Skip to content

Nova vas 1959/60 — 3. razred

16. 10. 2012

Po drugi svetovni vojni je bil na Blokah, tako kot v celi Sloveniji, »baby boom«. V letu 1950 nas je bilo rojenih skoraj 50. S šolo smo se spoprijeli leta 1957 v osnovni šoli v Novi vasi in v štirirazrednici pri Sv. Duhu — Krajiču in pri Sv. Trojici — Šivčah.

Prvo šolsko sliko sem našel iz tretjega razreda, ki smo ga obiskovali v šolskem letu 1959/60. Pred šolo v Novi vasi nas je fotograf Žnidaršič  z učiteljico Ivanko Popit, ki nas je poučevala dve leti, slikal ob koncu šolskega leta. V razredu nas

je bilo 33. Kot kaže slika, je bila obleka skromna. Velika večina dečkov in deklic je hodila k pouku bosih ali v zasilnih čevljih, v copate smo se obuli le v šoli. Kakšne so bile noge, ko smo na dolgi poti v šolo po cesti in ob vodnjakih tacali po lužah in kravjakih, si lahko mislimo. Nekoliko boljšo obleko so imele le tri deklice.

Šolsko telovadbo smo imeli na igrišču za šolo, kje je danes mrliška vežica. V glavnem smo igrali »med dvema ognjema«. Ali pa smo ure telovadbe izkoristili za pripravo drv za zimsko ogrevanje razredov in pripravo ozimnice za šolsko mlečno kuhinjo.

Kljub temu smo v šolo radi hodi. Le ravnatelja tov. Čebohina  smo se dečki, če se je le dalo, izogibali, saj je hitro priletela kakšna njegova »vzgojna« okoli ušes. Bili smo prva generacija z razmeroma malo ponavljalci. Zaostajanje je bilo takrat normalna zadeva, kakšen posebno živ deček pa je moral za nekaj časa v tako imenovano poboljševalnico nekam na Gorenjsko, če »zapiranje« po pouku ni pomagalo. Starši seveda niso hodili prav pogosto v šolo, nekaj roditeljskih sestankov v nedeljo po maši je bilo dovolj. Šoli se je zaupalo, učiteljem pa verjelo.
____________________________________________________________
Vojteh Ribnikar iz »Društva učiteljev in šolskih prijateljev okraja Logaškega« je leta 1898 napisal Zemljepisni in zgodovinski opis logaškega okrajnega glavarstva. O šoli na Blokah je napisal:

V začetku tekočega stoletja (po letu 1800) se je mladina na Blokah podučevala v neki leseni bajti imenovani »mežnarija«. Leta 1828 je pa občina pod županom Drag. Nosanom sezidala sedanje šolsko poslopje na svoje stroške na prostoru, kjer je prej mežnarija stala. V novem šolskem poslopju je prvi učitelj Matevž Zupan, tako kot vsi nasledniki, imel tudi stanovanje. Leta 1883 se je šolsko poslopje prezidalo in naredila se je soba za drugi razred dvorazredne šole.
____________________________________________________________
Nadučitelj Ivan Treven je v dveh razredih v šolskem letu 1889/90 podučeval 234 bloških otrok. V bloški podobčini pri Sv.Trojici je župnik Simon Jan v šoli, ki je bila bolj za silo, istočasno podučeval 163 trojiških otrok.

Na prostoru prve šole ob farni cerkvi pri Fari je danes občinska stanovanjska hiša. Leta 1911 je bila na koncu Nove vasi sezidana nova šola, ki je služila do leta 1981. Takrat je bila s samoprispevkom občanov občine Cerknica ob že prej zgrajeni telovadnici sezidana sedanja šola.

V časih začetka organiziranega šolstva je imela Bloška planota okoli 3000 prebivalcev. Danes nas je okoli 1650. Letošnje šolsko leto 2012/13 obiskuje devetletno osnovno šolo na Blokah 105 učencev, kar je najmanj v zgodovini. Statistika in zasedenost otroškega vrtca kažeta za naslednja leta boljšo sliko.

____________________________________________________________

Na fotografiji stojijo v zgoraj od leve proti desni:

 • Tone Mazij — Velike Bloke,
 • Janez Kovačič — Ravne in
 • Janez Lipovec — Hudi Vrh.

Spodaj:

 • France Grže — Nemška vas,
 • Lojze Mazij — Velike Bloke in
 • Nada1 Mitić* — Velike Bloke.
Na vrhu:

 • Jože Zakrajšek — Velike Bloke,
 • Matija Zakrajšek — Hudi Vrh,
 • Mirko Ivančič — Ravne,
 • France Modic — Velike Bloke in
 • Jože Avsec — Studeno.

V sredi:

 • Ivan Nagode — Nova vas,
 • Rado Ponikvar — Nova vas,
 • Bojan Golob — Nova vas in
 • Marjan Klančar — Nova vas.

Spodaj:

 • Nada1 Mitić* — Velike Bloke,
 • Mira Turk– Nova vas,
 • Ema Neuvirt* — Velike Bloke,
 • Andreja Hiti — Velike Bloke in
 • Jožica Anzeljc — Studenec.
Na vrhu:

 • France Kovačič — Ravne,
 • France Pakiž — Ravne in
 • učiteljica Ivanka Popit z Vrhnike.

V sredini:

 • Marjan Anzeljc — Glina,
 • Rajko Palčič — Metulje,
 • Bojan Lah — Volčje,
 • Milan Samsa — Benete in
 • Ljubo Knap* — Velike Bloke.

Spodaj:

 • Majda Nared — Veliki Vrh,
 • Draga Anzeljc — Nemška vas,
 • Marija Knavs — Ravne,
 • Mara Zgonc — Radljek in
 • Milka Pavlič — Hudi Vrh.
Na fotografiji manjkata:

 • Karel Doles — Ravne in
 • Marinka Lužar — Nova vas.

Z * so označeni t.im. oficirski otroci, ki so bili naši sošolci krajši ali daljši čas.

Generacija 1950 je bila prva, ki je v večjem številu tudi po končanem šolanju ostala ali se vrnila na Bloke.

____________________________________________________________
 
1 Dopolnjeno 5. 8. 2013

Avtor prispevka je Lojze Mazij.

Kraj: Nova vas
Datum: 1959/60
Avtor: Jože Žnidaršič
Zbirka: Lojze Mazij
Skenirano: 17.2. 2012
Oblika: fotografija

One Comment leave one →
 1. Anonimno permalink
  4. 08. 2013 21:03

  Prva poleg Turkove Mire je NADA Mitič

Dodajte komentar

%d bloggers like this: