Skip to content

1959 Ptuj – Izlet na Ptuj in Ptujski grad

26. 09. 2020

Slika naj bi nastala pred znamenitim Peruzzi­jevem portalom – mojstrovini italijanskega arhitekta iz leta 1570, ob priložnosti izleta učencev Rakovške šole leta 1959/60 na Ptuj in Ptujski Grad.

Zadnja dognanja iz leta 2019 pa kažejo, da je to notranji uvozni portal. Peruzzijev portal pa naj bi bil južni grajski portal, tako imenovani Karlov portal.

Ekskurzija 7. razreda je bila izredno poučna. Ogledali smo si staro mestno jedro, nekatere znamenitosti in grad, ki je s svojimi muzejskimi zbirkami in svojo dolgo zgodovina na nas naredil globok vtis. K temu je pripomogel tudi naš vodič učitelj Franc Habe s svojim poznavanjem zgodovine in geografije ter njegovimi dodatnimi zanimivimi komentarji. Na sliki je sicer le del učencev udeležencev tega zanimivega in poučnega izleta.

Ptujski grad

Na zadnjem obronku Slovenskih goric, ki se razteza skoraj do Drave, stoji mogočna utrdba – Ptujski grad.

Arheološke najdbe so pokazale, da so se prvi prebivalci zatekli na Grajski grič ob zaključku kamene oziroma na začetku bakrene dobe. Najstarejši arhivski vir, ki pripoveduje o Ptujskem gradu, je zapis kronista, salzburškega nadškofa Konrada I., ki piše, da je dal grad pozidati na mestu starega, že davno porušenega gradu. Torej je na Grajskem griču že pred 12. stoletjem stal zidan grad.

Notranji uvozni portal, Foto: Nataša Kolar, zbirka PMPO

Zadnji iz rodbine Ptujskih, Friderik IX., je umrl leta 1438. Od leta 1480 do 1490 je bil Ptuj z gradom vred v madžarskih rokah, 1490. pa so morali Madžari zasedeno ozemlje predati nemškemu cesarju Maksimiljanu. Pred propadom ga je rešila grofica Terezija Herberstein, ki ga je kupila leta 1873. Dala je temeljito obnoviti vse stavbe in jih na novo opremila. Herbersteini so ostali v gradu do leta 1945. Takoj po drugi vojni je bil grad spremenjen v muzej.

Je eden od najimenitnejših gradov v Sloveniji, v katerem najdete izjemne muzejske zbirke: od glasbil in orožja do tradicionalnih pustnih mask in veličastnih tapiserij. Še posebej fotogeničen pa je pogled z gradu, ki se razteza nad opečnatimi strehami in tlakovanimi ulicami najstarejšega slovenskega mesta.

Mesto Ptuj.

Ptuj latinsko Poetovio, je mesto in sedež mestne občine Ptuj, upravno, prometno, oskrbovalno, gospodarsko, zaposlitveno, izobraževalno in kulturno središče Dravskega in Ptujskega polja, Haloz  ter južnega dela Slovenskih goric.

Mesto ima status najstarejšega mesta v Sloveniji, za kar obstajajo mnogi zgodovinski pisni in ostali viri, ki jih je treba povezovati v smiselno celoto, da se posamezna naselbina opredeli kot mestno središče. Res je, da so na slovenskem ozemlju mnoge naselbine nastale pred Ptujem, sosledje zgodovinskih dogodkov in številni zgodovinski viri pa pričajo, da si naziv najstarejšega celinskega mesta zasluži ravno Ptuj.

Ob ostalih znamenitostih mesta Ptuj ne smemo pozabiti znamenitih kurentov. Na Ptuju se vsako leto odvija  kurentovanje , kjer tekmujejo pustne maske iz iz različnih krajev, med njimi domača pustna maska kurent, ki je svetovno znana posebnost.

Veduta mesta Ptuj s Ptujskim gradom, Foto: Nataša Kolar, zbirka PMPO

To je bil eden od izletov oziroma ekskurzij v »režiji« profesorja Franca Habeta. Z njim smo opravili vrsto izletov tako v Prekmurje, Slovenske gorice  kot tudi na Gorenjsko, Tolminsko pa tudi v našo bližnjo okolico.

Zadnja vrsta:

 • Franc Šemrov,
 • Miroslav Juvančič,
 • Franc Zalar.

Prednja vrsta:

 • Anica Debevec,
 • Vera Hribar,
 • Magda Galanti in
 • Mirjana Čirič.

Leta hitro tečejo, tako žal nekaterih sošolcev na sliki ni več med nami.

Slovarček:

 • veduta: mesto, pokrajina ali njun del, ki se vidi z določene točk
 • ekskurzija: izlet, obisk s poučnim namenom, šolska ekskurzija

Viri:

 • discoverptuj.eu
 • Ptuj Wikipedija
 • Pokrajinski muzej Ptuj – Ormož: http://www.pmpo.si.
 • Mestna občina Ptuj

Kraj: Ptuj
Datum: 1959/1960
Avtor: neznan
Zbirka: Miroslav Juvančič
Skenirano: 10. 4. 2020
Oblika: fotografija

No comments yet

Dodajte komentar

Discover more from Stare slike

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue Reading

%d bloggers like this: