Skip to content

1930 Gorenje Jezero – Cerkev sv. Kancijana

18. 03. 2018

Ob jugovzhodnem delu Cerkniškega jezera leži vas, nekdaj imenovana Vrh jezera in prvič omenjena leta leta 1275, pod imenom Gorenje Jezero pa šele leta 1430. Vaščani so tam postavili cerkev in jo posvetili zaščitniku pred poplavami sv. Kancijanu. Prvič je omenjena leta 1526. Sedemnajstega junija 1558 je oglejski pomožni škof posvetil oltar in vanj položil relikvije sv. Kancijana. Leta 1878 so obnovili ostrešje.

Kancij in Kancijanila sta bila dvojčka, Kancijan pa njun brat. Po izročilu so izhajali iz bogate rimske družine Ancijev – iz te družine je bil tudi rimski cesar Kar oziroma Karin (Carinus). Njihov učitelj Prot jih je poučil v krščanski veri.

Ko je Dioklecijan začel preganjati kristjane, so prodali vse svoje premoženje v Rimu in pobegnili v Oglej, a tudi tam so jih preganjali. Lokalni oblastniki so hoteli, da Kancij, Kancijan, Kancijanila in Prot, v znak lojalnosti oblasti, počastijo rimske bogove. To so zavrnili in skušali pobegniti. Ujeli so jih in v Gradežu (Škocjan ob Soči/San Canzian d’Isonzo) obglavili na dan pred junijskimi kalendami – 31. maja, domnevno leta 304. Kristjani so njihova trupla na skrivaj shranili v kamnit sarkofag in nad njim pozneje zgradili cerkev sv. Kancijana.

Cerkev spada med nepremično kulturno dediščino.

Na levem oltarju je mavčni kip Žalostne Matere božje z Jezusom, ki ga je kupil vaški župnik za kapelico, a je ostal v cerkvi. Pred prvo svetovno vojno so obnovili zvonik nad pročeljem. Narejen je na preslico. Oba zvonova so leta 1917 vzeli, nova pa sta bila obešena leta 1922. Glavni oltar datira v 18. stoletje. V glavni niši je sv. Kancijan, levo njegov brat Kancij, desno pa njuna sestra, upodobljena kot mladenič, sv. Kancijanila. Z zvonjenjem v tej cerkvi so domačini vsako leto naznanili začetek znamenitega lova v Cerkniškem jezeru, o katerem je poročal že Valvasor.
Če nč, pa nč.

Viri:

  • Življenje svetnikov II. Celje: Mohorjeva družba v Celju, 1929.
  • Kebe. J. Loška dolina z Babnim Poljem. Zgodovina župnij Stari trg pri Ložu in Babno Polje. Ljubljana: Družina d. o. o., 1996.
  • http://giskd2s.situla.org/rkd/Opis.asp?Esd=2339
  • Dežela ob Cerkniškem jezeru. Cerknica: Kulturna skupnost občine Cerknica, 1990.

Kraj: Gorenje Jezero
Datum: neznan, okoli 1930 (?)
Avtor: neznan
Zbirka: Župnišče Stari trg
Skenirano: 29. 7. 2012
Oblika: kopija fotografije

One Comment leave one →
  1. milantrobic permalink
    18. 03. 2018 12:51

    Odlično! Kot skromen dodatek; Kancijan, in njegovi sosvetniki, nastopajo ob vodnih izvirih, ponorih in podobnem, po mnenju nekaterih raziskovalcve naj bi s tem “nadomestili” pogansko božanstvo ( keltsko?) ki so mu darovali žrtve.

Dodajte komentar

%d