Skip to content

1935 Slivice – Obmejna karta

27. 09. 2017

Ko je po Rapalski pogodbi tik za vasmi Rakek, Slivice in Unec potekala meja med kraljevinama Jugoslavijo in Italijo so imeli številni posestniki nepremičnine (travnike, gozdove) v obmejnem pasu. Za zadrževanje v obmejnem pasu so morali imeti obmejno karto. Tako je obmejno karto dobila tudi Julijana Perko, Slivice 8, rojena 28. 01. 1908, kot hči lastnika nepremičnine v obmejnem pasu.

Z obmejno karto je bila Julijana Perko upravičena hoditi čez mejo med italijanskim in jugoslovanskim obmejnim pasom, po poti Rakek-Unec-Haasberg-Planina-Malni-Slivice-Zelše-Kačja vas. Lahko se je torej zadrževala v obmejnem pasu, tako na jugoslovanski kot italijanski strani, vendar te karte ni mogla uporabljati za potovanje izven obmejnega pasu. S to karto ni smela npr. potovati v Postojno.

 Ovitek obmejne karte.
Notranja stran ovitka s fotografijo in prva stran s podpisom lastnice obmejne karte.
Na drugi in tretji strani se nahaja osebni opis ter podatki in razlogi za izdajo obmejne karte.
Četrta stran vsebuje podatke o obmejnem pasu, v katerem se sme lastnica obmejne karte gibati, na peti strani pa je veljavnost (22. XI. 1935 do 22. XI. 1936). Obmejno karto je izdalo Načelstvo sreza Logatec.
Na šesti strani je viza, ki so jo izdali italijanski organi v Postojni.

Slovarček:

  • karta: izkaznica

Kraj: Slivice – obmejni pas med Zelšami-Rakekom-Slivicami-Uncem-Haasbergom-Planino-Kačjo vasjo
Datum: 1935
Avtor:-
Zbirka: Franc Perko
Skenirano: 25. 5. 2017
Oblika: dokument

One Comment leave one →
  1. milantrobic permalink
    27. 09. 2017 08:34

    Lepo ohranjen dokument! Hvala tudi za zapis.

Dodajte komentar

Discover more from Stare slike

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue Reading

%d bloggers like this: