Skip to content

1963 Cerknica – Pogreb na Kamni gorici

4. 04. 2011

Slika je nastala leta 1963. Takrat je zaradi zahrbtne bolezni umrl Ivan Knap — Klemenov Ivan iz Cerknice. Bil je star komaj 45-let.

V osnovni šoli je bil sošolec moje mame. Med ljudmi je bil zelo priljubljen, vedno pripravljen priskočiti na pomoč.

Bil je zavzet gasilec in je vozil gasilski avto Julko.

O njem smo že nekajkrat spregovorili v Starih slikah.
____________________________________________________________

2. decembra 1942 so ljudje, ki so se zavedali, kje jim je mesto reševali iz zapora v Cerknici Matijo Knapa, prizadevnega aktivista in sekretarja SKOJ za cerkniško okrožje. O tem dogodku povezanim z Ivanom Knapom se je Ciril Remškar spominjal takole:

“… Začeli smo s pripravami. Bilo je 2. decembra 1942. Ivana Knapa sem obvestil, da bo ob 20. uri stal na straži pri gostilni Zabukovec in dal znak z žvižgom, če bo cesta prosta. Počaka naj toliko časa, da bova z Matijo Knapom prečkala cesto, potlej pa lahko …”.

Matijo Knapa so rešili.

____________________________________________________________

Naštevanje si sledi od leve proti desni: 

 • mož v slavnostni gasilski uniformi je Janez Otoničar — Pocinov Janez, dolgoletni predsednik Gasilsakega društva Cerknica in predvojni cerkniški župan,
 • v sredi je Slavko Jurca — Oglarjev Slavc in
 • Tone Ivančič — Podbojov Tone z Unca.

Janez Pocin nosi venec Gasilskege društva Cerknica, Slavc in Tone pa šoferskega.

 • Levo je Lojze Mele — Kunčov Lojz, cerkniški čevljar,
 • mož, ki drži venec je neprepoznan,
 • za njim je Jože Kos — Farbarjev Jože,
 • Lojze Obreza — Cibkov Lojz,
 • Tone Jerina,
 • Jože Kočevar,
 • France Obreza — Cibkov France, zadaj za Francetom pa
 • Matevž Mele — Žlabrov Matevž,
 • Ivo Harmel in skrajno desno
 • Janez Urbas — Japcov Janez iz Dolenje vasi, ki je bil zaposlen na Gradišču, tako, kot Ivan Knap.
Ivan se je poročil z Jožefo Urbas — najmlajšim Kramarjevim dekletom z Male gase. Imela sta tri sinove: Marjana, Ivota in Srečota. 

Pogreba se je udeležilo mnogo ljudi. Stari in mladi. Ivan je imel ogromno prijateljev, ki so se mu želeli še zadnjič pokloniti.

Tega električnega A-droga ni več, je pa ne tem mestu betonski drog električne napeljave.

Zadaj se na ograji iz lesenih remelnov Kərznarjeve in Klemenove grede jadrajo otroci. Danes ti dve gredi ograjuje jeklena mreža.
Spredaj so: 

 • Jože Kočevar,
 • France Obreza — Cibkov France,
 • Matevž Mele — Žlabrov Matevž,
 • Ivo Harmel,
 • Janez Urbas — Japcov Janez,
 • Lojze Šega v klobuku in
 • drugi z desne Milan Klančar — Zimcov Milan.

Slovarček:

 • jadrati se: če se naslanjaš na plot

____________________________________________________________

Vir:

 • Notranjski listi II, Cerknica 1981, stran 56.

Kraj: Cerknica, Kamna gorica
Datum: 1963
Avtor: Jože Žnidaršič st.
Zbirka: Jože Žnidaršič
Skenirano: 2. 2. 2011
Oblika: fotografija

No comments yet

Dodajte komentar

%d