Skip to content

1858 Ljubljana – Edini postavni denar v avstrijskem cesarstvu

17. 07. 2021

Zanimiva in vsestransko uporabna knjižica za preproste ljudi nosi naslov:

Hitri računar z oziram na sedanji denar
po avstrijski veljavi in na novo mero in vago.

8. popravljeni natis

Ljubljana 1885

Tokrat se bomo lotili denarja. Prebivalci naše dežele so se večkrat srečali s preimenovanjem denarja, pa razvrednotenjem denarja in ob nastanku novih držav z zamenjavo denarja. Še sam sem doživel med vojno italijanske lire v Ljubljanski pokrajini, povojne dinarje, ki so jim pozneje dodajali ničle in smo imeli stare in nove dinarje, pa potem ob osamosvojitvi slovenski boni, ki jih je nadomestili prvi, pravi slovenski denar (tolarji), dokler nismo dokončno dobili evra. Znaten čas povojne Jugoslavije pa je bila dejansko pri nas glavna valuta nemška marka.

Pa se povrnimo v čas avstrijskega cesarstva, v leto 1858, ko so uvedli novo avstrijsko denarno veljavo. Takole je to potekalo:
S cesarskim patentom dne 27. aprila 1858 je bilo določeno, da se 1. novembra 1858 vpelje nova “avstrijska veljava” kot edino postavni denar za vso Avstrijo. Po tej veljavi se kuje iz pol kilograma čistega srebra, 45 novih goldinarjev. Da se goldinar razdeli na 100 delov, katerim pravimo krajcarji ali novci, je vsakemu znano.

Kovni denar so

a) zlati

Najnavadnejši so cesarski cekini, katerim je prvotna cena 4 gld. 77 krajcarjev. Kakor vsako blago, tako tudi zlato in zlati denar nima stanovitne cene, temuč zdaj dražje, zdaj ceneje. Spremenljivo vrednost zlata beremo vsaki dan po časnikih, ki nam kažejo, kako stoje kurzi zlata, srebra in denarnih papirjev, recimo: deržavnih obligacij i. f. d.

Razun malih cesarskih cekinov so tudi zlati po 4 cekine skupaj; cena jim je tudi 4 kratna, to je 19 gold. 9 kr.

Dalje so zlate “krone” po 13 gold. 87 kr. in polkrone po 6 gold. 94 kr. Tudi cekini avstrijski po 20 frankov ali 8 gold. in po 10 frankov ali 4 gold. se nahajajo v kupčiji.

b) sreberni

  1. dvogoldinarji,
  2. goldinarji in
  3. četertgoldinarji.

Vsak goldinar tehta dobrih 12 1/3 gramov, in sicer v 1000 delih kovanega srebra je 900 delov čistega, in 100 delov prineska.

Četert goldinar tehta dobrih 5 1/3 gramov, a srebra je slabeje, ker na 1000 delov zmesi le 520 čistega srebra.

za drobiž imamo:

     4. dvajsetico, ali 1/5 gold.

     5. desetico, ali 1/10 gold.

     6. petak, ali 1/20 gold.

Umeje se, da je ta srebra slabeje, ker iz pol kilograma finega srebra naredi 75 fl. Pri dvajseticah je le pol, pri deseticah 2 petini in pri petakih (groših) samo 7 dvajsetin čistega srebra, drugi veči del je bakren primesek. 

c) bakreni

  1. četrtaki, 25 za 1 gold.
  2. krajcarji, 100 za 1 gold. pravimo jim tudi novci.
Za preproste ljudi so v knjižici izračuni za bolj cenene reči, saj naj bi ena reč stala le 1/2 krajcarja; potem stane 10 takih reči 5 krajcarjev in 200 takih reči 1 goldinar.
Tabela je sestavljena do 2000 takih reči (izdelkov), kar znese 10 gold.

Kraj: Ljubljana
Datum:1885
Avtor: —
Zbirka: Danica Červek
Skenirano: 15. 6. 2021
Oblika: knjižica

No comments yet

Dodajte komentar

%d bloggers like this: