Skip to content

1963 Sv. Vid – Misijon

19. 05. 2017

V župnijski cerkvi Sveti Vid je v času od 21. do 29. 4. 1963 potekal misijon. Slika za spomin na ta dogodek je nastala na pokopališču ob župnijski cerkvi. Na njej so matere iz Vidovske fare z otroki.

V času misijona so potekale v župnijski cerkvi Sveti Vid molitve. Vodili so jih patri iz Ljubljane. Organizirali so jih po posameznih skupinah. Posebej za mladino, može, žene, zakonske pare in za matere z otroki. Iz slike je čutiti tedanje življenje na vasi. Veliko število ljudi in medsebojno spoštovanje. Radi so obiskovali mašo in vse cerkvene prireditve. Misijon je bil za vse veličasten dogodek. Še posebej zaradi domačih duhovnikov, kot sta bila g. Anton Strle iz Osredka in g. Andrej Makovec z Rudolfovega. Istega leta je domačin g. Andrej Makovec praznoval 25. letnico mašniškega poklica.

  • Zgoraj: prva z leve z otrokom v naročju je Justina Zalar (Župeno), potem je Pavla Baraga (Osredek), nato Hribljan Frančiška – Šuštarjeva mama (Ravne) in poleg nje njena snaha Francka Hribljan (Benduhova) s sinom Bertom v naročju (Ravne).
  • Otroci od leve proti desni: Bojan Marolt in za njim sestrica Irena Marolt (Hruškarje), nato Zvone Hribljan-Bertov brat (Ravne), Marta Pirman (Sv. Vid), Martina Bavdek (Sv. Vid) in Franci Pirman (Sv. Vid).

  • Zgoraj: Tončka Tekavec drži v naročju hčer Adrijano (Ravne), gospa v črni ruti je Marija Korošec (Župeno), za njo z otrokom verjetno Marija Koščak (Pikovnik), pred njo sta Marija Turšič in sin Marko (Jeršiče), skrajno desno pa je Zofka Žnidaršič s hčerko Tončko (Osredek).
  • Otroci z leve: Ciril Doles (Jeršiče), Nada Rot in poleg nje sestrica Darja (Župeno), za njima Jožko Baraga (Osredek), v kapi je Jože Turšič (Jeršiče), v rutki je Majda Mikuž (Osredek), zadaj se delno vidi Milka Doles (Jeršiče), v kapi je Frenk Žnidaršič (Cajnarje), pred njim sta sestrici, manjša Joža Mikuž in večja Olga Mikuž (Osredek).

  • Zgoraj: levo je vidno čelo Rezke Pirman in pred njo sin Janko (Sv. Vid), zadaj neznana mati z otrokom, pred njo Tinka Srnel s hčerko Marjanco (Čohovo), zg. desno je Milka Doles (Jeršiče).
  • Zadaj: V svetli ruti je Marija Mikuž (Osredek) pred njo je Rakičenova Jela Brence z vnukinjo Emo Brence (Čohovo), ob njej Pepca Korošec s hčerko Marto v beli kapici in sinom Alojzom (Kržišče).
Zadnja stran slike z dragocenimi podatki. Izdal župnijski urad Sveti Vid, župnik Nastran Kazimir, aprila 1963.

Viri:

  • Rezka Pirman
  • Jože Korošec
  • Olga Ličen

Kraj: Sveti Vid
Datum: 1963
Avtor: neznan
Zbirka: Danica Červek
Skenirano: 22. 11. 2017
Oblika: fotografija

Dodajte komentar

%d bloggers like this: