Skip to content

1965 Krajič, Sv. Duh – Osnovna šola in cerkev

3. 01. 2021

Že v prvi polici 19. stoletja je veljalo, da so ljudje na Blokah uka željni in šoli prijazni in da potrebujejo šolsko izobrazbo. V začetku je šola potekala pri Fari, v lesenem poslopju imenovanim mežnarija. Prva prava šola je bila sezidana prav tam ob farni cerkvi leta 1828. Šolsko poslopje pri Fari je postalo v desetletjih premajhno in leta 1907 se je občinski odbor odločil, da se sezidata dve novi šolski poslopji, in sicer trirazrednica v Novi vasi in enorazrednica pri Sv. Duhu. Stroški gradnje teh dveh šol so bili ocenjeni na 70.000 kron. Gradbena dela v Novi vasi je na javni dražbi pridobil gradbenik Franc Venturini iz Velikih Lašč z mojstrom Marescijem, pri Sv. Duhu pa mojster Ronko iz Cerknice. V šolskem letu 1909/1910 so se dela tudi dejansko začela.

Pri Sv. Duhu so dela hitro potekala in že za šolsko leto 1910/1911 se je šolski okoliš Sv. Duh odcepil od okoliša Nova vas. V novi šoli se je pouk pričel 4. novembra 1910. Prva učiteljica je bila Frančiška Gabricek iz Idrije. Pod šolski okoliš nove šole so spadale vasi Ravnik, Lahovo, Lepi Vrh, Škufče, Kramplje, Škrabče, Godičevo, Zakraj, Strmica, Mramorovo in Sv. Duh. Lepi Vrh sicer spada pod trojiško faro, Ravnik ima svojo cerkev sv. Roka, ostale vasi pa spadajo pod zvon cerkve Sv. Duha in tvorijo duhovsko sosesko.

Na šolsko delo je kmalu po začetku delovanja v veliki meri vplivala 1. svetovna vojna, ki je povzročila veliko revščino, učenci so morali ob pomanjkanju moških poprijeti za vsa dela in niso imeli časa za šolo. Po razmeroma kratkem mirnem obdobju dobrih 20. let v stari Jugoslaviji je izbruhnila še druga svetovna vojna, ki je usodno zaznamovala te kraje. 25. marca 1942 so po kratkem spopadu med partizani in Italijani v Ravniku okupatorji požgali celo vas Ravnik, ki je bila središče tega dela Bloške planote. Do tal je pogorelo 25 hiš z gospodarskimi poslopji in lepa cerkev sv. Roka. Prebivalce so v velikem številu odpeljali v internacijo. Konec junija istega leta so pred znano poletno ofenzivo Italijani bombardirali vas Sv. Duh in Kramplje. Sv. Duh je bil v veliki meri porušen. Šola je ostala cela, a ne za dolgo. Po ofenzivi se je pripravljala ustanovitev belogardistične postojanke v šoli in na božični večer 1942 so partizani šolo požgali. Pogorela je v celoti, z vsem inventarjem in arhivi. Šolsko delo je bilo prekinjeno.

V šolskem letu 1943/44 se je pouk s težavami in prekinitvami izvajal na posestvu Lahovo. Poučevali sta domači hčerki Lojzka in Marica. Kronika piše, da je bil pouk zelo otežen zaradi vojnih dogodkov, socialnih razmer, pomanjkanja vseh učnih pripomočkov in slabega vremena. Učiteljici sta otroke sumljivih – partizanskih staršev večkrat poslali kar domov. V naslednjem šolskem letu 1944/45 se pouk zaradi vojnih razmer skoraj ni izvajal. Tudi v prvem letu po osvoboditvi je bila šola organizirana le za silo in se je začela šele januarja 1946, tokrat v Figovi hiši na Škufčem. Kmečka hiša ni odgovarjala ne higienskim ne šolskim potrebam. Šolska kronika piše, da so otroci že osvojeno snov med vojno skoraj vso pozabili in so novi učitelji začeli vse znova. Kronika tudi pravi, da so nekateri starši otroke le stežka pošiljali v šolo k novemu, rekli so partizanskemu učitelju. Obnova šolskega poslopja se je pričela v šolskem letu 1946/47. Dela, ki jih je izvajalo cerkniško gradbeno podjetje, predhodnik poznejšega Remonta in Gradišča, so potekala počasi, saj je primanjkovalo vsega materiala. Učenci so se v napol zgrajeno šolo s Škufčega preselili jeseni 1947. Šele med šolskim letom so bila dodelana stranišča, učiteljevo stanovanje in pisarna. Električnega priključka ni bilo, luč je v šoli zasvetila marca 1953. V kroniki je zapisan pomemben podatek, da so učenci s tem lahko poslušali tudi radijske učne ure, saj je krajevna organizacija OF priskrbela radijski aparat.

Šola pri Sv. Duhu, oziroma v Krajiču, kot je bila vas preimenovana leta 1955, je bila središče krajevnega dogajanja do konca šolskega leta 1961/62. Zadnja leta je na šoli poučevala učiteljica Francka Anzeljc roj. Hribar, ki je na Bloke prišla iz Iga vasi. V šoli je z družino tudi stanovala.

Takratna Občina Cerknica je leta 1962 sklenila, da se ukinejo vse enorazrednice s kombiniranim poukom od prvega do četrtega razreda in da se za učence organizira prevoz do centralnih šol. Bilo je mnogo ugovorov staršev in učiteljev. Za Bloško planoto je bilo končno sklenjeno, da se šola na Šivčem ohrani kot oddelek popolne osnovne šole v Novi vasi, šola v Krajiču pa je v šolskem letu 1962/63 prenehala delovati. Učence je k dopoldanskemu pouku vozil avtobus podjetja SAP, k popoldanskemu pouku pa občinski kombi. Šolska kronika piše, da je kombi večkrat izostal in so zato učenci manjkali pri pouku ali pa pešačili v šolo tudi do 10 km v eno smer. Ukaželjnost Bločanov pa vedno zmagala in veliko število žena in mož, ki so se izkazali v gospodarstvu, vzgoji, na svojih kmetijah in drugod, je šolske klopi drgnilo pri Sv. Duhu v razburljivih petdesetih letih obstoja te šole.

Po ukinitvi šole je stavbo nekaj časa najelo Komunalno podjetje Piran za počitniški dom, nato je v njej domačin imel bife, sedaj pa je z dograditvijo nekdanja šola zasebna stanovanjska hiša.

Med večjim številom učiteljev, ki so poučevali pri Sv. Duhu omenimo učitelja Vrtačnika. Bil je znani sadjar, ki je na Bloke prinesel sadne sorte, ki uspevajo tudi na sicer neugodnih legah Bloške planote. Fotograf Krže, potomec nekdanjih lastnikov velikega posestva na sosednjem Lahovem, je šolo in cerkev pri Sv. Duhu slikal kar iz vogala gospodarskega poslopja na Lahovem. Šele povečava je pokazala, da je bil zvonik duhovske cerkve po porušitvi med vojno, še leta 1965 le zasilno pokrit. Takoj po vojni so ga istočasno z obnovo šole začasno zaščitili krajani z župnikom Makovcem. Njegov naslednik župnik Kastelic je leta 1982 vodil dela za celovito obnovo cerkve, kakršno poznamo danes.

Avtor slike Andrej Krže je vse skrbno zapisal.
Ker smo ravno v času korone, je zanimiv zapis iz šolske kronike iz leta 1956. Razsajala je hudo nalezljiva otroška paraliza. Šola je bila kar nekaj časa zaprta, po odprtju pa so morali učenci k pouku nositi svojo brisačo, milo in ščetko, da so si temeljito umivali obraz in roke, imeti so morali svoj toaletni papir, kakršen je že bil. Vsakodnevno so stranišča razkuževali z apnom in vročim lugom.

Viri:

 • Franc Hiti, Škufče
 • France Škrabec, Nova vas
 • Miša Šmit: Šolstvo na Blokah skozi čas. Diplomsko delo, Univerza Maribor, 2018.

Kraj: Krajič, Sv. Duh
Datum: 24. 9. 1965
Avtor: Andrej Kerže
Zbirka: Bojan Kerže
Skenirano: 2. 8. 2020 (Bojan Kerže)
Oblika: skenirana datoteka

2 komentarja leave one →
 1. alojzmazij permalink
  8. 01. 2021 18:21

  V petdesetletni burni zgodovini obstoja šole pri Sv. Duhu v 20. stoletju so se velikokrat spremenile države , učni načrti in cilji šole. Zanimiv je vpogled v praznovanja, ki jih je morala obeležiti šola in so zabeležena v šol. kroniki:
  Pod Avstro Ogrsko: god cesarja Franca Jožefa, god cesarice Elizabete, obletnice njune poroke, obletnice vladanja cesarja, poročni dan cesarjevega sina Rudolfa, Slomškova slovesnost, god Sv. Alojzija-prvo obhajilo učencev…
  Pod Kraljevino Jugoslavijo: dan Sv Save, Strossmayerjev dan, dan mučeniške smrti Matije Gubca, Vidov dan, rojstni dan kralja Aleksandra, in nato kralja Petra II., Slomškov dan, 1. maj(!), dan združitve države SHS in nekateri katoliški prazniki…
  V novi Jugoslaviji. dan Republike, dan JLA, praznik OF, Prešernov dan, dan žena, 1. maj, Titova štafeta, dan pomladi, novoletno praznovanje, praznovanje priključitve Primorske,dan mrtvih…
  Vsakič skoraj vse na novo.

 2. bredatursic permalink
  9. 01. 2021 09:09

  Ha, veliko praznikov. 🙂

Dodajte komentar

%d bloggers like this: