Skip to content

1960 Bezuljak – Gasilni dom

5. 05. 2016

160412991

Člani Prostovoljnega gasilskega društva (PGD) Bezuljak so slikani sredi šestdesetih let pred novim gasilskim domom. Predsednik društva je bil Ludvik Hren – Antonov Ludve, poleg njega stoji najstarejši član Jože Hren – Kovačov.

Stojijo z leve:

 • Franc Brezec – Čejdn’kov France,
 • Jakob Brancelj – Podražov Jaka,
 • Jože Hren – Kovačov ata,
 • Jakob Turšič – Kuotovčkov Jaka,
 • Ludvik Hren – Antonov Ludve,
 • Anton Hren – Mivč Tone,
 • Vinko Brancelj – Podražov Vine,
 • Franc Primožič – Než’n France,
 • Alojz Švigelj – K’šlanov Lojz,
 • Anton Meden – Tonkov Tone,
 • Stanislav Debevec – Kuotov Stane,
 • Anton Turšič – Šimčov Tone,
 • Ludvik Brancelj – Krajnč Ludve,
 • Franc Debevec – Boštjanov France.

Čepijo:

 • Jože Zalar – Kevd’r’n,
 • Janez Zalar – T’ Guorajni Popkov,
 • Jože Švigelj – Francetov,
 • Alojz Škrlj – T’ Duolajni Popkov Lojz,
 • Vinko Brezec – Čejdn’kov Vine.
Kako so gradili ta gasilski dom, je napisal Jože Hren ml.- Kovačov:

V jeseni 1941, v noči iz 19. na 20. oktobra, so partizani ob napadu na italijansko postojanko v Bezuljaku razstrelili skladišče eksploziva, ki so ga imeli Italijani uskladiščenega v bezovskem gasilskem domu.

Italijani so tako močno razstrelivo uporabljali, ko so rušili armirano-betonske objekte Rupnikove linije v okolici Bezuljaka: na Komidarjevem griču, na Vrhu in na Žnidarjevi Sevski rebri. Rušenje objektov so snemali na filmski trak in ga kot predfilm prikazovali v italijanskih kinematografih o »junaški«, zmagoviti italijanski armadi. Ob predvajanju tega filma je komentator poročal, da je italijanska vojska po hudih bojih zavzela mesto Topol. Predfilm je v Trstu videla gospa, ki je bila rojena v Begunjah in je dobro poznala Menišijo. Spomnim se, kako so pred rušenjem postavljali trinoga stojala za kamere – takrat nisem vedel čemu služijo. V času rušenja in filmanja so nas evakuirali v Begunje.

Eksplozija v skladišču streliva je bila tako silovita, da je porušila požarni zid na Merini in Kavčevi hiši, na bližnjih hišah pa je razkrilo strehe in popokale so vse šipe. Razbitine šip v bližnjih hišah je zračni udar vrgel v bivalne prostore.

Naslednji dan, 20. oktobra, ni bilo ne gasilskega doma, ne brizgalne, ne gasilske opreme, le na pogorišču se je malo kadilo. Prišli so vojaki v črnih uniformah, rekli smo jim fašisti, ki so odpeljali skoraj vse fante in može v italijanske zapore. Takrat so govorili, da so po posredovanju župnika Turka in škofa Rožmana zaprte moške po nekaj tednih, tik pred Božičem, izpustili iz zapora.

Med vojno, zlasti pa takoj po vojni, so bili skoraj vsi gasilci mrtvi. Gasilskega društva ni bilo več. Po vojni odraščajoča mladina je po letu 1950, zlasti pa po velikem požaru v Bezuljaku (poleti 1954), oživila gasilsko društvo.

Temelje novega gasilnega doma so gasilci zgradili v letih 1954 in 1955. Za nadaljevanje gradnje pa je zmanjkalo denarja. V letu 1956 so gasilci z raznimi prispevki, donacijami in iztržkom na gasilski veselici ter srečelovom nabrali denar za gradbeni material (opeka, cement, apno). Opeka, ki je bila z juga tedanje države, je bila slabe kvalitete, nepravilne oblike in premalo žgana. Slabo kakovost opeke – različne barve – lahko opazite na stolpu. Les za cimper – ostrešje so darovali lastniki gozdov, deske – rezan les, pa so dobili na žagi Kmetijske zadruge Begunje. Za delo je denarja zmanjkalo. Zidarji na Menišiji smo imeli tisto leto zelo veliko dela. Skoraj nemogoče jih je bilo dobiti zidarja celo za plačilo, kaj šele zastonj. Zidarji z Gradbenega odseka KZ Begunje smo se zavezali, da bomo gasilski dom en dan zidali udarniško in to v nedeljo.

Dogovorili smo se, da z deli začnemo neko nedeljo v septembru. Zbrali smo se v nedeljo zjutraj pred šesto uro zidarji s cele Menišije:

 • Franc Doles – Begunje,
 • Jože Hren – Kovačov, Bezuljak,
 • Peter Jernejčič – Gregorjov, Dobec,
 • Stanislav Kržič – Kržičov, Kožljek,
 • Lado Oblak – Topol,
 • Franc Obreza – Selšček,
 • Franc Turšič – Francinov, Kožljek,
 • in gasilci iz Bezuljaka.

Malto so gasilci pripravili že v soboto, tako, da je bila pripravljena za zidanje. Takrat na Menišiji še ni bilo mešalcev za mešanje malte in betona, vse so delali ročno.

Pred začetkom dela smo na licu mesta ugotovili, da ni narejena hidroizolacija na temeljih, pa tudi bitumna in lepenke ni bilo, da bi jo pred zidanjem naredili sami. Kaj pa zdaj? Poveljnik gasilskega društva France Primožič – Nežen in vaški odbornik Alojz Debevec – Žogarjov ata sta odločila, da naj začnemo z zidavo. Ocenila sta, da bi bila večja škoda, če malte ne bi porabili in zidarji ne bi bili več pripravljeni za udarniško nedeljo. Podkrepitev odločitve je bila ta, da nobena hiša v Bezuljaku nima horizontalne hidroizolacije pod zidovi, čeprav jo je ena že imela. Gasilski dom je bil tisto nedeljo pozidan do vezi, razen stolpa.

Zidanje stolpa pa se je zavleklo do konca septembra. Stolp sva »po šihtu« v popoldanskem in večernem času, ob slabi električni razsvetljavi zidala Stanislav Kržič – Kržičov Slavc s Kožljeka in Jože Hren. Glazuro – cementni estrih na plošči vrh stolpa, sva delala še do dveh ponoči.

160412990Pri zidanju se je zgodila nezgoda. Mlademu gasilcu, ki je premikal polno maltarko malte po zidarskem odru, je spodrsnilo. S hrbtom se je zaletel v 2,5 m visok sveže sezidan zid in ga nagnil za 5 cm. Uspeli smo ga malo poravnati, vendar je še vedno ostal nekoliko nagnjen navznoter proti zahodu. Zidar, ki je ta zid zidal, je uporabil hudomušni zidarski rek: »Ta odklon od vertikale bo pa malta plačala, ko bodo delali fasado!«

Ostrešje gasilnega doma sta izdelala tesar Jože Brezec – Čejdn’kov in Jože Turšič – Ulčarjov.

Gasilni dom so gasilci dokončali in opremili čez nekaj let ter kupili tudi motorno brizgalno.

160412991-001

Stojijo z leve:

 • Franc Brezec,
 • Jakob Brancelj,
 • Jože Hren starejši, takrat najstarejši gasilec,
 • Jakob Turšič,
 • Ludvik Hren, dolgoletni predsednik PGD Bezuljak,
 • Anton Hren,
 • Vincenc Brancelj,
 • Franc Primožič.

Čepijo:

 • Jože Zalar,
 • Janez Zalar,
 • Jože Švigelj.
160412991-002

Stojijo z leve:

 • Alojz Švigelj,
 • Anton Meden,
 • Stanislav Debevec,
 • Anton Turšič,
 • Ludvik Brancelj,
 • Franc Debevec.

Čepita:

 • Alojz Škrlj,
 • Vinko Brezec.

Prispevek je napisal Jože Hren, Ljubljana.

Slovarček:

 • udarniško: prostovoljno, neplačano delo
 • maltarka: leseno korito za malto
 • cimper: ostrešje

Viri:

 • Slavko Kržič, Kožljek, ustno, marec 2016
 • Marija Hren, Bezuljak, ustno, marec 2016

Kraj: Bezuljak
Datum: 1960
Avtor: verjetno Ludvik Hren
Zbirka: Marta Hren
Skenirano: 12. 4. 2016
Oblika: fotografija

6 komentarjev leave one →
 1. Daniel permalink
  5. 05. 2016 10:16

  Lep opis izgradnje. Se mi je pa ob prebiranju opisa zidanja utrnila misel, da bi bilo za mlajše zanimivo narediti prikaz celotnega postopka zidanja, od transporta peska z konjsko vprego, kipanja peska s pomočjo posebne lesene dvigalke, preko priprave malte, do samega zidanja s standardnimi polnimi zidaki, uporabe greblje, lesene maltarke in podobno. Danes, ko se “zida” že z uporabo poliuretanske pene in modularci, ko se cele stene samo še betonira, marsikdo od starejših prikliče iz spomina te detajle starega načina zidanja.
  Sicer pa je med zidarji veljal pregovor, da slaščičar popravlja s kremo, zdravnik z zemljo, zidar pa z malto.

 2. martahren2112 permalink
  5. 05. 2016 16:47

  Hvala za vzpodbudo, mogoče pa najdemo še kaj starih slik s prikazi zidanja.

 3. alojzmazij permalink
  5. 05. 2016 20:37

  Ko sta Jerajov France iz Topola in Gočov France iz Hudega vrha leta 1980 zidala našo hišo sta kar pogosto v šali omenjala pregovor: Za zdravniki pokrivajo grobarji, za zidarji pa malta. Hiša lepo stoji, človek je pa bolj nasigurna stvar.

 4. 31. 12. 2019 21:06

  Gasilska četa v Bezuljaku, p. Begunje pri Cerknici, dne 10. aprila 1946
  Predmet: Prošnja za les za obnovo gasilskega doma

  Vladi ljudske republike Slovenije – Ministrstvu za gozdarstvo – Ljubljana

  V naselju Bezuljak, ki šteje 57 hišnih številk, je obstojalo že v predvojnem času gasilno društvo s lastnim gasilnim domom in lastno brizgalno. L. 1941 so ital. okupacijske oblasti uporabljale gasilni dom kot skladišče municije in razstreliva, kar je služilo za izhodno točko za napade napram edinicam P.O.S., ki so operirale v bližini. Zato je partizanski odred napadel gasilni dom s namenom, da uniči skladišče municije in razstreliva. Akcija je v polnem obsegu uspela: vsa municija in razstreliva so zletela v zrak – z njimi tudi gasilski dom s vsem inventarjem.
  Nastala je nujna potreba obnove gasilskega doma, to tembolj, ker je tu že pred časom obnovljena gasilska četa, ki je prejela od ljubljanskega okrožja ročno brizgalno, za katero pa ni primernega hranišča.
  Gasilska četa v Bezuljaku se obrača na naslov s prošnjo, da ji nakaže 15 (petnajst) m3 nerezanega lesa za obnovo gasilnega doma.
  Smrt fašizmu! – Svobodo narodu!
  Predsednik: Hren Jožef l.r. Tajnik: Braniselj Jakob l.r.

  28. aprila so naslovili še novo prošnjo:

  Gasilska četa v Bezuljaku, p. Begunje pri Cerknici, dne 28. aprila 1946
  Prošnja za les za obnovo gasilnega doma

  Ministrstvu za kmetijstvo in gozdarstvo Ljubljana

  V smislu navodil Državne gozdne uprave Snežnik prosimo, da se nam nakaže 15 m3 lesa na panju in to brezplačno, ker tuk. gasilska četa nima nikakih denarnih sredstev. Prosimo, da se nam nakaže naprošena količina lesa v enem tuk. državnih gozdov.

  S. F. – S. N.
  Predsednik: Hren Jože l.r. Tajnik: Braniselj Jakob l.r.

  Potrjuje se točnost prošnje in se posebno naglaša nujna potreba obnove gasilnega doma.
  S. F. – S. N.
  Za krajevni ljudski odbor v Bezuljaku:
  Tajnik: Petrič l.r. Predsednik: Obreza Jože l.r.
  Žig: Krajevni narodni odbor Bezuljak

  21 maja 1946 so dobili naslednji odgovor:

  LJUDSKA REPUBLIKA SLOVENIJA
  Ministrstvo za kmetijstvo in gozdarstvo – Gozdarstvo
  Ljubljana, dne 21, V. 1946
  št. 505/1
  Predmet: Gasilska četa v Bezuljaku vloga za les

  KRAJEVNI LJUDSKI ODBOR BEZULJAK

  Sporočite gasilski četi v Bezuljaku, da ji brezplačno lesa ne moremo dati. Ker je zgraditev gasilskega doma vsekakor v javnem interesu, naj se gasilska četa obrne na pristojno obnovitveno zadrugo, ki ji bo event. od nakazane količine lesa odstopila zaprošenih 15 plm lesa.

  Smrt fašizmu – svobodo narodu!

  Načelnik oddelka za gozdno gospodarstvo: ing. Cerjak Dinko

 5. 31. 12. 2019 21:34

  Se oproščam; pozabil sem dopisati, da sem dokumente prekopiral v Arhivu Republike Slovenije leta 2004 ali 2005, ko sem zbiral material za knjigo Trpeli so naši gozdovi.

 6. martahren2112 permalink
  31. 12. 2019 22:59

  Hvala za zanimivo dopolnitev!

Dodajte komentar

%d bloggers like this: