Skip to content

1933 Rakek – Prodaja eteričnega olja

2. 05. 2017

170206432Tovorna lista za transport blaga izhajata iz časa Kraljevine Jugoslavije. Napisana sta bila na takratni obmejni železniški postaji Rakek, ki je ta status dobila leta 1921, po podpisu Rapalske pogodbe in umiku Italijanov. S tem je bila na postaji ustanovljena tudi carinarnica za tranzitne pošiljke.

Izdana sta bila za odpremo pošiljk eteričnega olja, ki ga je proizvedel Martin Klammer v Unterwegerjevi oljarni, v Dolenji vasi pri Cerknici.

Oba tovorna lista sta sporovozna, kar pomeni, da je bila roba (olje) odpremljena ter prepeljana po običajnem postopku. Obstajal pa je tudi brzovozni tovorni list, ko se je morala roba prepeljati hitro.

V oljarni so pridelovali jelkino, smrekovo, borovo in brinovo olje. Glede na to, da je oljarna stala na območju poraslem s smrekovimi in jelkinimi gozdovi, je razumljivo, da so največ pridelali prav olja iz teh dveh iglavcev. Poslovodja oljarne Martin Klammer ga je večinoma izvažal čez mejo, zato je za dostavo kupcem največkrat koristil železnico. Poleg tega mu je šla na roko tudi bližina Rakeka z železniško postajo. Največ je bilo izvoza v evropske države (Avstrija, Nemčija in Italija) ter preko Francije in Anglije v Ameriko, kar je razvidno iz tovornih listov, ki jih hranijo pri Meletovih v Cerknici. Olje se je transportiralo v kovinskih posodah (kantah, kot piše na zgornjem tovornem listu) ali ustekleničeno, v zabojih. Kot vidimo, je na zgornjem tovornem listu napisana količina 20 kg smrekovega olja. Za to količino – upoštevajoč, da se je v osmih urah iz ene tone smrečja nakuhalo okoli dva litra olja – so morali v 80 urah prekuhati 10 ton smrečja. Spodnji tovorni list je za 50 kg (neto) jelkovega olja, ki je bilo prepeljano v Berlin, Nemčija. Med zgornjim in spodnjim tovornim listom je šest dni razlike, potem si lahko mislimo, koliko dela je bilo potrebnega za pripravo take količine.

So pa okoliški oljarji tudi sodelovali med seboj. V primeru naročila, ko je bilo treba proizvesti večjo količino olja, je Martin Klammer povabil k sodelovanju tudi oljarje iz drugih občin, in sicer Martina Kavčiča iz Martin hriba v Dolnjem Logatcu in Nagodeta iz Hotederščice. Ali sta bila lastnika oljarne ali samo poslovodji, mi ni uspelo odkriti.

170206418 170206418z
Na zgornjem tovornem listu je dvanajst štempljev, od tega osem različnih in kar nekaj ročnih zapisov, kar da slutiti, da je bil železniški in carinski postopek zapleten, če gledamo na štempljanje pa tudi hrupen. Železniški prevoz z rakovške postaje je bil v tistih časih zelo pomemben, saj drugega prevoza blaga, razen furmanstva, skoraj ni bilo.

Slovarček:

  • štempelj: pečat
  • kanta: kovinska posoda

Viri:

  • Joži in Zvone Mele, Cerknica
  • Magda Modic, Rakek

Kraj: Rakek
Datum: 24. 3. 1933 in 30. 3. 1933
Avtor: Carinarnica in železniška odprava robe (dokument)
Zbirka: Joži Mele
Skenirano: 6. 2. 2017
Oblika: 2 dokumenta

No comments yet

Dodajte komentar

%d bloggers like this: