Skip to content

1897 Trst – Še en vojaški zvezek s pesmimi

16. 04. 2019

V zvezku Andreja Trudna je zapisan tudi nekakšen vprašalnik o ženitvi oziroma izbiri dekleta – malo za hec malo zares. Pa še lepa pesem na drugi strani v rubriki Pesmi ljubezni, ena med mnogimi – Prešernova Strune milo se glasite.

Na tej strani je zanimiv zapis čisto spodaj: Artilerielaboratorium am Alt Pantaleone Hoche am 18. Mai 1908 Andrej Truden (Četovodja). So bile to topničarske vaje, pa je imel cugsfirer čas prepisovati zabavna besedila? Domneva ne drži vode, kaj zapis pomeni, pa tudi ne bi vedela pojasniti, če sem ga sploh prav prebrala. Morda tudi tu piše Wache namesto Hoche ali Hache? Torej straža? Precej priročno za vojaka …

Na še starejši zapis od tega, iz katerega sta prikazani strani in trije prejšnji prispevki, pa me je opozorila gospa Fani Truden, ki je pred desetletji v Nadlesku pri Namretovih v skrinji starih knjig na podstrešju našla beležko iz let 1897 do 1900. Vanjo sta Anton Mihelčič, Namretov iz Nadleska in Jernej Mavko iz Podcerkve vsak nekaj časa zapisovala besedila pesmi, ko sta služila vojake v Trstu in potem zapiske prinesla domov. Zapisala sta tudi vrsto zabavnih besedil, s katerimi so si vojaki krajšali čas, kot na primer Vojaški rožni venec in Oče naš, šaljivo izražene Prošnje cesarici ali cesarju, da bi jim dala obleko, čevlje in druge potrebščine, pa Vojaške litanije in še kaj. Zvezek so ji Namretovi podarili, ona pa ga je predala znancu, sorodniku strokovnjaka za vojaško zgodovino, ki bi ga to utegnilo zanimati. Kje se beležka nahaja zdaj pa ni znano. Zanimiva podrobnost tega zvezka je po besedah g. Trudnove tudi izjemno lepo izpisana pisava Jerneja Mavka, kakršna je bila značilna tudi za njegovega sorodnika, najbrž sina Stanka Mavka – zapomnili so si jo namreč njegovi nekdanji sodelavci v Kovinoplastiki.

Viri:

  • Fani Truden, Stari trg, 2018, ustno
  • Zapiski Andreja Trudna, Trst 1906

Kraj: Trst
Datum:1906 – 1908
Avtor: zapisovalec Andrej Truden
Zbirka: Ludvik Ponuda
Skenirano: 24. 4. 2017
Oblika: dokument

No comments yet

Dodajte komentar

Discover more from Stare slike

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue Reading

%d bloggers like this: