Skip to content

1893 Stari trg – Račun T. Mlekuža za šiviljske in jedilne reči

30. 10. 2016

cer-4-135-578-01Račun za neznanega kupca z dne 18. 1. 1893, v Starem trgu pri T. Mlekužu, kjer so imeli zaloge manufakturnega in špecerijskega blaga po najnižjih cenah, kot piše na računu.

V knjigi Janeza Kebeta Loška dolina z Babnim Poljem najdemo pod priimkom Mlekuž na strani 336 omembo Tomaža Mlekuža, štacunarja, sopodpisnika spomenice, ki so jo zastopniki liberalcev v župniji 2. junija 1898 izročili škofu Antonu Bonaventuri Jegliču. Okoliščine nastanka te spomenice so v omenjeni knjigi podrobno opisane v poglavju Socialni boj in zadružništvo. V zaključku pojasnila škofu glede te spomenice je župnik Ponikvar Mlekuža prištel med tiste “krčmarje, štacunarje, liberalce, ki ne morejo več bogateti na škodo ljudstva, kakor so bili vajeni poprej, preden se je ustanovilo Konsumno društvo.”

Račun je bil izstavljen pet let pred nastankom spomenice, ki je bila uperjena proti kaplanu Hauptmanu, posredno pa proti konkurenci Konsumnega društva oziroma zadruge in posojilnice, za katero si je Hauptman prizadeval z namenom zaščititi kmete pred vaškimi oderuhi. Zanimivo bi bilo vedeti, kaj so zneski oziroma cene na računu predstavljali v primerjavi z dohodki kupcev oziroma konkretnega kupca, a to daleč presega namen tega pisanja.

cer-4-135-578-01-001Dva vatla mestlina, dva vatla kontenine, enajst vatlov špic, eno špolo cvirna, šlingajne in eno štreno volne, pa še jedilne reči. Zdaj si pa predstavljajmo, kaj je to bilo: dve vrsti blaga – muslin in kotenina, čipke, sukanec, volna, pa še drugačne čipke in še nekaj za pojesti … vse lepo postreženo, zavito, zaračunano in plačano. Je nakupovala mojškrica ali navadna gospodinja? Zapravila je osem kron in 14 helerjev. Plačano dne 18.1. 1893

Viri:

  • Janez Kebe, Loška dolina z Babnim Poljem, zal. Družina, Ljubljana 1996

Kraj: Stari trg
Datum: 18. 1. 1893
Avtor: —
Zbirka: Zgodovinski arhiv Slovenije
Skenirano: 19. 3. 2015 (ZAS)
Oblika: skenirana datoteka

Dodajte komentar

Discover more from Stare slike

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue Reading

%d bloggers like this: