Skip to content

1965 Nova vas – Bloški pevci

13. 10. 2021

Z začetkom druge svetovne vojne je na Blokah prenehalo delo pevskega zbora Deteljica pri Društvu kmečkih fantov in deklet (DKFiD). Fantje in možje so prijeli za partizansko orožje, veliko jih je bilo leta 1942, ob italijanski ofenzivi, postreljenih ali poslanih v taborišča. Redki so se udinjali pri beli gardi ali nato pri domobrancih. Hudourniki vojne vihre so zasuli stare uhojene poti, nove so se po vojni urezovale na hitro, v živo in počez, kot je zapisal Janez Praprotnik.

Prvi povojni ravnatelj Osnovne šole in poznejše Nižje gimnazije v Novi vasi France Čebohin je pri novoustanovljenem Prosvetnem društvu vodil moški pevski zbor, ki pa je deloval le kratek čas. Leta 1956 so moški zbor ustanovili pri Kmetijski zadrugi Nova vas, ki je bila takrat glavno gospodarsko gibalo v kraju. Tudi ta zbor je vodil France Čebohin. Po odločitvi takratne politike pa je leta 1960/61 prišlo do združitve vseh zadrug na območju tedanje občine Cerknica. Vanjo se je morala vključiti tudi do takrat uspešna in perspektivna zadruga Nova vas. Veliko delavcev je bilo premeščenih, prenehala je podpora domačemu zadružnemu zboru in nehalo se je organizirano prepevanje.

Nekaj najbolj zagretih pevcev, ljubiteljev domače pesmi, se je po nekaj letih ponovno zbralo, tokrat okoli Franceta Zgonca – Jožlovega iz Nove vasi. Jožlova hiša je bila takrat zadnja na levi strani ob glavni cesti skozi Novo vas, tik pred odcepom današnje peš poti na Volčje. Nasproti Jožlovih je takrat delala Elektrožaga, današnji JUB. Večina pevcev je bila zaposlena na Elektrožagi in France – sosed, jih je združil v nov bloški zbor. France je bil krojač in dirigentski samouk, znal je lepo igrati harmoniko in bil natančen kot njegov oče, znani zidarski mojster. Z veliko zavzetostjo in veseljem so prepevali in nastopali do leta 1968, ko je pevovodja France Zgonc nepričakovano umrl. Delo zbora je zastalo, stik z organiziranim petjem so ohranili le tisti, ki so istočasno peli pri cerkvenem zboru. Pri nas je bilo vedno tako, da smo, tako kot poroke in pogrebe, ločili tudi zborovsko petje na cerkveno in civilno. Na nov bloški zbor je bilo treba čakati nekaj let.

Bloški pevci so se s pevovodjo Francetom Zgoncem slikali leta 1965. Po vsej verjetnosti je bilo po kakšnem nastopu.

Čepijo od leve:

 • France Anzeljc – Petrač, Hudi Vrh;
 • Ivan Kotnik, Topol;
 • France Zakrajšek, Runarsko;
 • Tone Urbas, Volčje.

Stojijo od leve:

 • Jože Miklavčič, Veliki Vrh;
 • France Lipovec st., Nova vas;
 • Elo Mišič, Hudi Vrh;
 • Tone Drobnič, Velike Bloke;
 • Jože Ponikvar, Nemška vas;
 • France Lipovec ml., Nova vas;
 • Stane Klančar, Studeno;
 • France Zgonc, Nova vas;
 • Miro Lah, Veliki vrh;
 • Tone Oražem, Runarsko;
 • Ivan Turk, Nova vas.

Tradicijo predvojnega zbora Deteljica je prenašal France Lipovec st., ki je edini že prepeval pred vojno. Danes od tega zbora ni nihče več živ. Bloško petje ohranjamo članice in člani MePZ KD Bloke, ki letos praznujemo 50. obletnico nepretrganega delovanja, ter Ženska vokalna skupina Diva KD Bloke. O tem več v naslednjem prispevku.

Viri:

 • France Škrabec, Nova vas
 • Julka Turk, Nova vas
 • Bloke s pesmijo 70 let – in več. Brošura MePZ KD Bloke, 2001.

Kraj: Nova vas
Datum: 1965
Avtor: neznan
Zbirka: Alojz Mazij
Skenirano: 23. 9. 2021
Oblika: fotografija iz publikacije

One Comment leave one →
 1. Anonimno permalink
  13. 10. 2021 09:05

  Zelo zanimiv prispevek za Bloke.

Dodajte komentar

%d bloggers like this: