Skip to content

1919 Dolenja vas – Potni list

7. 04. 2017
by

170206412Danes predstavljamo dokument oziroma potni list Martina Klammerja iz Dolenje vasi, ki izhaja iz obdobja Kraljestva SHS, natančneje iz leta 1919. Izdan je bil s strani deželne vlade za Slovenijo. Martin Klammer se je še za časa Avstro-Ogrske iz Avstrijskih Tirol priselil v Dolenjo vas, kjer je začel delati kot poslovodja v oljarni bratov Unterweger. V Dolenji vasi si je sčasoma ustvaril družno in dom.

Po razpadu Avstro-Ogrske leta 1918 in z nastankom Kraljevine SHS na tem ozemlju je med Martinom Klammerjem in njegovimi sorodniki v Avstriji nastala nova državna meja. Prehajanje le te je bilo po novem mogoče le s potnim listom. Datum izdaje sovpada z začetki viharnega obdobja delovanja slovenske deželne vlade, saj se je le ta v obdobju od ustanovitve februarja 1919 zamenjala petkrat, nakar je bila junija 1921, s centralizacijo oblasti v Kraljevini SHS, dokončno odpravljena. Pravi potni list je Martin Klammer najverjetneje dobil šele po sprejetju v državljanstvo kraljevine SHS leta 1928, do takrat je veljal za tujega državljana in je prehajal mejo z listino, ki jo predstavljamo danes.

170206411170206411zNa vrhu prve strani je napis Kraljestvo SHS, ime Kraljevina SHS dobi šele v letu 1921. Fotografija je na papir pripeta s štirimi kovinskimi zakovicami in poštempljana s štampiljko Politične ekspoziture Cerknica. Kot vidimo je Martin Klammer potni list potreboval za obisk sorodnikov v Avstriji. Zanimiv je tudi natančen osebni opis.

Še to, kolek je ovrednoten tudi v kronah. Ker je bil večji del novega Kraljestva SHS sestavljen iz krajev, ki so bile prej del avstro-ogrske monarhije in je prebivalstvo kot denarno enoto poznalo le krone, so zaradi lažjega seznanjenja z novim denarjem na dinarske bankovce dotisnili vrednost tudi v kronah. Kot pri denarju, se je dvojno poimenovanje valute uporabljalo tudi pri kolkovanju.

Leta 1919 je bil v Ljubljani že vzpostavljen avstrijski Urad za potne listine. Pečat in zaznamba tega urada je na zadnji strani listine. Iz tega je razvidno, da gre za omejeno veljavo, da je namenjen za enkraten prehod avstrijske meje do Tirol čez Villach (Beljak) in nazaj, ter da je veljaven en mesec, od 25. 8. 1919 do 25. 9. 1919. Spodaj pa je pečat o vidiranju potne listine s strani komande dravske divizijske oblasti, ker je mejo varovala in nadzirala vojska.

Kar nekaj državnih organov, od izdaje 13. 8. 1919 do vidiranja 25. 8. 1919, je potrjevalo in podpisovalo listino, kar govori o precej zapletenem postopku. Po drugi strani pa, če pomislim, da je šlo za povojno obdobje in se je oblast tako ali drugače šele oblikovala, pa je bil potni list izdan v dokaj v razumnem roku.

Slovarček:

  • štempelj: žig, pečat; poštempljan – ožigosan
  • kolek: nazobčan listek z nominalno vrednostjo, ki se lepi na dokumente, vloge
  • vidirati: z znakom označiti, da je kaj napisanega videno

Viri:

  • Joži in Zvone Mele

Kraj: Dolenja vas
Datum: 13. 8. 1919
Avtor: listina izdana s strani deželne vlade za Slovenijo
Zbirka: Joži Mele
Skenirano: 6. 2. 2017
Oblika: dokument s fotografijo

Dodajte komentar

%d bloggers like this: