Skip to content

1959 Cerknica – Srečno novo leto

1. 01. 2011

Posnetek Cerknice je nastal pred petdesetimi leti. Staro Brestovo Iverko se začeli graditi okrog leta 1960. Na mestu, kjer zdaj stoji stara Iverka, oziroma današnja Mineralka, so v času nastanka fotografije še njive.

Ko gledam našo hišo na Mali gasi, iz katere že štrlita 2 dimnika, ki smo ju naredili leta 1958, lahko ugotovim leto nastanka fotografije. To je zima 1958/59 ali pa zima 1959/60. Slika naj bi torej nastala nekako leta 1959.

Pri opazovanju Male gase  od leve proti desni vidim kar nekaj sprememb, ki so nastale od tistih časod do danes. Švelcova hiša (hiša Jožeta Turšiča) sedaj ni več taka, kot je bila po obnovi po nemškem požigu Cerknice med drugo svetovno vojno. Prav tako Smukcova, kjer zdaj živi Andrej Pakiž, je danes precej spremenjena. Našo, Gogalovo, smo popravili leta 1958 in je bila taka, kakršna je videti na tej sliki. Podrli smo jo v letu 1981. Negrotove hiše ni videti, se pa vidita Blažičeva (Zakrajškova) in Bajcova, ki sta do danes tudi spremenili svoje obličje. Blažičevi so hišo pred leti porušili in na njenem mestu naredili novo.

____________________________________________________________

Kako gol in neporaščen je bil Skrajnik! V narečju rečemo, da so ga takrat še kosili. Pozimi pa smo se na njem smučali. Takrat sicer nismo govorili, da se gremo smučat, ampak smo rekli, da se gremo SMUČKAT. Najbolj korajžni so se spuščali z doma narejenimi smučkami z vrha Skrajnika proti Vrdjanovemu kozolcu in kričali “umik, umik”, da smo se lahko pravočasno umaknili drvečim smučkarjem. Zelo dobro se spomnim, kako lepo je takrat smučal Rudi Skumavc iz Zelš.

Prav tako se je bilo na Skrajniku lepo sankati .

Kjer se desni rob Skrajnika spušča nalahno navzdol, je Risov Ludvik naredil smučarsko skakalnico, ki je “nesla” nekako do 15 metrov daleč — proti Vrdjanovem sadovnjaku. Pred leti, ko sva s sinom hodila okrog te skakalnice sva videla, da je zdaj vse zaraščeno in Irena tam redi ovce.

Čez Cerkniščico pri mlinu stoji še lesen most, narejen nekako leta 1956.

Velike smreke na Konjedicoveve vrtu že zdavnaj ni več, prav tako ni več hrušk na Konjedicovem in Kržičevem vrtu. Kjer sta rastli Konjedicova in Kržičeva hruška, ki sta rodili okusne in sočne hruške, vodi danes cesta h “gozdnemu” bloku.

Cibkova hiša, ki je vidna v sredini slike, ni spremenila videza, saj je že več let prazna. France živi v novi hiši, ki jo je zgradil v Vidmu.

Tudi strugo Cerkniščice so pred leti speljali čez Ločice, kar smo že objavili v Starih slikah.

In kako sem prišel do te fotografije? Več let (13 let in pet dni) sem bil zaposlen v TOZD  Kovinoplastike Lož v Novi vasi. Vodstvo Krajevne skupnosti Nova vas — Bloke mi je za neko novo leto poslalo čestitko, na kateri je bila nalepljena prav ta lepa fotografija.

Kraj: Cerknica
Datum: konec 1959
Avtor: Jože Žnidaršič st. (dopolnjeno 2. 2. 2011)
Zbirka: Dušan Gogala
Skenirano: 23. 10. 2010
Oblika: fotografija

No comments yet

Dodajte komentar

%d bloggers like this: