Skip to content

Cerknica 1971/72 – 7. c razred

4. 01. 2021

Razred 7. c slikan pred osnovno šolo Cerknica v šolskem letu 1971/72. Tokrat si je fotograf izbral nevsakdanje mesto za slikanje. V bistvu so kar na cesti pred šolo. Zato tokrat šolo vidimo bolj od daleč. Cesta še ni bila asfaltirana, pa tudi prometa še ni bilo veliko. Z razredom sta se tokrat slikali kar dve učiteljici. Razredničarka Helena Smodiš, ki je poučevala angleški jezik, ter Štefanija Rovan, učiteljica slovenskega jezika.

Kot zanimivost lahko omenim, da so kar štirje učenci iz tega razreda hodili na to šolo še naslednjih pet let. Kako je to mogoče, če so že tukaj v sedmem razredu? Kar vidim vas sedaj, kako razmišljate in iščete odgovor, ki je povsem preprost. Po končani osemletki so se vpisali na srednjo šolo za lesarstvo, dislociran oddelek v Cerknici. Osnovna šola je bila več let gostiteljica srednješolcev, dijakov lesarjev. Srednješolci so tako uporabljali dva šolska šolska razreda v popoldanskem času. To sta bila razreda likovnega pouka in fizike, ali skrajšano risalnica in fizikalnica v zgornjem nadstropju.

Prva vrsta:

 • Janez Kraševec (Jeršanovo),
 • Franci Žnidaršič (Cajnarje),
 • Marjan Ponikvar (Osredek) in
 • Janez Rožanc (Selšček).

Druga vrsta:

 • Majda Košir (Jeršanovo),
 • neprepoznan,
 • Stane Doles (Mahneti),
 • Franci Obreza (Selšček),
 • Drago Intihar (Štrukljeva vas) in
 • razredničarka Helena Smodiš.

Prva vrsta:

 • Janez Mramor (Begunje),
 • Metod Rupar (Begunje),
 • Bernard Korošec (Begunje),
 • Andrej Rupar (Begunje) in
 • Danilo Zalar (Lešnjake).

Druga vrsta:

 • učiteljica Štefanija Rovan,
 • Fani Zelič (Cerknica),
 • Nada Rot (Župeno),
 • Iva Turšič (Bezuljak),
 • Slavka Zalar (Bočkovo),
 • Cvetka Zalar (Župeno),
 • Milka Doles (Jeršiče) in
 • Martina Bavdek (Sveti Vid).

Viri:

 • Iva Zakrajšek

Kraj: Cerknica
Datum: 1971/72
Avtor: Jože Žnidaršič st.
Zbirka: Osnovna šola Cerknica
Skenirano: 4. 5. 2015
Oblika: fotografija

No comments yet

Dodajte komentar

%d bloggers like this: