Skip to content

1970 Rakek – Spoznavanje družbe in narave

10. 08. 2019

Sličice smo uporabljali v petem razredu pri predmetu spoznavanje narave in družbe, na kratko imenovanem SND. V blok so bile spete po zaporedju, ki je sledilo temam pri tem predmetu. Vzeto snov smo predelali doma, v zvezek nalepili pripadajoče sličice in napisali ustrezno besedilo, ki je bilo napisano na zadnji strani slike. Grebatorji so napisali še malo več. Lepili smo jih z lepilom Karbofix, pakirano v okroglo škatlico, ki je imela poseben predalček za lopatko, s katero si lepilo nanašal. Zelo lepo je dišalo, včasih sem ga tudi poizkusila. Lej, znanost ne bi napredovala, če ljudje ne bi eksperimentirali. Nisem bila edina čuknjena v razredu. Sošolec je pil črnilo. Očitno smo bili »testirajoča« generacija. Ko sedaj gledam te sličice se mi dozdeva, da ne bi bilo napak, če bi si jih še enkrat ogledala in prebrala, kaj piše zadaj. V gozdu in na travniku se namreč v glavi pojavi luknja, ker se nisem dovolj naučila in nič zapomnila tistega, kar sta mi pravila stari oče in stara mama.

Šolsko gradivo je izdajala Založba Obzorja Maribor. Vsebino je pripravil Janko Žurman, sličice pa izdelal Rudi Gorjup. Gradivo je bilo tretirano kot učbenik in smo blok imeli vsi.

Založba Obzorja Maribor je bila ena izmed štirih največjih založb v Sloveniji. Konec leta 1950 jo je ustanovila Zveza kulturnih in znanstvenih delavcev. Širom Slovenije je imela mrežo knjigar, papirnic in specializiranih prodajaln. Podjetje je šlo v stečaj leta 2003.

Viri:

  • Breznik, M. Časnik večer in Založba Obzorja, diplomsko delo. Ljubljana, FDV, 2004.

Kraj: Rakek
Datum: 1970
Avtor fotografije: Miloš Toni
Zbirka: Ivanka Gantar
Fotografirano: 18. 3. 2019
Oblika: fotografija

One Comment leave one →
  1. 10. 08. 2019 09:38

    Tudi moj sošolec je z užitkom oblizoval lopatko z lepilom Karbofix in so strokovnjaki ugotovili, da mu primanjkujejo vitamini…

Dodajte komentar

Discover more from Stare slike

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue Reading

%d bloggers like this: