Skip to content

1935 Pekel – Razgledi po soteski (2)

7. 05. 2023


Prvi slap v Peklu je najmanjši. Visok je pet metrov, pretaka se preko balvanov.

Prve poti ob potoku in mimo slapov so pred nekaj stoletji naredili oglarji, ki so tu pridobivali les za postavljanje oglarskih kop. Leta 1904 so uredili poti do današnjega tretjega slapa in preko Pristave do petega. Leta 1925 so zgradili dodatne poti, mostove in postavili kažipote. S tem je postal turistom dostopen še preostali del soteske. Poti so do druge svetovne vojne urejali zagnani Borovničani iz Notranjske podružnice Slovenskega planinskega društva. Zgradili so tudi okrepčevalnico, tik pred vojno pa še zavetišče na Padežu. Po vojni so šele leta 1952 začeli popravilo poti, lestev in brvi. Kmalu so do doma v Peklu napeljali elektriko. Kasneje so lesene stopnice ob slapovih zamenjali za kovinske. Zaradi konstantnega popravila in urejanja poti so leta 1975 ustanovili Planinsko društvo Borovnica in 1993 Turistično društvo Borovnica. Ob stoletnici odkritja Pekla, leta 1997, so ob vhod postavili lesen kip peklenščka.

Drugi slap je visok 16 metrov. Z obeh strani ga obdajajo ogromne pečine. Zamrznjen pozimi je primeren za plezanje, kot tudi vsi ostali.

Stopnice k tretjemu slapu so naredili leta 1904. Imenujejo jih tudi »dr. Oblakova pot«.

Viri:

Kraj: Pekel pri Borovnici
Datum: 1935
Avtor: Anton Lebez
Zbirka: Martin Carneluti
Skenirano: 6. 3. 2023
Oblika: fotografije

No comments yet

Dodajte komentar

%d bloggers like this: