudila duhovno oskrbo. V času vojne je eno vojaško teritorialno območje vodil vojaški župnik – superior, pod njim so delovali vojaški kurati. Na čelu je bil apostolski vojaški vikariat. Njegovo delovanje je potekalo v sodelovanju z vojnim ministrom. Naloge kuratov so obsegale dušni blagor vojakov, molitve in verske obrede, pridige, tolažbo, skrb za moralo vojakov in krepitev domoljubja. Kurati so imeli čin stotnika in so morali biti mlajši od 40 let z vsaj tremi leti pastoralnih izkušenj. Poleg nemščine so morali znati vsaj še en jezik monarhije. Pred vojno je bilo v AO armadi 186 vojaških duhovnikov vseh veroizpovedi. Po pričetku vojne pa so vpoklicali večje število rezervnih kuratov. Do oktobra 1914 je bilo vpoklicanih 1100 duhovnikov. Nekateri so padli, zboleli ali se znašli v ujetništvu. Do sprememb v številu duhovščine je prihajalo med vso vojno.

Katoliški vojaški kaplani so nosili duhovniška oblačila: črna sutana, duhovniški ovratnik in črn opatovski plašč. Ob paradah, posebnih nastopih in na proslavah je moral duhovnik nositi vojaško kapo. Kadar je raportiral in na vojaških slovesnostih je nosil črn duhovniški plašč do kolen, kolar, črne hlače in vojaško kapo. Na pohodih je nosil terensko kapo in plašč.


Fotokopija razglednice je iz vojnega obdobja (1914 – 1918). Neznani vojak je napisal: »V spomin na vojsko – To je na Rakeku na Srnjaku. Sv. Maša in procesija sv. Rešnjega telesa. To je procesija na Rakeku. V procesiji je gospod feldkurat Rudolf Kysilka. Na prostem kleči oberstleutnant Ivanischevič.«

Praznik sv. Rešnjega telesa nima stalnega datuma, saj je določen glede na veliko noč. Obhajamo ga v četrtek drugi teden po binkoštih. Ker je to v številnih državah delovni dan, se čaščenje s procesijo vedno pogosteje prestavlja na prvo naslednjo nedeljo.

Slovarček:

  • kurat: naziv za katoliškega duhovnika, ki duhovno oskrbuje različne kategorije potrebnih (iz utečenega vsakdanjega življenja) izvzetih ljudi, npr.: jetniški, bolniški, ladijski, policijski vojaški, študentski športni kurat.
  • kolar: bel, trd ovratnik katoliških duhovnikov

Viri:

Kraj: Rakek
Datum: 1918
Avtor: neznan
Zbirka: Ivanka Gantar
Skenirano: 27. 8. 2023
Oblika: kopija fotografije

No comments yet

Dodajte komentar

%d