Skip to content

1991 Unec in Ivanje selo – Razglednica

21. 06. 2013

UnecTrojna razglednica nam predstavlja Unec z Rakekom v ozadju, cerkev sv. Hieronima v Ivanjem selu in oltar Unške cerkve.

O Uncu in Rakeku ne bi izgubljali besed, ker je bilo že veliko povedanega. Posvetimo se raje ivanjski cerkvi in unškemu oltarju.

UnecV ospredju vidimo bivše Maistrovo posestvo, desno pa unško cerkev z eno najstarejših lip. Naprej od cerkve pa levo je čuvajnica ob železnici, ki je ni več in barake, ker so stanovali železniški delavci, ki so prišli s trebuhom za kruhom iz bratskih jugoslovanskih republik.

UnecPodružnična cerkev sv. Hieronima stoji na hribu, 516 metrov nadmorske višine. Cerkev je bila zgrajena leta 1796. Letnico lahko razberemo s kamnite plošče na sprednji strani cerkvenega stolpa. Dotlej je na tem mestu stala kapelica, posvečena istemu svetniku. Druga je stala nad vasjo blizu studenca, posvečena Mariji. V cerkvi sta dva pozno baročna lesena oltarja.

Sv. Hieronim je bil rojen v Stridonu, Dalmacija (347?) ali morda v Šempetru (Pivka) na Krasu. Umrl je v Betlehemu kot menih, leta 420. Pomemben je zaradi prevoda svetega pisma iz grščine in hebrejščine v latinščino. Prevod je Vulgata (latinsko: ljudska izdaja).

UnecPo zgodovinskih virih je na Uncu stala prva lesena cerkev že okoli leta 1100. Sto let kasneje jo je nadomestila zidana, ki so jo v 14. st. povečali in preoblikovali v gotskem stilu. Zaradi požara so bili leta 1615 prisiljeni v ponovno zidavo. Sedanja župnijska cerkev je zgrajena v baročnem stilu. Lepo rezljani oltarji neznane rezbarske delavnice so posvečeni sv. Martinu, Materi Božji in sv. Antonu. Na glavnem oltarju vidimo kip cerkvenega zavetnika, ki z mečem reže plašč, da bo polovico podaril beraču.

V tabernaklju stoji monštranca, ki je menda darilo nekdanjega samostana v Bistri pri Vrhniki.

130514792zZ razglednico nam je mamina sestrična, ki je bila poročena v Ivanjem selu, voščila božične praznike. Odposlana je bila leta 1991, vendar sem zelo prepričana, da je nastala vsaj desetletje prej. V letih tik pred osamosvojitveno vojno in še precej let po njej namreč ni bilo natisnjenih prav veliko razglednic Ivanjega sela, Unca in Rakeka.

Viri:


Kraj: Unec, Ivanje selo
Datum: 1991
Avtor:
Zbirka: Ivanka Gantar
Skenirano: 14. 5. 2013
Oblika: razglednica

Dodajte komentar

%d