Skip to content

1962 Rakek – Začetek gradnje restavracije Jelka

22. 04. 2022

Na fotografiji vidimo začetek gradnje. Od takratnega pokritega skladišča je ostal le zadnji del, tam kjer je sedaj vstop v tovarno.

V časopisu »Glas Notranjske« november 1962 zasledimo zanimiv članek »Novi gradnji na Rakeku«.

Obrat tovarne pohištva na Rakeku je začel pred dnevi z dvema večjima gradnjama. V lastni režiji bo podaljšalo tovarno. To je narekoval tehnološki proces proizvodnje. Druga gradnja je začeto stanovanjsko poslopje v neposredni bližini uprave podjetja. Gradnjo enonadstropnega poslopja je prevzelo gradbeno podjetje Gradišče iz Cerknice. Celotna gradnja bo stala okrog 23 milijonov dinarjev, objekt pa bo dovršen najverjetneje sredi prihodnjega leta. Podjetje dela s kreditom, najetim iz sklada za stanovanjsko izgradnjo pri ObLO Cerknica. V novem poslopju bo razen samskih stanovanj tudi obrat družbene prehrane in javno kopališče

Zanimivost je v zadnjem stavku. Najprej sem pomislil na prvi april, vendar je bil članek objavljen v mesecu novembru. Načrtovano je bilo torej tudi “javno kopališče”. Lahko bi rekli zelo smela in pogumna odločitev, ki pa žal ni bila realizirana.

Na fotografiji so že vidni prvi obrisi nove stavbe. V ozadju je stara upravna stavba, bivša Žagarjeva hiša. Na drogu je lepo vidna tabla izvajalca del: Gradi SGP GRADIŠČE CERKNICA.

Ob gradnji pa se je zgodil še en zanimiv dogodek. Ob izkopu za kletne prostore se je pojavilo manjše brezno, kar so si ogledali tudi takratni rakovški jamarji. Baje so takrat vzniknile povsem »ekološke ideje?«, da bi vse odtoke nove stavbe enostavno speljali v to mini brezno.

Ne morem pa mimo tega, da sem tudi sam bil udeležen pri gradnji Jelke. Kot vajenec Kovinoservisa sem pomagal pri pritrditvi nosilcev v strop kleti in kotlovnice za elektro inštalacije ter druga zaključna dela, ki jih je tu opravljal mojster Metod Arko. Vrtanje lukenj v strop za pritrditev nosilčkov mi je po nekaj dneh že zelo presedalo. Je pa tudi v tej kleti s pomočjo mojstra nastalo ogrodje rakete »Apollo 13« za Dedka Mraza, da je lahko obiskal v tem letu vse otroke v občini Cerknica in tako prehiteli Američane za kar nekaj let (Apollo 13 so izstrelili šele leta 1970.)

Že leta 1963 prevzame Obrat tovarne pohištva na Rakeku (TISA) Kartonažna tovarna, ki stavbo dokonča. V časopisu »Glas Notranjske« april 1964 zasledimo naslednjo objavo: »Po nekaj letih so Rakovčani dobili nov stanovanjski blok. V pritličju je restavracija s kuhinjo, v nadstropju pa samske sobe. Poslopje bo ogrevano s centralno kurjavo. Objekt bo uporabila kartonažna tovarna.« Objavljena je tudi fotografija dokončanega objekta.

Prav v tej številki časopisa zasledimo tudi članek »Integracija rodi sadove«, ki govori o pripojitvi Kovinoservisa z Unca k Jelki Begunje. V organizacijskem pogledu je bila JeIka Rakek podjetje treh samostojnih poslovnih enot in to: lesne v Begunjah, kovinske na Uncu in špedicije na Rakeku.

Tako je nastalo novo podjetje Jelka, lesnokovinska industrija Rakek. Vprašanje poslovnih prostorov so rešili z nakupom stare Hladnikove hiše na Rakeku. Tu so bile sicer potrebne manjše adaptacije za ureditev pisarn, stanovanj in sejne sobice.

Leta 1964 so od Kartonaže odkupili tudi novozgrajeni objekt, v katerem so v zgornjih prostorih uredili pisarne. Spodnje prostore pa je uporabljala Kartonaža za skladišče in pakiranje »čigumijev« v embalažo. Tako o restavraciji in javnem kopališču ni bilo ne duha ne sluha. Verjetno pa je takrat objekt dobil svoje ime »Jelka Rakek«.

Velika ljubezen Kovinoservisa z Unca in Jelke Begunje pa je kmalu splahnela in zopet sta šla vsak po svoji poti. Leta 1968 Jelka Begunje proda prostore Jelke novemu lastniku Trgovsko – gostinskemu podjetju Škocjan Rakek, ki so končno začeli služiti svojemu namenu – restavraciji. Pred njo so bila burna leta, v njej so se dogajali sestanki, poroke, srečanja in še bi lahko naštevali. Danes žal čaka na nove boljše čase, ki jih je nekoč že preživljala.

Slovarček:

  • ObLO : Občinski ljudski odbor

Viri:

  • Glas Notranjske
  • Anton Gornik
  • Dorica Nared

Kraj: Rakek
Datum: 1962
Avtor: neznan
Zbirka: Miro Juvančič
Skenirano: 8. 12. 2021
Oblika: 2 fotografiji

One Comment leave one →
  1. Ivanka Gantar permalink
    22. 04. 2022 11:53

    Pa prve pice v Jelki…..

Dodajte komentar

%d