Skip to content

Cerknica 1974/75 – 5. a razred

11. 01. 2021

Šolsko leto 1974/75 in učenci 5a. razreda osnovne šole v Cerknici s svojo razredničarko g. Cvetko Levec. To leto jih je sprejela in jih bo spremljala vsa štiri leta, kar pomeni do zaključka osemletke, do osmega razreda. Razred na začetku šolskega leta ni doživel mučnih sprememb, saj so po ustaljeni praksi, kot vsi a-jevci, ostali brez vozačev.

V razredu so imeli učenca, ki je zelo lepo risal. To so učenci kaj hitro ugotovili in izkoristili pri likovnem pouku. Seveda so menjave risalnih listov potovale po razredu brez vednosti učitelja, ki na njihovo srečo tega sploh ni opazil. Seveda prav tako ni ugotovil nobene podobnosti v narisanih izdelkih. Iz tega lahko sklepamo, da je imel ta učenec res izostreno oko in dobro roko za risanje.

Prva vrsta sedijo:

 • Alenka Kraševec,
 • Vera Opeka,
 • Staša Zakrajšek,
 • Lilijana Ivančič in
 • razredničarka Cvetka Levec.

Druga vrsta:

 • Marta Kos,
 • Nataša Tavželj,
 • Lilijana Stražiščar,
 • Borut Kočevar,
 • Matjaž Kočevar,
 • Ivan Lončar in
 • Tone Škof.

Tretja vrsta:

 • Jože Žnidaršič,
 • Robert Troha,
 • Roman Piletič,
 • Matjaž Mišič,
 • Jože Martinčič in
 • Franci Radovan.

Prva vrsta:

 • Nasta Magister,
 • Vlasta Kopitar,
 • Vesna Staroveški in
 • Darja Zakrajšek.

Druga vrsta:

 • Aleš Tomšič,
 • Viktor Adamič,
 • Franci Švelc,
 • Vanja Meden,
 • Mateja Kordiš,
 • Franka Reljanovič in
 • Magda Hren.

Tretja vrsta:

 • France Levar,
 • Tone Opeka,
 • Drago Škoberne in
 • Ljubo Vukelič.

Kraj: Cerknica
Datum: 1974/75
Avtor: Jože Žnidaršič st.
Zbirka: Tone Škof
Skenirano: 2. 11. 2020
Oblika: fotografija

No comments yet

Dodajte komentar

%d