Skip to content

1968-2003 Cerkniško jezero – Skadulca

21. 05. 2023

Na sliki je izsek iz načrta Suhadolce, jame na Cerkniškem jezeru.

Tu je še prerez. Zgleda precej položna, a na nekaterih mestih ni. Lepo je videti zračne žepe.

Miloš je rekel, naj napišem prispevek o Suhadolci, da bomo dali video zraven. Kot sem že enkrat povedala, sem navajena ubogat. Z veliko godrnjanja, seveda.

Jamo so raziskovali že od nekdaj. Seveda s tedanjo opremo prav daleč ni šlo. A kjer je volja, je tudi pot. Omenja jo že Valvasor v 17. stoletju. Današnja tehnologija je omogočila, da je postala leta 2021 Suhadolca odkrita do dolžine 1909 metrov. To je dokumentirano v videoposnetku iz leta 2023, na povezavi https://www.youtube.com/watch?v=YbU2LmbBcCQ .

Celoten potop je trajal 242 minut, do konca linije v jami 100 minut. Temperatura vode je bila 7 °C, maksimalna globina 51 metrov.

Celoten načrt je preveč podroben in prevelik za prikaz na Stareslike. Za predstavo, kako je jama dolga, je tu celotna risba, vrisana pravokotnika pa označujeta, kateri del načrta je na zgornjih dveh izsekih.

Tak je načrt Suhadolce po končnem vrisu v kataster slovenskih jam. Vrisana ni v celoti. Manjka še zadnjih dvajset metrov. Eden od potapljačev je za novice napisal:

»Raziskave v Suhadolci potekajo že vrsto let in segajo v zgodovino vse do leta 1968, ko so raziskave do dolžine 130 m opravili Rado Gospodarič, Andrej Kranjc, France Šušteršič in Alojz Vadnjal. Leta 2000 sta Marko Krašovec in Matej Krašovec opravila raziskave do dolžine 525 m, kar sta kmalu presegla Igor Vrhovec in Gregor Pižmet leta 2001 in jamo podaljšala do dolžine 650 m. Nadaljevanje raziskav je sledilo leta 2004 v sestavi Borut Korošin in Matej Simonič do 1000 m dolžine. Vse do leta 2017 je jama ostala pri tej dolžini. Z napredkom sodobnejše opreme se je uspešno nadaljevalo tudi raziskovanje. Od slednjega leta pa vse do danes je ekipa potapljačev, ki so jo sestavljali Igor Vrhovec, Anže Abram, Simon Burja ter Sebastjan Gantar raziskala rove od zadnje izmerjene in izrisane točke pa vse do trenutna 2 km.

Posnetek iz povezave je bil posnet s Paralenz kamero, katera meri globino ter temperaturo vode. Nameščena pa je bila na podvodni skuter, s katerim je premikanje po vodi lažje predvsem pa veliko hitrejše.

Kot zanimivost lahko poudarimo, da je to ena izmed redkih jam v Sloveniji s tako dobro vidljivostjo, ki pa je občasno še boljša kot na posnetku, za razliko od ostalih jam, kjer je velikokrat tudi nična vidljivost. Kot drugo pa je Suhadolca trenutno najdaljši slovenski sifon.«

V Katastru slovenskih jam natančno beležijo vse raziskave jam. Za Suhadolco so vpisani vsi raziskovalci z navedbo leta raziskovanja in dolžine, do katere so raziskali in izmerili.

Legenda za pomoč pri razumevanju načrta jame.

* * *

Neko nedeljo sem vprašala vnukinji, kje je ati.
– Pod vodo je šel.
– Kam?
– V Suhadolco al nekaj takega.
– Zakaj ste ga pa pustile?
– Če se je pa že prej s prijatelji zmenil!

Kraj: Cerkniško jezero, jama Skadulca (Suhadolca)
Datum: 1968 -2023
Avtor: —
Zbirka: Ivanka Gantar
Skenirano: neznano
Oblika: datoteka

One Comment leave one →
  1. 21. 05. 2023 09:27

    Zanimivo je ime v naslovu Skadulca, kakršno se pojavlja tudi v Loški dolini, vsaj dvakrat, če ne več, in se nanaša na večji del leta suhe hudourniške struge, ki se napolnijo le ob močnih nalivih. Takrat rečemo, da je pritekla Skadulca (Vrhniška, Markovška…)

Dodajte komentar

%d