Skip to content

1964 Cerknica – 40 letnica godbe

10. 03. 2011

Cerkniška godba je že več kot 85 let nepogrešljiv del kraja. Po skromnih začetkih v letu 1924 je že v nekaj letih dosegla visoko kakovostno raven. Igrali so na pogrebih, proslavah, tekmovanjih,  pri procesijah, na velikonočni ponedeljek, Florjanovo nedeljo, Ciril-Metodovo nedeljo, na placu so imeli koncerte, igrali so sokolom na vajah in nastopih…  Nastopali so v domačem kraju in drugod, v Planini, Starem trgu, Hotedrščici… Tovariške vezi med godbeniki, vesela druščina in odgovornost za kolektivno delo so pripomogle, da so nekateri člani igrali v godbi več kot 50 let.

Godba je doživljala vzpone in padce, povezane s kadrovskimi in finančnimi viri. Za enega  vrhuncev štejemo obeležitev godbene 40-letnice. V letih 1963 do 1965 je dirigentsko palico prevzel domačin Janez Vidrih, ki je sicer živel v Ljubljani in dolga leta služboval kot član orkestra Slovenske opere in baleta. Janez Vidrih je bil organizator proslav ob jubileju, ki je bil hkrati posvečen rojaku, skladatelju Franu Gerbiču. Ob občinskem prazniku leta 1964 so 10. in 11. oktobra potekale prireditve v čast skladatelju Franu Gerbiču.

____________________________________________________________

Naša družina je bila tukaj dobro zastopana. Vani Vidrih je dirigentov sin, Janko pa nečak. Jankotovega svaka Toneta Urha srečamo kot dirigenta godbe čez okroglih dvajset let. Vsi štirje so bili klarinetisti. Tone Urbas – Levštek pa je nadvse pomemben »godbeni dejavnik«, saj v godbi (edini s slike) igra še danes.

 

 

 

V soboto 10. oktobra se je na slavnostni akademiji z bogatim kulturnim programom, glasbena šola poimenovala po zaslužnemu rojaku, v nedeljo 11. oktobra dopoldne pa je bila najbolj svečana prireditev pred Gerbičevo hišo z odkritjem spominske plošče in odprtjem muzeja. Na prireditvah so sodelovali številni priznani kulturni ustvarjalci. Tudi v cerkvi so tisti dan predvajali Gerbičevo mašo.

Za odprtje muzeja si je zelo prizadevala Gerbičeva hčerka Jarmila, priznana operna pevka, ki pa odprtja žal ni dočakala.

Po svečanosti pred Gerbičevo hišo je sledil koncert godbe z venčkom Gerbičevih pesmi.
Cerkniška godba je pripravila poseben program. Za svečano priliko so si nabavili nove uniforme.

 

Izbor skladb je pripravil in godbi oddirigiral domačin Janez Vidrih, tudi organizator proslave.
Janez Vidrih se je rad vračal v domači kraj. Nazadnje je kot častni gost oddirigiral nekaj skladb na godbenem novoletnem koncertu leta 2003,  v čast praznovanja svoje 90-letnice.

Janez Lovko - Urbanov

Stane Mele - Kunčev

Franc Mele - Primšarjev

Janez Vidrih

Matija Mikše - Drašlerjev

Tone Šega

Ivan Caserman

France Tomšič iz Topola

Jože Brence – Malnarjev

Jože Lovko – Dragarjev Žovi

Tone Mihevc

Slavko Mikše – Drašlerjev

Tone Urbas – Levštek

Tone Urh – Trantarjev

Vani Vidrih

Janko Vidrih – Cibov

Janez Mekinda

France Urbas – Šәmәč

Jože Turšič – Švelcov

Jože Mrak iz Begunj

Viri:

  • Janko Vidrih
  • Toku je blu na Cerkniškem, Dušanka Žižek, 2001, samozaložba, str. 211
  • Notranjski listi III, Gerbičevo glasbeno izročilo kot naša kulturna obveza, Tone Kebe, 1986 DO Paralele Ljubljana, izdala Kulturna skupnost Občine Cerknica,  str. 206

Dopolnjeno 14. 6. 2014

3. fotografija tega prispevka je bila objavljena v Zborniku godbe Cerknica, ki je bil izdan maja 2014 ob 90. obletnici delovanja godbe.

Kraj: Cerknica
Datum: 1964
Avtor: Jože Žnidaršič st.
Zbirka: Metka Dragolič (5) , Heda Opeka (zadnja fotografija)
Skenirano: 4. 2. 2011 in 2. 8. 2010
Oblika: 6 fotografij

No comments yet

Dodajte komentar

%d bloggers like this: