Skip to content

1948 Lož – Lokacija spomenika (2) – Načrt za novo hišo

23. 09. 2023

Konjska vprega pred ruševinami požgane Špelinove hiše

Prišla so povojna leta. Moj stari oče in njegova žena sta se veselila svobode in miru. Začasno sta živela v sosednji »občinski« hiši. Želela sta obnoviti staro požgano hišo. Pa se ni dalo, ker je bila preveč poškodovana, rušila se je in razpadala.

Naročila sta načrt nove »nadomestne« hiše. Ta hiša bo stala približno na temeljih požgane hiše, torej na mestu, kjer je danes spomenik. Projekt nove hiše – ta načrt sem našel ob letošnjem brskanju po starih papirjih v hiši – je bil narejen januarja l. 1948 pri arhitektu v Ljubljani. Z ženo sta morala biti zadovoljna s projektom. Nova hiša bo imela bivalni del v pritličju, v »štuku« bodo sobe in spalnica, hiša bo podkletena. Hiša bo odmaknjena od ceste oziroma trga 5 metrov. Načrtovano je bilo tudi gospodarsko poslopje za hišo. Hiša bo sicer manjša kot predvojna, ki je bila požgana, bo pa nova in modernejša. Skoraj pri sedemdesetih letih se bosta zakonca Lah Špelin lahko nekako »vrnila« na raven življenja pred vojno. 

Načrt za novo hišo

Vendar načrt nove hiše ni bil v skladu s povojno spremenjeno ideologijo izenačevanja. Povojna oblast je menila, da je projektirana nova hiša preveč razkošna in bo obnavljala »stare« razredne odnose. V Ložu in Loški dolini, v manjših okoljih, kjer skorajda vsakdo vsakega pozna, pa bi se razmerja neenakosti še stopnjevala. Ker je v povojnem obdobju vladalo splošno pomanjkanje, je bilo treba skromna sredstva za obnovo enakomerno porazdeljevati. Je pa tu bil še drugi razlog zavrnitve projekta: lokacija. Lokacija projektirane nove hiše se ne sklada z »novim« prostorskim načrtom Loža. Spomenik Borcem upora ne more biti nekje na obrobju Loža, ampak mora biti prav v »centru«. Torej na osrednjem trgu, na mestu, kjer je stala požgana hiša oziroma naj bi stala nova projektirana hiša. Drugi razlog zavrnitve je nemara bil pomembnejši.

Hiše v projektu torej »ne bo«, je presodila povojna oblast. Možna pa je manjša hiša, ki bo stala za spomenikom, v ozadju. Milan Lah Špelin z ženo Alojzijo sta pristala na umik hiše v ozadje. Nastal je tudi nov, »drugi« projekt hiše.

Načrt manjše, nadomestne hiše

Nova »odobrena« hiša bo bistveno manjša in manj udobna, ne samo kot predvojna požgana hiša, ampak tudi kot hiša v prvem projektu. Gotovo sta morala biti razočarana, nezadovoljna, celo jezna.

 

Kraj: Lož
Datum: 1948
Avtor: neznan
Zbirka: Marko Lah
Skenirano: 20. 8. 2023
Oblika: 1 datoteka, 2 dokumenta

No comments yet

Dodajte komentar

%d